Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Trị trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Trị hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Trị trong 2 tuần tới
00:00 24/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 24/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 24/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 24/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 25.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 24/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.3°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 24/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.3°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 24/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 24/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 24/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 24/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 24/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 24/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 24/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 24/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 24/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 24/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 24/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 24/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 24/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 24/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 24/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 24/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 24/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 24/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 25/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 25/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 25/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 25/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 25/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 25/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 25/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 25/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 25/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 25/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
10:00 25/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 25/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 25/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 25/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 25/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 25/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 25/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 25/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 25/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 25/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 25/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 25/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 25/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 25/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
24°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
25°C
Bắc Kạn
23°C
Bắc Ninh
25°C
Cao Bằng
22°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
25°C
Hòa Bình
24°C
Hưng Yên
25°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
23°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
24°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
24°C
Vĩnh Phúc
24°C
Yên Bái
24°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call