Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lào Cai trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lào Cai hiện tại, Dự báo thời tiết Lào Cai trong 2 tuần tới
23:00 23/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 86%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 88%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 99%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 98%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 92%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 24/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 24/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 24/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 24/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.8°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 24/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 24/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.1°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 24/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 24/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 24/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 24/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 24/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 24/09
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 24/09
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 24/09
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 25/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 25/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 25/09
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 25/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 25/09
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 25/09
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 25/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 25/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 25/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 25/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 25/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 25/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 25/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 25/09
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 25/09
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.3°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 25/09
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 25/09
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 25/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 25/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 25/09
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 25/09
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 25/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
27°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
25°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
28°C
Khánh Hòa
27°C
Nghệ An
29°C
Hà Tĩnh
28°C
Phú Yên
26°C
Đăk Lăk
23°C
Đăk Nông
22°C
Gia Lai
22°C
Kon Tum
23°C
Lâm Đồng
17°C
Ninh Thuận
27°C
Quảng Nam
27°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call