Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Nghệ An trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Nghệ An hiện tại, Dự báo thời tiết Nghệ An trong 2 tuần tới
19:00 18/08
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 36.8°C
沉淀: 11%
湿度: 77%
风向: 东南
风速: 7km/h
20:00 18/08
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 36.5°C
沉淀: 10%
湿度: 81%
风向: 东南偏南
风速: 6km/h
21:00 18/08
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 36°C
沉淀: 10%
湿度: 83%
风向: 西南偏南
风速: 7km/h
22:00 18/08
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 35.2°C
沉淀: 6%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
23:00 18/08
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 34.6°C
沉淀: 4%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
00:00 19/08
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 33.9°C
沉淀: 4%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
01:00 19/08
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 33.3°C
沉淀: 6%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
02:00 19/08
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 32.4°C
沉淀: 10%
湿度: 85%
风向: 西
风速: 8km/h
03:00 19/08
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 32.3°C
沉淀: 10%
湿度: 87%
风向: 西
风速: 7km/h
04:00 19/08
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 31.9°C
沉淀: 11%
湿度: 87%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
05:00 19/08
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 31.6°C
沉淀: 11%
湿度: 87%
风向: 西
风速: 7km/h
06:00 19/08
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 31.6°C
沉淀: 11%
湿度: 88%
风向: 西
风速: 7km/h
07:00 19/08
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 33.3°C
沉淀: 12%
湿度: 84%
风向: 西
风速: 8km/h
08:00 19/08
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 35.4°C
沉淀: 14%
湿度: 77%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
09:00 19/08
描述: 局部多云
温度: 31°C
感觉像: 37.3°C
沉淀: 17%
湿度: 72%
风向: 西
风速: 9km/h
10:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 39.2°C
沉淀: 37%
湿度: 67%
风向: 西
风速: 9km/h
11:00 19/08
描述: 局部雷雨
温度: 33°C
感觉像: 40.4°C
沉淀: 31%
湿度: 64%
风向: 西北偏西
风速: 8km/h
12:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 33°C
感觉像: 41.3°C
沉淀: 35%
湿度: 63%
风向: 西北偏北
风速: 8km/h
13:00 19/08
描述: 雷雨
温度: 34°C
感觉像: 42.2°C
沉淀: 63%
湿度: 63%
风向:
风速: 7km/h
14:00 19/08
描述: 雷雨
温度: 33°C
感觉像: 42°C
沉淀: 69%
湿度: 63%
风向: 东北偏北
风速: 7km/h
15:00 19/08
描述: 雷雨
温度: 33°C
感觉像: 41.7°C
沉淀: 62%
湿度: 65%
风向: 东北偏北
风速: 7km/h
16:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 40.7°C
沉淀: 50%
湿度: 67%
风向:
风速: 6km/h
17:00 19/08
描述: 雷雨
温度: 32°C
感觉像: 39.4°C
沉淀: 60%
湿度: 71%
风向: 东南偏东
风速: 7km/h
18:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 38°C
沉淀: 55%
湿度: 76%
风向: 东南
风速: 7km/h
19:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 36.3°C
沉淀: 44%
湿度: 81%
风向: 东南
风速: 7km/h
20:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 35.8°C
沉淀: 45%
湿度: 84%
风向: 东南
风速: 6km/h
21:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 35.5°C
沉淀: 44%
湿度: 84%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
22:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 35°C
沉淀: 39%
湿度: 87%
风向: 西南偏西
风速: 5km/h
23:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 34.7°C
沉淀: 45%
湿度: 88%
风向: 西
风速: 5km/h
00:00 20/08
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 34.1°C
沉淀: 45%
湿度: 89%
风向: 西
风速: 6km/h
01:00 20/08
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33.3°C
沉淀: 55%
湿度: 89%
风向: 西
风速: 6km/h
02:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 32.6°C
沉淀: 60%
湿度: 90%
风向: 西北偏西
风速: 6km/h
03:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 32.2°C
沉淀: 61%
湿度: 91%
风向: 西北偏西
风速: 6km/h
04:00 20/08
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.8°C
沉淀: 59%
湿度: 91%
风向: 西北偏西
风速: 6km/h
05:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.3°C
沉淀: 60%
湿度: 91%
风向: 西北偏西
风速: 6km/h
06:00 20/08
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 47%
湿度: 92%
风向: 西北偏西
风速: 6km/h
07:00 20/08
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 32.1°C
沉淀: 48%
湿度: 90%
风向: 西北偏西
风速: 7km/h
08:00 20/08
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33.7°C
沉淀: 46%
湿度: 85%
风向: 西北偏西
风速: 7km/h
09:00 20/08
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 35.2°C
沉淀: 41%
湿度: 80%
风向: 西北偏西
风速: 8km/h
10:00 20/08
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 36.3°C
沉淀: 56%
湿度: 76%
风向: 西北
风速: 9km/h
11:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 31°C
感觉像: 37.2°C
沉淀: 66%
湿度: 73%
风向: 西北偏北
风速: 9km/h
12:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 37.1°C
沉淀: 72%
湿度: 75%
风向: 东北偏北
风速: 9km/h
13:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.9°C
沉淀: 82%
湿度: 76%
风向: 东北偏北
风速: 9km/h
14:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.9°C
沉淀: 75%
湿度: 77%
风向: 东北
风速: 9km/h
15:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.3°C
沉淀: 74%
湿度: 79%
风向: 东北
风速: 9km/h
16:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 35.5°C
沉淀: 89%
湿度: 81%
风向: 东北偏东
风速: 9km/h
17:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34.7°C
沉淀: 89%
湿度: 84%
风向: 东北偏东
风速: 9km/h
18:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.1°C
沉淀: 85%
湿度: 87%
风向:
风速: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
32°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
32°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
31°C
Hòa Bình
31°C
Hưng Yên
31°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
29°C
Quảng Ninh
30°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
32°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
30°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
32°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call