Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lào Cai trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lào Cai hiện tại, Dự báo thời tiết Lào Cai trong 2 tuần tới
19:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 40.1°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 18/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.5°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 42.3°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 43.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 45.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 45.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 45.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 45.7°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 44.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.7°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 88%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 89%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.5°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41.5°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 42.6°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 43.8°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 43.9°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 44.1°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 43.5°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41.2°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
32°C
Hải Phòng
30°C
Bắc Giang
32°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
32°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
31°C
Hà Nam
31°C
Hòa Bình
31°C
Hưng Yên
31°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
29°C
Quảng Ninh
30°C
Lào Cai
31°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
30°C
Phú Thọ
32°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
30°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
32°C
Yên Bái
31°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call