Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hưng Yên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hưng Yên hiện tại, Dự báo thời tiết Hưng Yên trong 2 tuần tới
19:00 01/10
描述: 晴朗无云
温度: 28°C
感觉像: 33.5°C
沉淀: 2%
湿度: 80%
风向: 东南
风速: 10km/h
20:00 01/10
描述: 晴朗无云
温度: 28°C
感觉像: 32.6°C
沉淀: 3%
湿度: 85%
风向: 东南
风速: 9km/h
21:00 01/10
描述: 晴朗无云
温度: 27°C
感觉像: 31.8°C
沉淀: 3%
湿度: 87%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
22:00 01/10
描述: 晴朗无云
温度: 27°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 3%
湿度: 91%
风向: 东南偏南
风速: 6km/h
23:00 01/10
描述: 晴朗无云
温度: 26°C
感觉像: 30.4°C
沉淀: 3%
湿度: 93%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
00:00 02/10
描述: 晴朗无云
温度: 26°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 3%
湿度: 93%
风向: 东南偏南
风速: 3km/h
01:00 02/10
描述: 晴朗无云
温度: 26°C
感觉像: 30°C
沉淀: 4%
湿度: 93%
风向: 东南
风速: 3km/h
02:00 02/10
描述: 晴朗无云
温度: 26°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 9%
湿度: 94%
风向: 东南偏东
风速: 3km/h
03:00 02/10
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 29.1°C
沉淀: 9%
湿度: 96%
风向: 东北偏东
风速: 3km/h
04:00 02/10
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 28.7°C
沉淀: 9%
湿度: 96%
风向: 东北
风速: 3km/h
05:00 02/10
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 28.4°C
沉淀: 9%
湿度: 98%
风向: 东北偏北
风速: 3km/h
06:00 02/10
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 28.7°C
沉淀: 9%
湿度: 97%
风向: 东北偏北
风速: 4km/h
07:00 02/10
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 21%
湿度: 95%
风向: 东北偏北
风速: 4km/h
08:00 02/10
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 33°C
沉淀: 24%
湿度: 87%
风向: 东北
风速: 5km/h
09:00 02/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 29°C
感觉像: 35.4°C
沉淀: 20%
湿度: 79%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
10:00 02/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 31°C
感觉像: 37.3°C
沉淀: 15%
湿度: 71%
风向:
风速: 5km/h
11:00 02/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 32°C
感觉像: 38.5°C
沉淀: 15%
湿度: 66%
风向:
风速: 5km/h
12:00 02/10
描述: 局部多云
温度: 32°C
感觉像: 39°C
沉淀: 21%
湿度: 64%
风向: 东南偏东
风速: 7km/h
13:00 02/10
描述: 局部多云
温度: 33°C
感觉像: 39.5°C
沉淀: 20%
湿度: 62%
风向: 东南偏东
风速: 8km/h
14:00 02/10
描述: 局部多云
温度: 33°C
感觉像: 39.5°C
沉淀: 24%
湿度: 63%
风向: 东南偏东
风速: 11km/h
15:00 02/10
描述: 局部雷雨
温度: 32°C
感觉像: 38.7°C
沉淀: 31%
湿度: 66%
风向: 东南偏东
风速: 12km/h
16:00 02/10
描述: 局部多云
温度: 31°C
感觉像: 37.3°C
沉淀: 6%
湿度: 69%
风向: 东南偏东
风速: 13km/h
17:00 02/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 30°C
感觉像: 36.1°C
沉淀: 4%
湿度: 73%
风向: 东南偏东
风速: 12km/h
18:00 02/10
描述: 晴朗无云
温度: 29°C
感觉像: 34°C
沉淀: 5%
湿度: 79%
风向: 东南偏东
风速: 11km/h
19:00 02/10
描述: 晴朗无云
温度: 28°C
感觉像: 33°C
沉淀: 6%
湿度: 82%
风向: 东南偏东
风速: 10km/h
20:00 02/10
描述: 晴朗无云
温度: 27°C
感觉像: 32.1°C
沉淀: 7%
湿度: 87%
风向: 东南
风速: 9km/h
21:00 02/10
描述: 晴朗无云
温度: 27°C
感觉像: 31.5°C
沉淀: 8%
湿度: 89%
风向: 东南
风速: 7km/h
22:00 02/10
描述: 晴朗无云
温度: 27°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 8%
湿度: 90%
风向: 东南
风速: 6km/h
23:00 02/10
描述: 大部晴朗
温度: 26°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 8%
湿度: 92%
风向: 东南
风速: 5km/h
00:00 03/10
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 30.4°C
沉淀: 9%
湿度: 93%
风向: 东南
风速: 4km/h
01:00 03/10
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 30.2°C
沉淀: 13%
湿度: 92%
风向: 东南偏东
风速: 3km/h
02:00 03/10
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 29.8°C
沉淀: 13%
湿度: 93%
风向:
风速: 3km/h
03:00 03/10
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 29.2°C
沉淀: 14%
湿度: 95%
风向: 东北偏北
风速: 3km/h
04:00 03/10
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 28.9°C
沉淀: 9%
湿度: 97%
风向: 东北偏北
风速: 4km/h
05:00 03/10
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 28.8°C
沉淀: 9%
湿度: 97%
风向: 东北偏北
风速: 4km/h
06:00 03/10
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 28.9°C
沉淀: 9%
湿度: 98%
风向: 东北偏北
风速: 4km/h
07:00 03/10
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 9%
湿度: 96%
风向: 东北偏北
风速: 4km/h
08:00 03/10
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 32.4°C
沉淀: 7%
湿度: 89%
风向: 东北偏北
风速: 6km/h
09:00 03/10
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 34.9°C
沉淀: 5%
湿度: 79%
风向: 东北偏北
风速: 6km/h
10:00 03/10
描述: 局部多云
温度: 31°C
感觉像: 36.5°C
沉淀: 14%
湿度: 71%
风向: 东北偏北
风速: 5km/h
11:00 03/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 32°C
感觉像: 38°C
沉淀: 9%
湿度: 67%
风向: 东北偏北
风速: 4km/h
12:00 03/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 32°C
感觉像: 38.6°C
沉淀: 8%
湿度: 63%
风向: 东北
风速: 4km/h
13:00 03/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 33°C
感觉像: 39°C
沉淀: 12%
湿度: 60%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
14:00 03/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 33°C
感觉像: 38.9°C
沉淀: 12%
湿度: 59%
风向:
风速: 6km/h
15:00 03/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 33°C
感觉像: 39°C
沉淀: 12%
湿度: 60%
风向: 东南偏东
风速: 7km/h
16:00 03/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 32°C
感觉像: 38.3°C
沉淀: 5%
湿度: 63%
风向: 东南偏东
风速: 8km/h
17:00 03/10
描述: 晴朗
温度: 31°C
感觉像: 37.3°C
沉淀: 7%
湿度: 68%
风向: 东南偏东
风速: 10km/h
18:00 03/10
描述: 晴朗无云
温度: 29°C
感觉像: 34.9°C
沉淀: 9%
湿度: 75%
风向: 东南偏东
风速: 11km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
30°C
Hải Phòng
29°C
Bắc Giang
29°C
Bắc Kạn
28°C
Bắc Ninh
29°C
Cao Bằng
28°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
29°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
28°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
29°C
Sơn La
25°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
29°C
Vĩnh Phúc
29°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call