Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lâm Đồng hiện tại, Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 2 tuần tới
01:00 29/05
描述: 阵雨
温度: 17°C
感觉像: 17.3°C
沉淀: 61%
湿度: 95%
风向: 西北偏北
风速: 2km/h
02:00 29/05
描述: 大部分地区多云
温度: 17°C
感觉像: 17.1°C
沉淀: 18%
湿度: 94%
风向: 西北偏北
风速: 2km/h
03:00 29/05
描述: 大部分地区多云
温度: 17°C
感觉像: 16.9°C
沉淀: 12%
湿度: 95%
风向: 西北偏北
风速: 1km/h
04:00 29/05
描述: 大部分地区多云
温度: 17°C
感觉像: 16.7°C
沉淀: 3%
湿度: 96%
风向: 西北偏北
风速: 1km/h
05:00 29/05
描述: 大部分地区多云
温度: 17°C
感觉像: 16.5°C
沉淀: 3%
湿度: 97%
风向: 西北偏北
风速: 1km/h
06:00 29/05
描述: 局部多云
温度: 17°C
感觉像: 17°C
沉淀: 5%
湿度: 95%
风向: 西北偏北
风速: 1km/h
07:00 29/05
描述: 局部多云
温度: 19°C
感觉像: 18.8°C
沉淀: 9%
湿度: 90%
风向: 西北
风速: 2km/h
08:00 29/05
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 21.4°C
沉淀: 15%
湿度: 82%
风向: 西
风速: 4km/h
09:00 29/05
描述: 局部多云
温度: 23°C
感觉像: 23.3°C
沉淀: 20%
湿度: 72%
风向: 西
风速: 6km/h
10:00 29/05
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 24.4°C
沉淀: 60%
湿度: 68%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
11:00 29/05
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 24.8°C
沉淀: 71%
湿度: 68%
风向: 西南
风速: 8km/h
12:00 29/05
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 24.9°C
沉淀: 83%
湿度: 68%
风向: 西南
风速: 9km/h
13:00 29/05
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 24.8°C
沉淀: 94%
湿度: 67%
风向: 西南
风速: 9km/h
14:00 29/05
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 24.1°C
沉淀: 92%
湿度: 71%
风向: 西南偏南
风速: 8km/h
15:00 29/05
描述: 雷雨
温度: 22°C
感觉像: 22.7°C
沉淀: 91%
湿度: 76%
风向: 西南
风速: 8km/h
16:00 29/05
描述: 雷雨
温度: 21°C
感觉像: 21.9°C
沉淀: 82%
湿度: 81%
风向: 西
风速: 6km/h
17:00 29/05
描述: 雷雨
温度: 20°C
感觉像: 21.1°C
沉淀: 66%
湿度: 85%
风向: 西北偏西
风速: 4km/h
18:00 29/05
描述: 雷雨
温度: 19°C
感觉像: 19.9°C
沉淀: 62%
湿度: 91%
风向: 西北
风速: 2km/h
19:00 29/05
描述: 雷阵雨
温度: 18°C
感觉像: 18.3°C
沉淀: 43%
湿度: 93%
风向: 西北
风速: 1km/h
20:00 29/05
描述: 雷阵雨
温度: 18°C
感觉像: 18.1°C
沉淀: 40%
湿度: 92%
风向: 西北偏北
风速: 1km/h
21:00 29/05
描述: 雷阵雨
温度: 18°C
感觉像: 17.8°C
沉淀: 40%
湿度: 93%
风向: 西北偏北
风速: 1km/h
22:00 29/05
描述: 雷阵雨
温度: 18°C
感觉像: 17.6°C
沉淀: 38%
湿度: 93%
风向: 西北偏北
风速: 1km/h
23:00 29/05
描述: 雷阵雨
温度: 17°C
感觉像: 17.4°C
沉淀: 38%
湿度: 94%
风向: 西北偏北
风速: 1km/h
00:00 30/05
描述: 雷阵雨
温度: 17°C
感觉像: 17.2°C
沉淀: 37%
湿度: 95%
