Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Sơn La trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Sơn La hiện tại, Dự báo thời tiết Sơn La trong 2 tuần tới
02:00 30/05
描述: 大部晴朗
温度: 26°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 3%
湿度: 81%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
03:00 30/05
描述: 大部晴朗
温度: 26°C
感觉像: 28.6°C
沉淀: 5%
湿度: 85%
风向: 东南偏南
风速: 6km/h
04:00 30/05
描述: 大部晴朗
温度: 25°C
感觉像: 25.2°C
沉淀: 5%
湿度: 87%
风向: 东南
风速: 5km/h
05:00 30/05
描述: 大部晴朗
温度: 24°C
感觉像: 24°C
沉淀: 5%
湿度: 98%
风向: 东南偏南
风速: 4km/h
06:00 30/05
描述: 大部地区晴朗
温度: 25°C
感觉像: 24.7°C
沉淀: 5%
湿度: 94%
风向: 东南偏南
风速: 4km/h
07:00 30/05
描述: 大部地区晴朗
温度: 26°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 3%
湿度: 87%
风向: 东南
风速: 3km/h
08:00 30/05
描述: 大部地区晴朗
温度: 28°C
感觉像: 32.5°C
沉淀: 4%
湿度: 78%
风向:
风速: 4km/h
09:00 30/05
描述: 大部地区晴朗
温度: 30°C
感觉像: 34.9°C
沉淀: 10%
湿度: 70%
风向: 东北
风速: 4km/h
10:00 30/05
描述: 大部地区晴朗
温度: 31°C
感觉像: 37°C
沉淀: 10%
湿度: 64%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
11:00 30/05
描述: 大部地区晴朗
温度: 33°C
感觉像: 38.8°C
沉淀: 10%
湿度: 60%
风向: 东北偏北
风速: 6km/h
12:00 30/05
描述: 局部多云
温度: 33°C
感觉像: 39.9°C
沉淀: 8%
湿度: 57%
风向: 东北偏北
风速: 7km/h
13:00 30/05
描述: 局部多云
温度: 34°C
感觉像: 41.1°C
沉淀: 11%
湿度: 54%
风向: 东北偏北
风速: 8km/h
14:00 30/05
描述: 局部多云
温度: 35°C
感觉像: 41.4°C
沉淀: 11%
湿度: 51%
风向: 东北偏北
风速: 8km/h
15:00 30/05
描述: 局部多云
温度: 35°C
感觉像: 41.3°C
沉淀: 11%
湿度: 49%
风向: 东北
风速: 8km/h
16:00 30/05
描述: 局部多云
温度: 35°C
感觉像: 40.5°C
沉淀: 9%
湿度: 49%
风向: 东北偏东
风速: 7km/h
17:00 30/05
描述: 大部地区晴朗
温度: 34°C
感觉像: 39.6°C
沉淀: 14%
湿度: 53%
风向:
风速: 7km/h
18:00 30/05
描述: 大部地区晴朗
温度: 32°C
感觉像: 38.3°C
沉淀: 17%
湿度: 63%
风向: 东南偏东
风速: 8km/h
19:00 30/05
描述: 大部晴朗
温度: 30°C
感觉像: 35.3°C
沉淀: 8%
湿度: 70%
风向: 东南
风速: 9km/h
20:00 30/05
描述: 大部晴朗
温度: 29°C
感觉像: 33.6°C
沉淀: 10%
湿度: 77%
风向: 东南
风速: 9km/h
21:00 30/05
描述: 大部晴朗
温度: 28°C
感觉像: 32.2°C
沉淀: 7%
湿度: 81%
风向: 东南
风速: 10km/h
22:00 30/05
描述: 大部晴朗
温度: 27°C
感觉像: 31.5°C
沉淀: 13%
湿度: 84%
风向: 东南
风速: 9km/h
23:00 30/05
描述: 大部晴朗
温度: 27°C
感觉像: 30.7°C
沉淀: 17%
湿度: 88%
风向: 东南
风速: 9km/h
00:00 31/05
描述: 大部晴朗
温度: 26°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 23%
湿度: 91%
风向: 东南
风速: 8km/h
01:00 31/05
描述: 大部晴朗
温度: 25°C
感觉像: 29.1°C
沉淀: 17%
湿度: 95%
风向: 东南
风速: 6km/h
02:00 31/05
描述: 晴朗无云
温度: 25°C
