Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hải Dương trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hải Dương hiện tại, Dự báo thời tiết Hải Dương trong 2 tuần tới
18:00 13/07
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 18km/h
19:00 13/07
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 17km/h
20:00 13/07
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
21:00 13/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 13/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 13/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 14/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 14/07
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 14/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 14/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 14/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.9°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.8°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 43.2°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.1°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 14/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 19km/h
19:00 14/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 17km/h
20:00 14/07
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
21:00 14/07
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 14/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 14/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 15/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 15/07
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 15/07
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 15/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 15/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 15/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 15/07
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 15/07
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 15/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 15/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 15/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 42.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 43.1°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.6°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.8°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 44°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.6°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 18km/h
17:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 20km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
34°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
34°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
31°C
Hà Nam
34°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
34°C
Lai Châu
25°C
Lạng Sơn
31°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
31°C
Nam Định
33°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
33°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call