Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Cần Thơ trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Cần Thơ hiện tại, Dự báo thời tiết Cần Thơ trong 2 tuần tới
15:00 24/07
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 37.4°C
沉淀: 5%
湿度: 69%
风向: 西南偏西
风速: 21km/h
16:00 24/07
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 36.5°C
沉淀: 5%
湿度: 73%
风向: 西南偏西
风速: 19km/h
17:00 24/07
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.5°C
沉淀: 5%
湿度: 75%
风向: 西南偏西
风速: 18km/h
18:00 24/07
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 33.8°C
沉淀: 7%
湿度: 79%
风向: 西南偏西
风速: 17km/h
19:00 24/07
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 32.9°C
沉淀: 9%
湿度: 82%
风向: 西南偏西
风速: 14km/h
20:00 24/07
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 32.4°C
沉淀: 10%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 14km/h
21:00 24/07
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.8°C
沉淀: 11%
湿度: 87%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
22:00 24/07
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.6°C
沉淀: 24%
湿度: 89%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
23:00 24/07
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.6°C
沉淀: 19%
湿度: 90%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
00:00 25/07
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 15%
湿度: 91%
风向: 西南
风速: 11km/h
01:00 25/07
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30.9°C
沉淀: 24%
湿度: 92%
风向: 西南
风速: 10km/h
02:00 25/07
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 36%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 11km/h
03:00 25/07
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 36%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 11km/h
04:00 25/07
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 52%
湿度: 96%
风向: 西南
风速: 12km/h
05:00 25/07
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.7°C
沉淀: 43%
湿度: 97%
风向: 西南
风速: 11km/h
06:00 25/07
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 42%
湿度: 97%
风向: 西南
风速: 10km/h
07:00 25/07
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 37%
湿度: 94%
风向: 西南
风速: 11km/h
08:00 25/07
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33°C
沉淀: 39%
湿度: 88%
风向: 西南
风速: 16km/h
09:00 25/07
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 34.7°C
沉淀: 39%
湿度: 84%
风向: 西南
风速: 17km/h
10:00 25/07
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 36°C
沉淀: 40%
湿度: 79%
风向: 西南偏西
风速: 19km/h
11:00 25/07
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 36.3°C
沉淀: 42%
湿度: 76%
风向: 西南偏西
风速: 20km/h
12:00 25/07
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 37.5°C
沉淀: 40%
湿度: 73%
风向: 西南偏西
风速: 21km/h
13:00 25/07
描述: 局部雷雨
温度: 31°C
感觉像: 37.4°C
沉淀: 34%
湿度: 73%
风向: 西南偏西
风速: 22km/h
14:00 25/07
描述: 局部雷雨
温度: 31°C
感觉像: 37°C
沉淀: 31%
湿度: 70%
风向: 西南偏西
风速: 23km/h
15:00 25/07
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 37.1°C
沉淀: 24%
湿度: 72%
风向: 西南偏西
风速: 22km/h
16:00 25/07
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 36°C
沉淀: 14%
湿度: 73%
风向: 西南偏西
风速: 21km/h
17:00 25/07
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 34.7°C
沉淀: 8%
湿度: 76%
风向: 西南偏西
风速: 18km/h
18:00 25/07
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 33.6°C
沉淀: 10%
湿度: 78%
风向: 西南偏西
风速: 16km/h
19:00 25/07
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 32.7°C
沉淀: 5%
湿度: 82%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
20:00 25/07
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 32.2°C
沉淀: 5%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 11km/h
21:00 25/07
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.7°C
沉淀: 6%
湿度: 87%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
22:00 25/07
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.2°C
沉淀: 6%
湿度: 90%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
23:00 25/07
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 7%
湿度: 92%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
00:00 26/07
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 7%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
01:00 26/07
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 30.4°C
沉淀: 12%
湿度: 95%
风向: 西南
风速: 6km/h
02:00 26/07
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 12%
湿度: 97%
风向: 西南
风速: 6km/h
03:00 26/07
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 12%
湿度: 97%
风向: 西南
风速: 6km/h
04:00 26/07
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30°C
沉淀: 23%
湿度: 97%
风向: 西南
风速: 6km/h
05:00 26/07
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.9°C
沉淀: 32%
湿度: 98%
风向: 西南
风速: 6km/h
06:00 26/07
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 32%
湿度: 99%
风向: 西南
风速: 6km/h
07:00 26/07
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.7°C
沉淀: 43%
湿度: 94%
风向: 西南
风速: 8km/h
08:00 26/07
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 34.1°C
沉淀: 43%
湿度: 87%
风向: 西南
风速: 13km/h
09:00 26/07
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 35.8°C
沉淀: 38%
湿度: 81%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
10:00 26/07
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 37.2°C
沉淀: 55%
湿度: 80%
风向: 西南偏西
风速: 17km/h
11:00 26/07
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 37.3°C
沉淀: 62%
湿度: 78%
风向: 西南偏西
风速: 18km/h
12:00 26/07
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 38.1°C
沉淀: 55%
湿度: 74%
风向: 西南偏西
风速: 19km/h
13:00 26/07
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 37.9°C
沉淀: 41%
湿度: 74%
风向: 西南偏西
风速: 21km/h
14:00 26/07
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 37.5°C
沉淀: 37%
湿度: 72%
风向: 西南偏西
风速: 21km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
34°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
34°C
Hà Giang
35°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
30°C
Lạng Sơn
32°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
36°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
30°C
Tuyên Quang
35°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
34°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call