Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Thái Bình trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Thái Bình hiện tại, Dự báo thời tiết Thái Bình trong 2 tuần tới
18:00 29/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
19:00 29/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 29/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 29/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 29/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 29/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 30/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 30/11
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 30/11
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 30/11
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
04:00 30/11
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 30/11
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
06:00 30/11
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 30/11
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 30/11
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
09:00 30/11
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 19km/h
10:00 30/11
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 21km/h
11:00 30/11
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 23km/h
12:00 30/11
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 24km/h
13:00 30/11
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 25km/h
14:00 30/11
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 24km/h
15:00 30/11
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 23km/h
16:00 30/11
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 22km/h
17:00 30/11
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 21km/h
18:00 30/11
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 20km/h
19:00 30/11
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 20km/h
20:00 30/11
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 20km/h
21:00 30/11
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
22:00 30/11
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
23:00 30/11
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
00:00 01/12
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
01:00 01/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
02:00 01/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
03:00 01/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 18km/h
04:00 01/12
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
05:00 01/12
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
06:00 01/12
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
07:00 01/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
08:00 01/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 20km/h
09:00 01/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 21km/h
10:00 01/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 21km/h
11:00 01/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 21km/h
12:00 01/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 15.9°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 21km/h
13:00 01/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 20km/h
14:00 01/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.2°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 19km/h
15:00 01/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 19km/h
16:00 01/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 14.6°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
17:00 01/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 14.7°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
29°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
29°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
29°C
Sơn La
25°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call