Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Ngãi hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Ngãi trong 2 tuần tới
02:00 26/03
描述: 多云
温度: 25°C
感觉像: 24.6°C
沉淀: 5%
湿度: 89%
风向: 东南偏南
风速: 4km/h
03:00 26/03
描述: 多云
温度: 24°C
感觉像: 24.2°C
沉淀: 5%
湿度: 90%
风向: 东南偏南
风速: 4km/h
04:00 26/03
描述: 大部分地区多云
温度: 24°C
感觉像: 24°C
沉淀: 5%
湿度: 90%
风向: 东南偏南
风速: 4km/h
05:00 26/03
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 23.5°C
沉淀: 5%
湿度: 89%
风向: 东南偏南
风速: 6km/h
06:00 26/03
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 23.6°C
沉淀: 4%
湿度: 89%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
07:00 26/03
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 24.5°C
沉淀: 4%
湿度: 87%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
08:00 26/03
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 29.3°C
沉淀: 5%
湿度: 78%
风向: 东南
风速: 6km/h
09:00 26/03
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 31.8°C
沉淀: 8%
湿度: 69%
风向: 东南
风速: 8km/h
10:00 26/03
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 33.7°C
沉淀: 11%
湿度: 66%
风向: 东南偏东
风速: 10km/h
11:00 26/03
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 35°C
沉淀: 10%
湿度: 64%
风向: 东南偏东
风速: 11km/h
12:00 26/03
描述: 局部多云
温度: 31°C
感觉像: 35.4°C
沉淀: 10%
湿度: 64%
风向:
风速: 13km/h
13:00 26/03
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 34.9°C
沉淀: 18%
湿度: 66%
风向:
风速: 15km/h
14:00 26/03
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 34.5°C
沉淀: 20%
湿度: 67%
风向:
风速: 15km/h
15:00 26/03
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 33.7°C
沉淀: 21%
湿度: 69%
风向:
风速: 14km/h
16:00 26/03
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 32.7°C
沉淀: 18%
湿度: 73%
风向: 东南偏东
风速: 12km/h
17:00 26/03
描述: 局部雷雨
温度: 28°C
感觉像: 31.3°C
沉淀: 31%
湿度: 77%
风向:
风速: 10km/h
18:00 26/03
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 29.9°C
沉淀: 24%
湿度: 81%
风向:
风速: 8km/h
19:00 26/03
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.4°C
沉淀: 8%
湿度: 84%
风向: 东南偏东
风速: 6km/h
20:00 26/03
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.3°C
沉淀: 9%
湿度: 87%
风向: 东南偏东
风速: 5km/h
21:00 26/03
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 28.8°C
沉淀: 8%
湿度: 89%
风向: 东南偏东
风速: 4km/h
22:00 26/03
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 28.6°C
沉淀: 9%
湿度: 90%
风向: 东南偏东
风速: 4km/h
23:00 26/03
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 28.3°C
沉淀: 9%
湿度: 91%
风向: 东南
风速: 3km/h
00:00 27/03
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 28°C
沉淀: 9%
湿度: 92%
风向: 东南偏南
风速: 3km/h
01:00 27/03
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 27.7°C
沉淀: 9%
湿度: 93%
风向: 东南偏南
风速: 3km/h
02:00 27/03
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 27.3°C
沉淀: 9%
湿度: 92%
风向: 东南偏南
风速: 2km/h
03:00 27/03
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 26.9°C
沉淀: 9%
湿度: 94%
风向: 东南偏南
风速: 2km/h
04:00 27/03
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 26.7°C
沉淀: 9%
湿度: 94%
风向: 东南偏南
风速: 2km/h
05:00 27/03
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 26.4°C
沉淀: 9%
湿度: 94%
风向: 东南偏南
风速: 2km/h
06:00 27/03
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 26.4°C
沉淀: 8%
湿度: 94%
风向: 东南偏南
风速: 2km/h
07:00 27/03
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 27.9°C
沉淀: 8%
湿度: 90%
风向: 东南偏南
风速: 2km/h
08:00 27/03
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 10%
湿度: 81%
风向: 东南偏南
风速: 4km/h
09:00 27/03
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 32.4°C
沉淀: 5%
湿度: 72%
风向: 东南
风速: 6km/h
10:00 27/03
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 33.9°C
沉淀: 5%
湿度: 67%
风向: 东南
风速: 9km/h
11:00 27/03
描述: 局部多云
温度: 31°C
感觉像: 35.3°C
沉淀: 7%
湿度: 65%
风向: 东南偏东
风速: 11km/h
12:00 27/03
描述: 大部地区晴朗
温度: 31°C
感觉像: 35.8°C
沉淀: 12%
湿度: 65%
风向: 东南偏东
风速: 13km/h
13:00 27/03
描述: 大部地区晴朗
温度: 31°C
感觉像: 35.4°C
沉淀: 21%
湿度: 65%
风向: 东南偏东
风速: 15km/h
14:00 27/03
描述: 大部地区晴朗
温度: 30°C
感觉像: 34.9°C
沉淀: 16%
湿度: 66%
风向: 东南偏东
风速: 16km/h
15:00 27/03
描述: 大部地区晴朗
温度: 30°C
感觉像: 34.1°C
沉淀: 19%
湿度: 68%
风向: 东南偏东
风速: 16km/h
16:00 27/03
描述: 大部地区晴朗
温度: 29°C
感觉像: 33°C
沉淀: 20%
湿度: 72%
风向: 东南偏东
风速: 15km/h
17:00 27/03
描述: 大部地区晴朗
温度: 28°C
感觉像: 31.6°C
沉淀: 18%
湿度: 77%
风向: 东南偏东
风速: 12km/h
18:00 27/03
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 24%
湿度: 82%
风向: 东南偏东
风速: 10km/h
19:00 27/03
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 24%
湿度: 86%
风向: 东南偏东
风速: 6km/h
20:00 27/03
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 22%
湿度: 87%
风向: 东南偏东
风速: 5km/h
21:00 27/03
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.7°C
沉淀: 18%
湿度: 88%
风向: 东南偏东
风速: 4km/h
22:00 27/03
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 24%
湿度: 88%
风向: 东南偏东
风速: 3km/h
23:00 27/03
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.3°C
沉淀: 31%
湿度: 88%
风向: 东南偏东
风速: 2km/h
00:00 28/03
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 28.8°C
沉淀: 24%
湿度: 89%
风向: 东南偏东
风速: 2km/h
01:00 28/03
描述: 局部雷雨
温度: 25°C
感觉像: 28.6°C
沉淀: 32%
湿度: 90%
风向: 东南
风速: 1km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
23°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
23°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
20°C
Lạng Sơn
17°C
Quảng Ninh
22°C
Lào Cai
25°C
Nam Định
22°C
Ninh Bình
23°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
22°C
Thanh Hóa
23°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
22°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call