Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Nam trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Nam hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Nam trong 2 tuần tới
06:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 43.9°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 44.2°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.4°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.1°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.8°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42.3°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.7°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42.9°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42.4°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.7°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 08/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 08/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 08/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
26°C
Bắc Giang
26°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
26°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
23°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
26°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call