Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Điện Biên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Điện Biên hiện tại, Dự báo thời tiết Điện Biên trong 2 tuần tới
01:00 26/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 26/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 26/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 26/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 26/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 26/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 26/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 26/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 26/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 26/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 26/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 26/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 26/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 27/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 27/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 27/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 27/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 27/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 28/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
23°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
23°C
Hòa Bình
24°C
Hưng Yên
23°C
Lai Châu
20°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
22°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
23°C
Ninh Bình
23°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
23°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
22°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call