Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bình Thuận trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bình Thuận hiện tại, Dự báo thời tiết Bình Thuận trong 2 tuần tới
20:00 08/02
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 2%
湿度: 78%
风向:
风速: 18km/h
21:00 08/02
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 29.8°C
沉淀: 2%
湿度: 79%
风向:
风速: 17km/h
22:00 08/02
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 29.3°C
沉淀: 2%
湿度: 79%
风向: 东北偏东
风速: 17km/h
23:00 08/02
描述: 大部晴朗
温度: 26°C
感觉像: 28.4°C
沉淀: 2%
湿度: 81%
风向: 东北偏东
风速: 18km/h
00:00 09/02
描述: 大部晴朗
温度: 25°C
感觉像: 25.4°C
沉淀: 2%
湿度: 81%
风向: 东北偏东
风速: 17km/h
01:00 09/02
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 25.1°C
沉淀: 2%
湿度: 84%
风向: 东北偏东
风速: 16km/h
02:00 09/02
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 24.8°C
沉淀: 3%
湿度: 84%
风向: 东北偏东
风速: 14km/h
03:00 09/02
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 27°C
沉淀: 7%
湿度: 85%
风向: 东北偏东
风速: 13km/h
04:00 09/02
描述: 大部晴朗
温度: 24°C
感觉像: 26.8°C
沉淀: 7%
湿度: 85%
风向: 东北偏东
风速: 12km/h
05:00 09/02
描述: 大部晴朗
温度: 24°C
感觉像: 26.6°C
沉淀: 7%
湿度: 87%
风向: 东北偏东
风速: 11km/h
06:00 09/02
描述: 大部晴朗
温度: 24°C
感觉像: 26.6°C
沉淀: 7%
湿度: 87%
风向: 东北偏东
风速: 11km/h
07:00 09/02
描述: 大部地区晴朗
温度: 25°C
感觉像: 27.6°C
沉淀: 6%
湿度: 84%
风向: 东北偏东
风速: 12km/h
08:00 09/02
描述: 大部地区晴朗
温度: 27°C
感觉像: 29.9°C
沉淀: 4%
湿度: 74%
风向: 东北偏东
风速: 14km/h
09:00 09/02
描述: 大部地区晴朗
温度: 29°C
感觉像: 32°C
沉淀: 2%
湿度: 65%
风向: 东北偏东
风速: 19km/h
10:00 09/02
描述: 大部地区晴朗
温度: 30°C
感觉像: 33.4°C
沉淀: 1%
湿度: 59%
风向:
风速: 21km/h
11:00 09/02
描述: 晴朗
温度: 31°C
感觉像: 34.3°C
沉淀: 1%
湿度: 57%
风向:
风速: 23km/h
12:00 09/02
描述: 晴朗
温度: 31°C
感觉像: 34.4°C
沉淀: 1%
湿度: 57%
风向:
风速: 24km/h
13:00 09/02
描述: 晴朗
温度: 31°C
感觉像: 34.4°C
沉淀: 1%
湿度: 57%
风向:
风速: 25km/h
14:00 09/02
描述: 晴朗
温度: 31°C
感觉像: 33.9°C
沉淀: 1%
湿度: 58%
风向:
风速: 27km/h
15:00 09/02
描述: 晴朗
温度: 30°C
感觉像: 33.2°C
沉淀: 1%
湿度: 60%
风向:
风速: 27km/h
16:00 09/02
描述: 晴朗
温度: 29°C
感觉像: 32.3°C
沉淀: 1%
湿度: 64%
风向:
风速: 27km/h
17:00 09/02
描述: 晴朗
温度: 28°C
感觉像: 31°C
沉淀: 2%
湿度: 69%
风向:
风速: 26km/h
18:00 09/02
描述: 晴朗无云
温度: 27°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 4%
湿度: 76%
风向:
风速: 24km/h
19:00 09/02
描述: 晴朗无云
温度: 26°C
感觉像: 28.9°C
沉淀: 5%
湿度: 79%
风向:
风速: 22km/h
20:00 09/02
描述: 晴朗无云
