Dự báo thời tiết Điện Biên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Điện Biên hiện tại, Dự báo thời tiết Điện Biên trong 2 tuần tới
12:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 05/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.2°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 05/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 99%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 05/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 05/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 05/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 05/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 05/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.3°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 05/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 05/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 06/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 06/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 06/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 88%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 06/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 06/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 06/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 06/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 06/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 06/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 06/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 06/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 06/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 06/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 06/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 06/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 06/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 06/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 06/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 06/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 06/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 06/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 07/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 07/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 07/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 07/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 07/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 07/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 07/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 07/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 07/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 07/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 07/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 07/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
17°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
16°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
14°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
20°C
Nam Định
17°C
Ninh Bình
18°C
Phú Thọ
18°C
Sơn La
19°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
18°C
Tuyên Quang
18°C
Vĩnh Phúc
18°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call