Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Phú Yên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Phú Yên hiện tại, Dự báo thời tiết Phú Yên trong 2 tuần tới
03:00 30/05
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.8°C
沉淀: 9%
湿度: 88%
风向: 西北偏西
风速: 7km/h
04:00 30/05
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.7°C
沉淀: 4%
湿度: 88%
风向: 西
风速: 7km/h
05:00 30/05
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.4°C
沉淀: 4%
湿度: 87%
风向: 西
风速: 8km/h
06:00 30/05
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.7°C
沉淀: 4%
湿度: 86%
风向: 西
风速: 8km/h
07:00 30/05
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 32.6°C
沉淀: 2%
湿度: 79%
风向: 西
风速: 9km/h
08:00 30/05
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.2°C
沉淀: 2%
湿度: 70%
风向: 西
风速: 10km/h
09:00 30/05
描述: 局部多云
温度: 32°C
感觉像: 37.8°C
沉淀: 8%
湿度: 63%
风向: 西
风速: 11km/h
10:00 30/05
描述: 局部多云
温度: 33°C
感觉像: 39.7°C
沉淀: 19%
湿度: 60%
风向: 西
风速: 11km/h
11:00 30/05
描述: 局部多云
温度: 34°C
感觉像: 40.6°C
沉淀: 23%
湿度: 58%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
12:00 30/05
描述: 雷阵雨
温度: 34°C
感觉像: 40.8°C
沉淀: 37%
湿度: 57%
风向: 东南偏东
风速: 9km/h
13:00 30/05
描述: 雷雨
温度: 34°C
感觉像: 40.6°C
沉淀: 71%
湿度: 57%
风向: 东南偏东
风速: 8km/h
14:00 30/05
描述: 雷雨
温度: 33°C
感觉像: 39.8°C
沉淀: 71%
湿度: 62%
风向: 东南
风速: 11km/h
15:00 30/05
描述: 雷雨
温度: 32°C
感觉像: 38.3°C
沉淀: 66%
湿度: 67%
风向: 东南
风速: 13km/h
16:00 30/05
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 36.8°C
沉淀: 54%
湿度: 70%
风向: 东南偏南
风速: 11km/h
17:00 30/05
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 35.3°C
沉淀: 50%
湿度: 74%
风向: 东南
风速: 9km/h
18:00 30/05
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 34.1°C
沉淀: 52%
湿度: 77%
风向:
风速: 9km/h
19:00 30/05
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 33.6°C
沉淀: 44%
湿度: 79%
风向: 东南偏东
风速: 7km/h
20:00 30/05
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33.4°C
沉淀: 41%
湿度: 80%
风向: 东北偏北
风速: 5km/h
21:00 30/05
描述: 多云
温度: 28°C
感觉像: 33.1°C
沉淀: 24%
湿度: 82%
风向: 西北
风速: 4km/h
22:00 30/05
描述: 多云
温度: 28°C
感觉像: 33.1°C
沉淀: 24%
湿度: 84%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h
23:00 30/05
描述: 多云
温度: 28°C
感觉像: 32.4°C
沉淀: 15%
湿度: 83%
风向: 西北
风速: 5km/h
00:00 31/05
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 32.3°C
沉淀: 14%
湿度: 84%
风向: 西北偏西
风速: 6km/h
01:00 31/05
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 32°C
沉淀: 7%
湿度: 85%
风向: 西
风速: 7km/h
02:00 31/05
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.4°C
沉淀: 7%
湿度: 86%
风向: 西
风速: 7km/h
03:00 31/05
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.2°C
沉淀: 7%
湿度: 87%
风向: 西
风速: 7km/h
04:00 31/05
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 30.9°C
沉淀: 7%
湿度: 88%
风向: 西
风速: 8km/h
05:00 31/05
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 7%
湿度: 86%
风向: 西
风速: 8km/h
06:00 31/05
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.2°C
沉淀: 6%
湿度: 84%
风向: 西
风速: 9km/h
07:00 31/05
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 33.6°C
沉淀: 5%
湿度: 76%
风向: 西
风速: 11km/h
08:00 31/05
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 36.3°C
沉淀: 4%
湿度: 68%
风向: 西
风速: 13km/h
09:00 31/05
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 38.4°C
沉淀: 2%
湿度: 62%
风向: 西
风速: 15km/h
10:00 31/05
描述: 局部多云
温度: 33°C
感觉像: 39.9°C
沉淀: 12%
湿度: 58%
风向: 西南偏西
风速: 16km/h
11:00 31/05
描述: 局部多云
温度: 34°C
感觉像: 41.4°C
沉淀: 18%
湿度: 56%
风向: 西南偏西
风速: 16km/h
12:00 31/05
描述: 局部多云
温度: 34°C
感觉像: 41.2°C
沉淀: 20%
湿度: 54%
风向: 西南
风速: 15km/h
13:00 31/05
描述: 雷阵雨
温度: 35°C
感觉像: 41.3°C
沉淀: 39%
湿度: 53%
风向: 西南偏南
风速: 14km/h
14:00 31/05
描述: 雷阵雨
温度: 34°C
感觉像: 40.8°C
沉淀: 45%
湿度: 55%
风向:
风速: 14km/h
15:00 31/05
描述: 雷阵雨
温度: 33°C
感觉像: 40°C
沉淀: 40%
湿度: 58%
风向: 西南偏南
风速: 15km/h
16:00 31/05
描述: 雷阵雨
温度: 33°C
感觉像: 39.1°C
沉淀: 36%
湿度: 62%
风向: 西南
风速: 14km/h
17:00 31/05
描述: 局部雷雨
温度: 31°C
感觉像: 37.4°C
沉淀: 33%
湿度: 69%
风向: 西南
风速: 12km/h
18:00 31/05
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.8°C
沉淀: 24%
湿度: 73%
风向: 西南
风速: 11km/h
19:00 31/05
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.1°C
沉淀: 20%
湿度: 74%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
20:00 31/05
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35°C
沉淀: 24%
湿度: 73%
风向: 西
风速: 9km/h
21:00 31/05
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 34.1°C
沉淀: 20%
湿度: 75%
风向: 西北偏西
风速: 8km/h
22:00 31/05
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 33.6°C
沉淀: 14%
湿度: 76%
风向: 西北偏西
风速: 8km/h
23:00 31/05
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 33°C
沉淀: 14%
湿度: 75%
风向: 西北偏西
风速: 10km/h
00:00 01/06
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 32.3°C
沉淀: 9%
湿度: 77%
风向: 西
风速: 10km/h
01:00 01/06
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 32°C
沉淀: 8%
湿度: 77%
风向: 西
风速: 11km/h
02:00 01/06
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 31.8°C
沉淀: 9%
湿度: 77%
风向: 西
风速: 12km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
27°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call