Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hà Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hà Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Giang trong 2 tuần tới
04:00 06/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 06/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 06/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 06/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 06/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 06/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 06/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 42.2°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 43.3°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 43.4°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 43.3°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 42.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.9°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41.7°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 42.9°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 43.6°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 44°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 44°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 43.3°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41.9°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 39.4°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 08/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 08/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 08/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 08/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
29°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
29°C
Ninh Bình
29°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
29°C
Thanh Hóa
29°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
26°C
Khánh Hòa
27°C
Nghệ An
28°C
Hà Tĩnh
28°C
Phú Yên
27°C
Đăk Lăk
22°C
Đăk Nông
21°C
Gia Lai
21°C
Kon Tum
22°C
Lâm Đồng
16°C
Ninh Thuận
27°C
Quảng Nam
26°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call