感觉像: 28.4°C
沉淀: 17%
湿度: 96%
风向: 东南偏南
风速: 6km/h
03:00 31/05
描述: 大部晴朗
温度: 24°C
感觉像: 27.7°C
沉淀: 16%
湿度: 98%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
04:00 31/05
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 27.4°C
沉淀: 13%
湿度: 98%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
05:00 31/05
描述: 大部晴朗
温度: 24°C
感觉像: 27.3°C
沉淀: 13%
湿度: 98%
风向:
风速: 4km/h
06:00 31/05
描述: 大部地区晴朗
温度: 25°C
感觉像: 28°C
沉淀: 12%
湿度: 95%
风向:
风速: 4km/h
07:00 31/05
描述: 大部地区晴朗
温度: 26°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 14%
湿度: 88%
风向: 西
风速: 3km/h
08:00 31/05
描述: 大部地区晴朗
温度: 28°C
感觉像: 32.8°C
沉淀: 13%
湿度: 78%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
09:00 31/05
描述: 大部地区晴朗
温度: 30°C
感觉像: 35.7°C
沉淀: 8%
湿度: 69%
风向:
风速: 6km/h
10:00 31/05
描述: 大部地区晴朗
温度: 32°C
感觉像: 37.8°C
沉淀: 11%
湿度: 62%
风向:
风速: 6km/h
11:00 31/05
描述: 大部地区晴朗
温度: 33°C
感觉像: 39.4°C
沉淀: 17%
湿度: 57%
风向:
风速: 6km/h
12:00 31/05
描述: 大部地区晴朗
温度: 34°C
感觉像: 41°C
沉淀: 17%
湿度: 54%
风向:
风速: 7km/h
13:00 31/05
描述: 大部地区晴朗
温度: 35°C
感觉像: 41.9°C
沉淀: 24%
湿度: 51%
风向:
风速: 8km/h
14:00 31/05
描述: 局部多云
温度: 36°C
感觉像: 42.5°C
沉淀: 23%
湿度: 49%
风向: 东北偏北
风速: 8km/h
15:00 31/05
描述: 局部多云
温度: 36°C
感觉像: 42.1°C
沉淀: 14%
湿度: 47%
风向: 东北偏北
风速: 7km/h
16:00 31/05
描述: 局部多云
温度: 35°C
感觉像: 41°C
沉淀: 7%
湿度: 48%
风向: 东北偏北
风速: 7km/h
17:00 31/05
描述: 局部多云
温度: 34°C
感觉像: 40.3°C
沉淀: 8%
湿度: 51%
风向:
风速: 7km/h
18:00 31/05
描述: 局部多云
温度: 33°C
感觉像: 39.5°C
沉淀: 4%
湿度: 60%
风向: 东南
风速: 8km/h
19:00 31/05
描述: 大部晴朗
温度: 31°C
感觉像: 37°C
沉淀: 9%
湿度: 68%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
20:00 31/05
描述: 大部晴朗
温度: 30°C
感觉像: 34.8°C
沉淀: 19%
湿度: 73%
风向: 东南偏南
风速: 8km/h
21:00 31/05
描述: 大部晴朗
温度: 28°C
感觉像: 32.3°C
沉淀: 22%
湿度: 77%
风向:
风速: 8km/h
22:00 31/05
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 30.7°C
沉淀: 24%
湿度: 82%
风向: 东南偏南
风速: 8km/h
23:00 31/05
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 18%
湿度: 85%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
00:00 01/06
描述: 大部晴朗
温度: 26°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 21%
湿度: 87%
风向:
风速: 7km/h
01:00 01/06
描述: 局部雷雨
温度: 25°C
感觉像: 28.5°C
沉淀: 30%
湿度: 91%
风向:
风速: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
27°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call