Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Nghệ An trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Nghệ An hiện tại, Dự báo thời tiết Nghệ An trong 2 tuần tới
18:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.3°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.6°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.3°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.3°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 42.1°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.8°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.7°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.3°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 88%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 89%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
32°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
31°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
31°C
Quảng Ninh
30°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
29°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
31°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call