Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Trị trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Trị hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Trị trong 2 tuần tới
00:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 26/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 26/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 26/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 26/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 26/03
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 26/03
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 26/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 26/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 26/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 26/03
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 26/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 26/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 26/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 27/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 27/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 27/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 27/03
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 27/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 27/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 27/03
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 27/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 27/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 27/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 27/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 27/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 27/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 27/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 27/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 27/03
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
23°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
20°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
23°C
Hòa Bình
24°C
Hưng Yên
23°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
23°C
Lào Cai
25°C
Nam Định
23°C
Ninh Bình
24°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
23°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
23°C
Vĩnh Phúc
23°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call