Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Cà Mau trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Cà Mau hiện tại, Dự báo thời tiết Cà Mau trong 2 tuần tới
03:00 21/04
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 30.4°C
沉淀: 3%
湿度: 94%
风向: 西南偏南
风速: 5km/h
04:00 21/04
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 4%
湿度: 95%
风向: 西南偏南
风速: 5km/h
05:00 21/04
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 29.9°C
沉淀: 4%
湿度: 96%
风向: 西南偏南
风速: 5km/h
06:00 21/04
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 6%
湿度: 94%
风向: 西南偏南
风速: 5km/h
07:00 21/04
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 32.1°C
沉淀: 6%
湿度: 88%
风向: 西南偏南
风速: 5km/h
08:00 21/04
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 35.5°C
沉淀: 6%
湿度: 81%
风向: 西南
风速: 9km/h
09:00 21/04
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 38°C
沉淀: 21%
湿度: 74%
风向: 西南
风速: 11km/h
10:00 21/04
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 39.3°C
沉淀: 44%
湿度: 67%
风向: 西南
风速: 12km/h
11:00 21/04
描述: 雷雨
温度: 32°C
感觉像: 40.2°C
沉淀: 69%
湿度: 66%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
12:00 21/04
描述: 雷雨
温度: 32°C
感觉像: 39.7°C
沉淀: 75%
湿度: 67%
风向: 西南偏西
风速: 14km/h
13:00 21/04
描述: 雷雨
温度: 32°C
感觉像: 39°C
沉淀: 70%
湿度: 69%
风向: 西南偏西
风速: 14km/h
14:00 21/04
描述: 雷雨
温度: 32°C
感觉像: 38.8°C
沉淀: 64%
湿度: 68%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
15:00 21/04
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 38.3°C
沉淀: 54%
湿度: 67%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
16:00 21/04
描述: 局部雷雨
温度: 31°C
感觉像: 37.5°C
沉淀: 34%
湿度: 68%
风向: 西南偏西
风速: 14km/h
17:00 21/04
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 36.3°C
沉淀: 24%
湿度: 72%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
18:00 21/04
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.4°C
沉淀: 24%
湿度: 76%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
19:00 21/04
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 34.2°C
沉淀: 15%
湿度: 81%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
20:00 21/04
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 33.5°C
沉淀: 16%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
21:00 21/04
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 33.2°C
沉淀: 17%
湿度: 88%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
22:00 21/04
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 33°C
沉淀: 13%
湿度: 90%
风向: 西南
风速: 6km/h
23:00 21/04
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 32.5°C
沉淀: 13%
湿度: 91%
风向: 西南
风速: 5km/h
00:00 22/04
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 32°C
沉淀: 14%
湿度: 92%
风向: 西南
风速: 5km/h
01:00 22/04
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.5°C
沉淀: 11%
湿度: 94%
风向: 西南
风速: 5km/h
02:00 22/04
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.3°C
沉淀: 13%
湿度: 94%
风向: 西南
风速: 5km/h
03:00 22/04
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.3°C
沉淀: 13%
湿度: 94%
风向: 西南偏南
风速: 5km/h
04:00 22/04
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.7°C
沉淀: 15%
湿度: 94%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
05:00 22/04
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 16%
湿度: 95%
风向: 西南
风速: 6km/h
06:00 22/04
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 31.2°C
沉淀: 17%
湿度: 94%
风向: 西南
风速: 5km/h
07:00 22/04
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 33.1°C
沉淀: 24%
湿度: 89%
风向: 西南
风速: 6km/h
08:00 22/04
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 35.6°C
沉淀: 40%
湿度: 82%
风向: 西南
风速: 9km/h
09:00 22/04
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 37.8°C
沉淀: 55%
湿度: 77%
风向: 西南
风速: 11km/h
10:00 22/04
描述: 雷雨
温度: 31°C
感觉像: 38.5°C
沉淀: 71%
湿度: 73%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
11:00 22/04
描述: 雷雨
温度: 31°C
感觉像: 38.6°C
沉淀: 70%
湿度: 73%
风向: 西南偏西
风速: 14km/h
12:00 22/04
描述: 雷雨
温度: 31°C
感觉像: 38.4°C
沉淀: 77%
湿度: 72%
风向: 西南偏西
风速: 14km/h
13:00 22/04
描述: 雷雨
温度: 31°C
感觉像: 37.7°C
沉淀: 80%
湿度: 74%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
14:00 22/04
描述: 雷雨
温度: 31°C
感觉像: 37.6°C
沉淀: 79%
湿度: 74%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
15:00 22/04
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.6°C
沉淀: 69%
湿度: 75%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
16:00 22/04
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 36.2°C
沉淀: 38%
湿度: 76%
风向: 西南偏西
风速: 14km/h
17:00 22/04
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 35.4°C
沉淀: 37%
湿度: 76%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
18:00 22/04
描述: 多云
温度: 29°C
感觉像: 34.8°C
沉淀: 24%
湿度: 79%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
19:00 22/04
描述: 局部雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.9°C
沉淀: 31%
湿度: 82%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
20:00 22/04
描述: 局部雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.4°C
沉淀: 30%
湿度: 85%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
21:00 22/04
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33°C
沉淀: 35%
湿度: 88%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
22:00 22/04
描述: 局部雷雨
温度: 27°C
感觉像: 32.8°C
沉淀: 31%
湿度: 90%
风向: 西南
风速: 7km/h
23:00 22/04
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 32.4°C
沉淀: 24%
湿度: 91%
风向: 西南
风速: 7km/h
00:00 23/04
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 31.7°C
沉淀: 21%
湿度: 93%
风向: 西南
风速: 6km/h
01:00 23/04
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 31.7°C
沉淀: 21%
湿度: 93%
风向: 西南
风速: 6km/h
02:00 23/04
描述: 局部雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.5°C
沉淀: 32%
湿度: 94%
风向: 西南
风速: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
26°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
26°C
Bắc Kạn
25°C
Bắc Ninh
26°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
25°C
Hà Nam
26°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
26°C
Lai Châu
19°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
25°C
Lào Cai
25°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
26°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call