Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Trị trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Trị hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Trị trong 2 tuần tới
14:00 31/03
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 32.6°C
沉淀: 13%
湿度: 78%
风向: 东北
风速: 11km/h
15:00 31/03
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 31.7°C
沉淀: 13%
湿度: 80%
风向: 东北
风速: 11km/h
16:00 31/03
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 30.8°C
沉淀: 9%
湿度: 81%
风向: 东北偏东
风速: 10km/h
17:00 31/03
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 29.9°C
沉淀: 8%
湿度: 85%
风向:
风速: 9km/h
18:00 31/03
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 28.9°C
沉淀: 9%
湿度: 89%
风向:
风速: 7km/h
19:00 31/03
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 24.8°C
沉淀: 3%
湿度: 93%
风向:
风速: 5km/h
20:00 31/03
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 24.7°C
沉淀: 4%
湿度: 94%
风向: 东南偏东
风速: 4km/h
21:00 31/03
描述: 大部晴朗
温度: 25°C
感觉像: 27.7°C
沉淀: 9%
湿度: 94%
风向: 东南偏东
风速: 5km/h
22:00 31/03
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 27.4°C
沉淀: 9%
湿度: 96%
风向: 东南
风速: 4km/h
23:00 31/03
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 27.2°C
沉淀: 9%
湿度: 97%
风向: 东南偏南
风速: 3km/h
00:00 01/04
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 27.2°C
沉淀: 9%
湿度: 97%
风向: 西南偏南
风速: 2km/h
01:00 01/04
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 26.8°C
沉淀: 9%
湿度: 99%
风向: 西南
风速: 2km/h
02:00 01/04
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 26.7°C
沉淀: 9%
湿度: 99%
风向: 西南偏西
风速: 2km/h
03:00 01/04
描述: 大部分地区多云
温度: 24°C
感觉像: 26.5°C
沉淀: 9%
湿度: 98%
风向: 西
风速: 2km/h
04:00 01/04
描述: 大部分地区多云
温度: 23°C
感觉像: 26.3°C
沉淀: 9%
湿度: 99%
风向: 西
风速: 2km/h
05:00 01/04
描述: 大部分地区多云
温度: 23°C
感觉像: 26.2°C
沉淀: 9%
湿度: 100%
风向: 西
风速: 2km/h
06:00 01/04
描述: 大部分地区多云
温度: 23°C
感觉像: 26.2°C
沉淀: 9%
湿度: 100%
风向: 西
风速: 2km/h
07:00 01/04
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 27°C
沉淀: 8%
湿度: 97%
风向: 西北偏西
风速: 2km/h
08:00 01/04
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 28.8°C
沉淀: 7%
湿度: 90%
风向: 西北偏西
风速: 3km/h
09:00 01/04
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 31.2°C
沉淀: 5%
湿度: 84%
风向: 西北
风速: 4km/h
10:00 01/04
描述: 大部地区晴朗
温度: 29°C
感觉像: 33.8°C
沉淀: 8%
湿度: 77%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
11:00 01/04
描述: 晴朗
温度: 30°C
感觉像: 35.8°C
沉淀: 7%
湿度: 74%
风向: 东北偏北
风速: 7km/h
12:00 01/04
描述: 大部地区晴朗
温度: 31°C
感觉像: 37.1°C
沉淀: 8%
湿度: 73%
风向: 东北
风速: 10km/h
13:00 01/04
描述: 大部地区晴朗
温度: 30°C
感觉像: 37°C
沉淀: 24%
湿度: 74%
风向: 东北
风速: 12km/h
14:00 01/04
描述: 大部地区晴朗
温度: 30°C
感觉像: 35.9°C
沉淀: 24%
湿度: 74%
风向: 东北偏东
风速: 13km/h
15:00 01/04
描述: 大部地区晴朗
温度: 30°C
感觉像: 35.2°C
沉淀: 24%
湿度: 75%
风向:
风速: 13km/h
16:00 01/04
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 34.1°C
沉淀: 24%
湿度: 75%
风向:
风速: 13km/h
17:00 01/04
描述: 局部雷雨
温度: 28°C
感觉像: 32.8°C
沉淀: 30%
湿度: 79%
风向:
风速: 12km/h
18:00 01/04
描述: 局部雷雨
温度: 27°C
感觉像: 30.7°C
沉淀: 30%
湿度: 86%
风向: 东南偏东
风速: 9km/h
19:00 01/04
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 15%
湿度: 89%
风向: 东南偏东
风速: 9km/h
20:00 01/04
描述: 大部晴朗
温度: 26°C
感觉像: 29.4°C
沉淀: 20%
湿度: 91%
风向: 东南偏东
风速: 7km/h
21:00 01/04
描述: 大部晴朗
温度: 25°C
感觉像: 28.8°C
沉淀: 21%
湿度: 92%
风向: 东南
风速: 7km/h
22:00 01/04
描述: 大部晴朗
温度: 25°C
感觉像: 28.5°C
沉淀: 18%
湿度: 94%
风向: 东南
风速: 5km/h
23:00 01/04
描述: 大部晴朗
温度: 25°C
感觉像: 28°C
沉淀: 21%
湿度: 96%
风向: 东南偏南
风速: 4km/h
00:00 02/04
描述: 大部晴朗
温度: 25°C
感觉像: 27.8°C
沉淀: 18%
湿度: 96%
风向:
风速: 4km/h
01:00 02/04
描述: 大部晴朗
温度: 24°C
感觉像: 27.1°C
沉淀: 14%
湿度: 98%
风向: 西南偏南
风速: 4km/h
02:00 02/04
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 26.8°C
沉淀: 14%
湿度: 99%
风向: 西南偏南
风速: 4km/h
03:00 02/04
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 26.5°C
沉淀: 13%
湿度: 98%
风向: 西南偏南
风速: 4km/h
04:00 02/04
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 26.4°C
沉淀: 9%
湿度: 98%
风向: 西南偏南
风速: 4km/h
05:00 02/04
描述: 局部多云
温度: 23°C
感觉像: 26.2°C
沉淀: 9%
湿度: 99%
风向: 西南
风速: 4km/h
06:00 02/04
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 26.4°C
沉淀: 9%
湿度: 98%
风向: 西南
风速: 3km/h
07:00 02/04
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 27.3°C
沉淀: 18%
湿度: 96%
风向: 西南
风速: 3km/h
08:00 02/04
描述: 大部地区晴朗
温度: 26°C
感觉像: 29.8°C
沉淀: 17%
湿度: 89%
风向: 西南
风速: 5km/h
09:00 02/04
描述: 大部地区晴朗
温度: 28°C
感觉像: 33.3°C
沉淀: 15%
湿度: 80%
风向: 西南
风速: 5km/h
10:00 02/04
描述: 大部地区晴朗
温度: 30°C
感觉像: 36.3°C
沉淀: 17%
湿度: 72%
风向: 东北
风速: 6km/h
11:00 02/04
描述: 晴朗
温度: 31°C
感觉像: 38.3°C
沉淀: 24%
湿度: 69%
风向:
风速: 7km/h
12:00 02/04
描述: 局部雷雨
温度: 32°C
感觉像: 38.9°C
沉淀: 34%
湿度: 67%
风向:
风速: 10km/h
13:00 02/04
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 38.7°C
沉淀: 47%
湿度: 68%
风向: 东北偏东
风速: 11km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
23°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
23°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
23°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
23°C
Hòa Bình
22°C
Hưng Yên
23°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
21°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
22°C
Ninh Bình
23°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
22°C
Thanh Hóa
22°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
22°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call