Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Phú Yên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Phú Yên hiện tại, Dự báo thời tiết Phú Yên trong 2 tuần tới
05:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
06:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
07:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
08:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 41.3°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42.1°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42.3°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 41.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.1°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
16:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.2°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.2°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 11km/h
21:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
02:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
05:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
06:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
07:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
08:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
09:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
10:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
11:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 41°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
12:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 42.4°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 42.3°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 42.2°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 41.7°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.1°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
01:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
02:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
03:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
26°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
27°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call