温度: 26°C
感觉像: 28.6°C
沉淀: 5%
湿度: 80%
风向:
风速: 21km/h
21:00 09/02
描述: 晴朗无云
温度: 26°C
感觉像: 28.3°C
沉淀: 6%
湿度: 81%
风向:
风速: 19km/h
22:00 09/02
描述: 大部晴朗
温度: 25°C
感觉像: 27.9°C
沉淀: 6%
湿度: 82%
风向: 东北偏东
风速: 17km/h
23:00 09/02
描述: 大部晴朗
温度: 25°C
感觉像: 27.4°C
沉淀: 6%
湿度: 82%
风向: 东北偏东
风速: 15km/h
00:00 10/02
描述: 大部晴朗
温度: 25°C
感觉像: 27°C
沉淀: 6%
湿度: 83%
风向: 东北偏东
风速: 14km/h
01:00 10/02
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 26.5°C
沉淀: 6%
湿度: 84%
风向: 东北偏东
风速: 13km/h
02:00 10/02
描述: 大部晴朗
温度: 24°C
感觉像: 26.2°C
沉淀: 6%
湿度: 84%
风向: 东北偏东
风速: 12km/h
03:00 10/02
描述: 大部晴朗
温度: 24°C
感觉像: 24.8°C
沉淀: 6%
湿度: 85%
风向: 东北偏东
风速: 10km/h
04:00 10/02
描述: 局部多云
温度: 23°C
感觉像: 24.5°C
沉淀: 6%
湿度: 86%
风向: 东北偏东
风速: 11km/h
05:00 10/02
描述: 晴朗无云
温度: 23°C
感觉像: 24.3°C
沉淀: 6%
湿度: 87%
风向: 东北偏东
风速: 10km/h
06:00 10/02
描述: 晴朗无云
温度: 23°C
感觉像: 24.1°C
沉淀: 6%
湿度: 86%
风向: 东北偏东
风速: 11km/h
07:00 10/02
描述: 大部地区晴朗
温度: 24°C
感觉像: 24.9°C
沉淀: 5%
湿度: 82%
风向: 东北偏东
风速: 11km/h
08:00 10/02
描述: 晴朗
温度: 26°C
感觉像: 28.4°C
沉淀: 4%
湿度: 72%
风向: 东北偏东
风速: 13km/h
09:00 10/02
描述: 大部地区晴朗
温度: 28°C
感觉像: 30.9°C
沉淀: 2%
湿度: 64%
风向: 东北偏东
风速: 16km/h
10:00 10/02
描述: 大部地区晴朗
温度: 30°C
感觉像: 32.8°C
沉淀: 1%
湿度: 58%
风向:
风速: 19km/h
11:00 10/02
描述: 晴朗
温度: 31°C
感觉像: 34°C
沉淀: 1%
湿度: 55%
风向:
风速: 21km/h
12:00 10/02
描述: 晴朗
温度: 31°C
感觉像: 34.3°C
沉淀: 1%
湿度: 54%
风向:
风速: 22km/h
13:00 10/02
描述: 晴朗
温度: 31°C
感觉像: 34°C
沉淀: 1%
湿度: 55%
风向: 东南偏东
风速: 23km/h
14:00 10/02
描述: 晴朗
温度: 30°C
感觉像: 33.6°C
沉淀: 1%
湿度: 58%
风向: 东南偏东
风速: 25km/h
15:00 10/02
描述: 大部地区晴朗
温度: 30°C
感觉像: 32.7°C
沉淀: 1%
湿度: 61%
风向: 东南偏东
风速: 25km/h
16:00 10/02
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 31.9°C
沉淀: 2%
湿度: 66%
风向: 东南偏东
风速: 25km/h
17:00 10/02
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 3%
湿度: 73%
风向: 东南偏东
风速: 23km/h
18:00 10/02
描述: 大部晴朗
温度: 27°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 5%
湿度: 79%
风向:
风速: 20km/h
19:00 10/02
描述: 大部晴朗
温度: 26°C
感觉像: 28.6°C
沉淀: 6%
湿度: 84%
风向:
风速: 18km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
20°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
22°C
Hà Nam
22°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
23°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
22°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call