Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lào Cai trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lào Cai hiện tại, Dự báo thời tiết Lào Cai trong 2 tuần tới
02:00 24/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 24/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 24/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 24/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 24/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 24/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 24/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 24/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 24/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 24/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 24/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 24/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 24/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 24/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 24/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 24/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 24/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 24/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 24/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 24/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 25/03
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 25/03
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 25/03
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 25/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 25/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 25/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 25/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 25/03
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 25/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 25/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 26/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 26/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
25°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
25°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
25°C
Cao Bằng
23°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
24°C
Hòa Bình
25°C
Hưng Yên
25°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
23°C
Quảng Ninh
23°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
25°C
Ninh Bình
25°C
Phú Thọ
25°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
25°C
Thanh Hóa
25°C
Tuyên Quang
24°C
Vĩnh Phúc
25°C
Yên Bái
24°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call