Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bạc Liêu trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bạc Liêu hiện tại, Dự báo thời tiết Bạc Liêu trong 2 tuần tới
05:00 24/09
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 8%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
06:00 24/09
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 9%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
07:00 24/09
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.7°C
沉淀: 10%
湿度: 91%
风向: 西南
风速: 8km/h
08:00 24/09
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 33.8°C
沉淀: 10%
湿度: 84%
风向: 西南
风速: 10km/h
09:00 24/09
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.3°C
沉淀: 17%
湿度: 76%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
10:00 24/09
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 35.9°C
沉淀: 20%
湿度: 72%
风向: 西南
风速: 13km/h
11:00 24/09
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 33.3°C
沉淀: 64%
湿度: 71%
风向: 西南
风速: 14km/h
12:00 24/09
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 34.7°C
沉淀: 84%
湿度: 73%
风向: 西南偏西
风速: 16km/h
13:00 24/09
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34.3°C
沉淀: 92%
湿度: 73%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
14:00 24/09
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 33.5°C
沉淀: 98%
湿度: 76%
风向: 西南偏西
风速: 14km/h
15:00 24/09
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.1°C
沉淀: 96%
湿度: 78%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
16:00 24/09
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 32.4°C
沉淀: 78%
湿度: 80%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
17:00 24/09
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 31.8°C
沉淀: 70%
湿度: 82%
风向: 西南偏西
风速: 11km/h
18:00 24/09
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 30.9°C
沉淀: 54%
湿度: 85%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
19:00 24/09
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.4°C
沉淀: 33%
湿度: 87%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
20:00 24/09
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30°C
沉淀: 23%
湿度: 88%
风向: 西
风速: 6km/h
21:00 24/09
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.9°C
沉淀: 30%
湿度: 89%
风向: 西
风速: 7km/h
22:00 24/09
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 29.8°C
沉淀: 24%
湿度: 91%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
23:00 24/09
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 29.8°C
沉淀: 24%
湿度: 92%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
00:00 25/09
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 29.8°C
沉淀: 24%
湿度: 92%
风向: 西
风速: 6km/h
01:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 38%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
02:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 36%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
03:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 37%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
04:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 54%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 5km/h
05:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 47%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
06:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 41%
湿度: 95%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
07:00 25/09
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 32%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
08:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 32.4°C
沉淀: 47%
湿度: 88%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
09:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33.5°C
沉淀: 46%
湿度: 80%
风向: 西南偏西
风速: 11km/h
10:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34.5°C
沉淀: 72%
湿度: 76%
风向: 西南偏西
风速: 11km/h
11:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34.6°C
沉淀: 89%
湿度: 76%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
12:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34.5°C
沉淀: 96%
湿度: 76%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
13:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34°C
沉淀: 84%
湿度: 76%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
14:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 32.7°C
沉淀: 84%
湿度: 78%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
15:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 32.7°C
沉淀: 79%
湿度: 78%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
16:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 32.5°C
沉淀: 66%
湿度: 78%
风向: 西
风速: 10km/h
17:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 31.9°C
沉淀: 52%
湿度: 81%
风向: 西
风速: 10km/h
18:00 25/09
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 24%
湿度: 83%
风向: 西北偏西
风速: 8km/h
19:00 25/09
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 22%
湿度: 86%
风向: 西北偏西
风速: 6km/h
20:00 25/09
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30°C
沉淀: 24%
湿度: 88%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h
21:00 25/09
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 29.8°C
沉淀: 24%
湿度: 89%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h
22:00 25/09
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 29.7°C
沉淀: 24%
湿度: 90%
风向: 西北偏西
风速: 4km/h
23:00 25/09
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 29.4°C
沉淀: 24%
湿度: 91%
风向: 西北偏西
风速: 3km/h
00:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.4°C
沉淀: 37%
湿度: 91%
风向: 西北偏西
风速: 3km/h
01:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.4°C
沉淀: 47%
湿度: 94%
风向: 西北偏西
风速: 3km/h
02:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 29.1°C
沉淀: 49%
湿度: 94%
风向: 西北偏西
风速: 4km/h
03:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.4°C
沉淀: 58%
湿度: 94%
风向: 西北
风速: 3km/h
04:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 29.2°C
沉淀: 54%
湿度: 95%
风向: 西北
风速: 3km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
25°C
Hải Phòng
26°C
Bắc Giang
25°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
25°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
25°C
Hà Nam
25°C
Hòa Bình
25°C
Hưng Yên
25°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
23°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
25°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
25°C
Vĩnh Phúc
25°C
Yên Bái
25°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call