Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Tiền Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Tiền Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Tiền Giang trong 2 tuần tới
00:00 29/05
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 25.5°C
沉淀: 34%
湿度: 100%
风向: 西南偏南
风速: 5km/h
01:00 29/05
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 15%
湿度: 100%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
02:00 29/05
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 25.6°C
沉淀: 14%
湿度: 100%
风向: 西南
风速: 5km/h
03:00 29/05
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 12%
湿度: 100%
风向: 西南
风速: 5km/h
04:00 29/05
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 13%
湿度: 100%
风向: 西南
风速: 5km/h
05:00 29/05
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30.2°C
沉淀: 12%
湿度: 100%
风向: 西南
风速: 5km/h
06:00 29/05
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 16%
湿度: 100%
风向: 西南
风速: 5km/h
07:00 29/05
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 32°C
沉淀: 37%
湿度: 96%
风向: 西南
风速: 7km/h
08:00 29/05
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33.9°C
沉淀: 37%
湿度: 90%
风向: 西南
风速: 10km/h
09:00 29/05
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 35.8°C
沉淀: 38%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
10:00 29/05
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 37.5°C
沉淀: 35%
湿度: 80%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
11:00 29/05
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 37.2°C
沉淀: 40%
湿度: 77%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
12:00 29/05
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 38.2°C
沉淀: 43%
湿度: 74%
风向: 西南偏西
风速: 14km/h
13:00 29/05
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 38.6°C
沉淀: 48%
湿度: 73%
风向: 西南偏西
风速: 14km/h
14:00 29/05
描述: 雷雨
温度: 31°C
感觉像: 38.1°C
沉淀: 60%
湿度: 75%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
15:00 29/05
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 36.8°C
沉淀: 49%
湿度: 77%
风向: 西南偏西
风速: 14km/h
16:00 29/05
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 36.1°C
沉淀: 40%
湿度: 80%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
17:00 29/05
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 34.5°C
沉淀: 38%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
18:00 29/05
描述: 多云
温度: 28°C
感觉像: 33.1°C
沉淀: 23%
湿度: 90%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
19:00 29/05
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 32.1°C
沉淀: 9%
湿度: 93%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
20:00 29/05
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.7°C
沉淀: 10%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
21:00 29/05
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.6°C
沉淀: 10%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
22:00 29/05
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 31.5°C
沉淀: 6%
湿度: 94%
风向: 西南
风速: 9km/h
23:00 29/05
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 31.6°C
沉淀: 10%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
00:00 30/05
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 31.3°C
沉淀: 12%
湿度: 96%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
01:00 30/05
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 31°C
沉淀: 11%
湿度: 97%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
02:00 30/05
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30.9°C
沉淀: 18%
湿度: 97%
风向: 西南
风速: 8km/h
03:00 30/05
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30.9°C
沉淀: 24%
湿度: 98%
风向: 西南
风速: 8km/h
04:00 30/05
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30.9°C
沉淀: 19%
湿度: 98%
风向: 西南
风速: 8km/h
05:00 30/05
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30.7°C
沉淀: 13%
湿度: 99%
风向: 西南
风速: 8km/h
06:00 30/05
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30.8°C
沉淀: 13%
湿度: 98%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
07:00 30/05
描述: 局部雷雨
温度: 27°C
感觉像: 33.1°C
沉淀: 31%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
08:00 30/05
描述: 局部雷雨
温度: 29°C
感觉像: 35.6°C
沉淀: 34%
湿度: 88%
风向: 西南偏西
风速: 14km/h
09:00 30/05
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 37°C
沉淀: 46%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
10:00 30/05
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 38.5°C
沉淀: 60%
湿度: 81%
风向: 西南偏西
风速: 16km/h
11:00 30/05
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 38.5°C
沉淀: 59%
湿度: 79%
风向: 西南偏西
风速: 17km/h
12:00 30/05
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 38.3°C
沉淀: 63%
湿度: 78%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
13:00 30/05
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 37.5°C
沉淀: 63%
湿度: 78%
风向: 西南偏西
风速: 16km/h
14:00 30/05
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 36.8°C
沉淀: 54%
湿度: 81%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
15:00 30/05
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 36°C
沉淀: 43%
湿度: 83%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
16:00 30/05
描述: 局部雷雨
温度: 29°C
感觉像: 35.7°C
沉淀: 34%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
17:00 30/05
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 34.3°C
沉淀: 20%
湿度: 85%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
18:00 30/05
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 33.6°C
沉淀: 24%
湿度: 86%
风向: 西南偏西
风速: 11km/h
19:00 30/05
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 32.5°C
沉淀: 17%
湿度: 88%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
20:00 30/05
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 32.4°C
沉淀: 9%
湿度: 90%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
21:00 30/05
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 32.3°C
沉淀: 10%
湿度: 91%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
22:00 30/05
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 32.2°C
沉淀: 10%
湿度: 92%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
23:00 30/05
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 32.2°C
沉淀: 10%
湿度: 92%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call