Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Ninh Bình trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Ninh Bình hiện tại, Dự báo thời tiết Ninh Bình trong 2 tuần tới
16:00 24/07
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 38.8°C
沉淀: 16%
湿度: 73%
风向: 东北偏东
风速: 14km/h
17:00 24/07
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 37.9°C
沉淀: 17%
湿度: 76%
风向: 东北偏东
风速: 12km/h
18:00 24/07
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 36.2°C
沉淀: 17%
湿度: 79%
风向: 东北偏东
风速: 9km/h
19:00 24/07
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 34.8°C
沉淀: 15%
湿度: 84%
风向: 东北
风速: 7km/h
20:00 24/07
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 34.2°C
沉淀: 14%
湿度: 87%
风向:
风速: 6km/h
21:00 24/07
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 33.3°C
沉淀: 11%
湿度: 90%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
22:00 24/07
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 33.4°C
沉淀: 13%
湿度: 90%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
23:00 24/07
描述: 局部雷雨
温度: 27°C
感觉像: 33.1°C
沉淀: 31%
湿度: 92%
风向: 西北偏北
风速: 6km/h
00:00 25/07
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 32.7°C
沉淀: 24%
湿度: 93%
风向: 西北偏北
风速: 7km/h
01:00 25/07
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 32.4°C
沉淀: 24%
湿度: 94%
风向: 西北偏北
风速: 8km/h
02:00 25/07
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 31.8°C
沉淀: 24%
湿度: 95%
风向: 西北偏北
风速: 8km/h
03:00 25/07
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.7°C
沉淀: 24%
湿度: 96%
风向: 西北偏北
风速: 7km/h
04:00 25/07
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.6°C
沉淀: 23%
湿度: 96%
风向: 西北偏北
风速: 8km/h
05:00 25/07
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.6°C
沉淀: 24%
湿度: 96%
风向:
风速: 8km/h
06:00 25/07
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 32°C
沉淀: 23%
湿度: 96%
风向:
风速: 8km/h
07:00 25/07
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 33.6°C
沉淀: 21%
湿度: 91%
风向: 西北偏北
风速: 10km/h
08:00 25/07
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 36.1°C
沉淀: 36%
湿度: 87%
风向: 西北偏北
风速: 11km/h
09:00 25/07
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 38°C
沉淀: 44%
湿度: 79%
风向:
风速: 12km/h
10:00 25/07
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 39.6°C
沉淀: 53%
湿度: 74%
风向:
风速: 11km/h
11:00 25/07
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 40.7°C
沉淀: 57%
湿度: 69%
风向:
风速: 11km/h
12:00 25/07
描述: 雷阵雨
温度: 33°C
感觉像: 40.8°C
沉淀: 58%
湿度: 67%
风向:
风速: 10km/h
13:00 25/07
描述: 雷阵雨
温度: 33°C
感觉像: 40.5°C
沉淀: 56%
湿度: 66%
风向: 东北
风速: 10km/h
14:00 25/07
描述: 雷阵雨
温度: 33°C
感觉像: 40.3°C
沉淀: 56%
湿度: 65%
风向: 东北
风速: 9km/h
15:00 25/07
描述: 雷阵雨
温度: 33°C
感觉像: 40.4°C
沉淀: 48%
湿度: 66%
风向: 东北
风速: 8km/h
16:00 25/07
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 39.6°C
沉淀: 54%
湿度: 67%
风向: 东北
风速: 7km/h
17:00 25/07
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 38.5°C
沉淀: 42%
湿度: 72%
风向: 东北偏东
风速: 8km/h
18:00 25/07
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 37.2°C
沉淀: 35%
湿度: 76%
风向: 西南偏南
风速: 8km/h
19:00 25/07
描述: 局部雷雨
温度: 29°C
感觉像: 35.7°C
沉淀: 33%
湿度: 82%
风向: 西南偏南
风速: 8km/h
20:00 25/07
描述: 局部雷雨
温度: 29°C
感觉像: 35°C
沉淀: 32%
湿度: 85%
风向: 西南
风速: 6km/h
21:00 25/07
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 34.3°C
沉淀: 24%
湿度: 88%
风向: 西南
风速: 5km/h
22:00 25/07
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 34.1°C
沉淀: 24%
湿度: 87%
风向: 西南偏西
风速: 5km/h
23:00 25/07
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 33.5°C
沉淀: 24%
湿度: 89%
风向: 西南偏西
风速: 5km/h
00:00 26/07
描述: 局部雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.2°C
沉淀: 32%
湿度: 90%
风向: 西南偏西
风速: 5km/h
01:00 26/07
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 32.6°C
沉淀: 24%
湿度: 92%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h
02:00 26/07
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 32.2°C
沉淀: 24%
湿度: 93%
风向: 西北偏西
风速: 4km/h
03:00 26/07
描述: 局部雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.7°C
沉淀: 30%
湿度: 94%
风向: 西北
风速: 5km/h
04:00 26/07
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 31.5°C
沉淀: 19%
湿度: 96%
风向: 西北
风速: 4km/h
05:00 26/07
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 31.2°C
沉淀: 18%
湿度: 97%
风向: 西北
风速: 4km/h
06:00 26/07
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 31.7°C
沉淀: 17%
湿度: 95%
风向: 西北
风速: 4km/h
07:00 26/07
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 33.6°C
沉淀: 19%
湿度: 91%
风向: 西北
风速: 4km/h
08:00 26/07
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 36.1°C
沉淀: 17%
湿度: 84%
风向: 西北
风速: 5km/h
09:00 26/07
描述: 局部多云
温度: 31°C
感觉像: 38.6°C
沉淀: 20%
湿度: 77%
风向: 西北偏西
风速: 6km/h
10:00 26/07
描述: 局部多云
温度: 32°C
感觉像: 40.1°C
沉淀: 24%
湿度: 73%
风向: 西北偏西
风速: 6km/h
11:00 26/07
描述: 局部雷雨
温度: 33°C
感觉像: 41.3°C
沉淀: 32%
湿度: 68%
风向: 西
风速: 6km/h
12:00 26/07
描述: 局部雷雨
温度: 33°C
感觉像: 42°C
沉淀: 33%
湿度: 65%
风向: 西
风速: 7km/h
13:00 26/07
描述: 雷阵雨
温度: 34°C
感觉像: 42.6°C
沉淀: 38%
湿度: 61%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
14:00 26/07
描述: 雷阵雨
温度: 34°C
感觉像: 42.5°C
沉淀: 46%
湿度: 60%
风向: 西南
风速: 7km/h
15:00 26/07
描述: 雷阵雨
温度: 34°C
感觉像: 42°C
沉淀: 48%
湿度: 61%
风向: 西南偏南
风速: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
34°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
33°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
31°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
29°C
Lạng Sơn
32°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
35°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
30°C
Tuyên Quang
34°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
34°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call