风向: 西北偏北
风速: 1km/h
01:00 30/05
描述: 雷阵雨
温度: 17°C
感觉像: 17.2°C
沉淀: 39%
湿度: 96%
风向: 西北偏北
风速: 2km/h
02:00 30/05
描述: 雷阵雨
温度: 17°C
感觉像: 17°C
沉淀: 39%
湿度: 96%
风向: 西北
风速: 2km/h
03:00 30/05
描述: 雷阵雨
温度: 17°C
感觉像: 17.1°C
沉淀: 38%
湿度: 95%
风向: 西北偏北
风速: 2km/h
04:00 30/05
描述: 雷阵雨
温度: 17°C
感觉像: 17.1°C
沉淀: 38%
湿度: 97%
风向: 西北偏北
风速: 2km/h
05:00 30/05
描述: 短时阵雨
温度: 17°C
感觉像: 16.7°C
沉淀: 34%
湿度: 98%
风向: 西北
风速: 2km/h
06:00 30/05
描述: 短时阵雨
温度: 17°C
感觉像: 17.2°C
沉淀: 30%
湿度: 96%
风向: 西北偏北
风速: 2km/h
07:00 30/05
描述: 多云
温度: 19°C
感觉像: 19.6°C
沉淀: 24%
湿度: 89%
风向: 西北
风速: 3km/h
08:00 30/05
描述: 局部雷雨
温度: 21°C
感觉像: 21.6°C
沉淀: 34%
湿度: 81%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h
09:00 30/05
描述: 雷阵雨
温度: 23°C
感觉像: 23.2°C
沉淀: 41%
湿度: 73%
风向: 西北偏西
风速: 7km/h
10:00 30/05
描述: 雷阵雨
温度: 24°C
感觉像: 24.2°C
沉淀: 51%
湿度: 70%
风向: 西北偏西
风速: 8km/h
11:00 30/05
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 24.7°C
沉淀: 68%
湿度: 69%
风向: 西
风速: 8km/h
12:00 30/05
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 24.7°C
沉淀: 70%
湿度: 69%
风向: 西
风速: 9km/h
13:00 30/05
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 24.6°C
沉淀: 79%
湿度: 69%
风向: 西
风速: 8km/h
14:00 30/05
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 24°C
沉淀: 73%
湿度: 70%
风向: 西
风速: 8km/h
15:00 30/05
描述: 雷雨
温度: 23°C
感觉像: 23°C
沉淀: 79%
湿度: 74%
风向: 西
风速: 8km/h
16:00 30/05
描述: 雷雨
温度: 21°C
感觉像: 21.8°C
沉淀: 73%
湿度: 81%
风向: 西
风速: 7km/h
17:00 30/05
描述: 雷雨
温度: 20°C
感觉像: 20.7°C
沉淀: 62%
湿度: 86%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h
18:00 30/05
描述: 雷阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20.2°C
沉淀: 51%
湿度: 89%
风向: 西北
风速: 5km/h
19:00 30/05
描述: 雷阵雨
温度: 19°C
感觉像: 19.7°C
沉淀: 42%
湿度: 92%
风向: 西北偏西
风速: 3km/h
20:00 30/05
描述: 雷阵雨
温度: 19°C
感觉像: 19.3°C
沉淀: 41%
湿度: 93%
风向: 西北
风速: 3km/h
21:00 30/05
描述: 雷阵雨
温度: 18°C
感觉像: 19.1°C
沉淀: 36%
湿度: 93%
风向: 西北
风速: 4km/h
22:00 30/05
描述: 局部雷雨
温度: 18°C
感觉像: 18.2°C
沉淀: 33%
湿度: 94%
风向: 西北
风速: 3km/h
23:00 30/05
描述: 局部雷雨
温度: 18°C
感觉像: 18.2°C
沉淀: 33%
湿度: 94%
风向: 西北
风速: 3km/h
00:00 31/05
描述: 局部雷雨
温度: 18°C
感觉像: 18°C
沉淀: 34%
湿度: 95%
风向: 西北
风速: 3km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
27°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call