Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bà Rịa Vũng Tàu trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bà Rịa Vũng Tàu hiện tại, Dự báo thời tiết Bà Rịa Vũng Tàu trong 2 tuần tới
19:00 01/10
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 31°C
沉淀: 23%
湿度: 97%
风向: 西
风速: 8km/h
20:00 01/10
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 57%
湿度: 98%
风向: 西
风速: 8km/h
21:00 01/10
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30°C
沉淀: 76%
湿度: 98%
风向: 西北偏西
风速: 8km/h
22:00 01/10
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 25.5°C
沉淀: 59%
湿度: 98%
风向: 西北偏西
风速: 7km/h
23:00 01/10
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 25.5°C
沉淀: 66%
湿度: 98%
风向: 西北偏西
风速: 7km/h
00:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 25.2°C
沉淀: 65%
湿度: 99%
风向: 西北
风速: 8km/h
01:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 25.1°C
沉淀: 85%
湿度: 98%
风向: 西北
风速: 8km/h
02:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 28.8°C
沉淀: 92%
湿度: 98%
风向: 西北
风速: 8km/h
03:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 28.8°C
沉淀: 97%
湿度: 97%
风向: 西北
风速: 8km/h
04:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 28.7°C
沉淀: 83%
湿度: 98%
风向: 西北
风速: 9km/h
05:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 28.4°C
沉淀: 81%
湿度: 98%
风向: 西北
风速: 8km/h
06:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 28.4°C
沉淀: 79%
湿度: 97%
风向: 西北
风速: 8km/h
07:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 29.4°C
沉淀: 88%
湿度: 98%
风向: 西北偏西
风速: 10km/h
08:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.4°C
沉淀: 84%
湿度: 96%
风向: 西北偏西
风速: 12km/h
09:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31°C
沉淀: 81%
湿度: 92%
风向: 西北偏西
风速: 12km/h
10:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.6°C
沉淀: 76%
湿度: 91%
风向: 西北偏西
风速: 14km/h
11:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.5°C
沉淀: 75%
湿度: 91%
风向: 西北偏西
风速: 14km/h
12:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.6°C
沉淀: 70%
湿度: 90%
风向: 西
风速: 15km/h
13:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 32°C
沉淀: 66%
湿度: 88%
风向: 西
风速: 15km/h
14:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 32.6°C
沉淀: 67%
湿度: 87%
风向: 西
风速: 15km/h
15:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 32.8°C
沉淀: 68%
湿度: 86%
风向: 西
风速: 13km/h
16:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.8°C
沉淀: 60%
湿度: 90%
风向: 西
风速: 12km/h
17:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 31°C
沉淀: 61%
湿度: 92%
风向: 西
风速: 12km/h
18:00 02/10
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.4°C
沉淀: 59%
湿度: 94%
风向: 西
风速: 11km/h
19:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 29.4°C
沉淀: 66%
湿度: 98%
风向: 西
风速: 10km/h
20:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 29.4°C
沉淀: 73%
湿度: 99%
风向: 西北偏西
风速: 9km/h
21:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 77%
湿度: 98%
风向: 西北偏西
风速: 8km/h
22:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 67%
湿度: 99%
风向: 西北偏西
风速: 8km/h
23:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 29.2°C
沉淀: 61%
湿度: 99%
风向: 西北偏西
风速: 8km/h
00:00 03/10
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 29.1°C
沉淀: 62%
湿度: 100%
风向: 西北偏西
风速: 8km/h
01:00 03/10
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 28.9°C
沉淀: 66%
湿度: 100%
风向: 西北偏西
风速: 9km/h
02:00 03/10
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 28.5°C
沉淀: 69%
湿度: 99%
风向: 西北偏西
风速: 9km/h
03:00 03/10
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 28.4°C
沉淀: 69%
湿度: 99%
风向: 西北偏西
风速: 9km/h
04:00 03/10
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 28.2°C
沉淀: 68%
湿度: 100%
风向: 西北偏西
风速: 9km/h
05:00 03/10
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 28.2°C
沉淀: 70%
湿度: 99%
风向: 西北偏西
风速: 9km/h
06:00 03/10
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 28.2°C
沉淀: 67%
湿度: 99%
风向: 西北偏西
风速: 8km/h
07:00 03/10
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 29.4°C
沉淀: 75%
湿度: 98%
风向: 西北偏西
风速: 9km/h
08:00 03/10
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 78%
湿度: 95%
风向: 西北偏西
风速: 9km/h
09:00 03/10
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.6°C
沉淀: 82%
湿度: 93%
风向: 西
风速: 10km/h
10:00 03/10
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 32.3°C
沉淀: 74%
湿度: 91%
风向: 西
风速: 11km/h
11:00 03/10
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 32.8°C
沉淀: 73%
湿度: 89%
风向: 西
风速: 12km/h
12:00 03/10
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 32.9°C
沉淀: 73%
湿度: 88%
风向: 西
风速: 12km/h
13:00 03/10
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.5°C
沉淀: 88%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
14:00 03/10
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.6°C
沉淀: 88%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
15:00 03/10
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.5°C
沉淀: 83%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
16:00 03/10
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 32.5°C
沉淀: 69%
湿度: 87%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
17:00 03/10
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.4°C
沉淀: 62%
湿度: 90%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
18:00 03/10
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.8°C
沉淀: 59%
湿度: 93%
风向: 西南偏西
风速: 11km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
31°C
Hải Phòng
29°C
Bắc Giang
30°C
Bắc Kạn
28°C
Bắc Ninh
30°C
Cao Bằng
29°C
Hà Giang
29°C
Hà Nam
29°C
Hòa Bình
29°C
Hưng Yên
29°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
29°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
29°C
Nam Định
29°C
Ninh Bình
29°C
Phú Thọ
30°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
29°C
Thanh Hóa
29°C
Tuyên Quang
29°C
Vĩnh Phúc
31°C
Yên Bái
29°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call