Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lào Cai trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lào Cai hiện tại, Dự báo thời tiết Lào Cai trong 2 tuần tới
22:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 16/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 17/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 17/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 17/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 17/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 17/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 17/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 43.2°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 43.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 44.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 44.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 44.4°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 43.2°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41.3°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.2°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 18/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.8°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 18/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 18/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 18/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 18/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 18/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.9°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 18/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 18/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 42.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 18/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 42.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 18/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 18/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 18/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 18/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
31°C
Hải Phòng
30°C
Bắc Giang
30°C
Bắc Kạn
28°C
Bắc Ninh
31°C
Cao Bằng
28°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
31°C
Hòa Bình
31°C
Hưng Yên
31°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
28°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
29°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
31°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
31°C
Tuyên Quang
30°C
Vĩnh Phúc
31°C
Yên Bái
30°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call