Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hòa Bình trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hòa Bình hiện tại, Dự báo thời tiết Hòa Bình trong 2 tuần tới
11:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
16:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.8°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.2°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.7°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.5°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.6°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
09:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 20/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 20/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 20/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.6°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 21/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 21/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 21/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 21/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 21/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 21/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 21/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 21/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 21/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 21/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 21/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
18°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
17°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
12°C
Hà Giang
17°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
15°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
17°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
18°C
Sơn La
16°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
17°C
Vĩnh Phúc
18°C
Yên Bái
17°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call