Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Phú Yên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Phú Yên hiện tại, Dự báo thời tiết Phú Yên trong 2 tuần tới
11:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 26km/h
12:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 27km/h
13:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 29km/h
14:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 30km/h
15:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 25.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 30km/h
16:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 28km/h
17:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 26km/h
18:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 25km/h
19:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 23km/h
20:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 21km/h
21:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 21km/h
22:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
23:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
00:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
01:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
02:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
03:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 16km/h
04:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
05:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
06:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 16km/h
07:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 16km/h
08:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 18km/h
09:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 20km/h
10:00 20/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 22km/h
11:00 20/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 23km/h
12:00 20/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 24km/h
13:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 25km/h
14:00 20/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 25km/h
15:00 20/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 24km/h
16:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 23km/h
17:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 21km/h
18:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 20km/h
19:00 20/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
20:00 20/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
21:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
22:00 20/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
23:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
00:00 21/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
01:00 21/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
02:00 21/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
03:00 21/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
04:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
05:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
06:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
07:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
08:00 21/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h
10:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 17km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
13°C
Hà Giang
17°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
20°C
Phú Thọ
18°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
18°C
Vĩnh Phúc
18°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call