Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bình Định trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bình Định hiện tại, Dự báo thời tiết Bình Định trong 2 tuần tới
15:00 24/07
描述: 多云
温度: 33°C
感觉像: 37.2°C
沉淀: 24%
湿度: 49%
风向: 西南偏西
风速: 29km/h
16:00 24/07
描述: 多云
温度: 32°C
感觉像: 36.2°C
沉淀: 20%
湿度: 51%
风向: 西南偏西
风速: 27km/h
17:00 24/07
描述: 多云
温度: 31°C
感觉像: 35°C
沉淀: 10%
湿度: 54%
风向: 西南偏西
风速: 25km/h
18:00 24/07
描述: 多云
温度: 31°C
感觉像: 34.4°C
沉淀: 4%
湿度: 56%
风向: 西南偏西
风速: 22km/h
19:00 24/07
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 33.7°C
沉淀: 5%
湿度: 57%
风向: 西南偏西
风速: 20km/h
20:00 24/07
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 33.1°C
沉淀: 13%
湿度: 59%
风向: 西南偏西
风速: 18km/h
21:00 24/07
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 32.5°C
沉淀: 18%
湿度: 59%
风向: 西南偏西
风速: 20km/h
22:00 24/07
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 32.4°C
沉淀: 3%
湿度: 60%
风向: 西南偏西
风速: 20km/h
23:00 24/07
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 32°C
沉淀: 4%
湿度: 61%
风向: 西南偏西
风速: 20km/h
00:00 25/07
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 31.9°C
沉淀: 4%
湿度: 63%
风向: 西南偏西
风速: 19km/h
01:00 25/07
描述: 多云
温度: 29°C
感觉像: 31.6°C
沉淀: 5%
湿度: 65%
风向: 西南偏西
风速: 18km/h
02:00 25/07
描述: 多云
温度: 29°C
感觉像: 31.6°C
沉淀: 5%
湿度: 65%
风向: 西南偏西
风速: 18km/h
03:00 25/07
描述: 多云
温度: 28°C
感觉像: 31.5°C
沉淀: 6%
湿度: 67%
风向: 西南偏西
风速: 17km/h
04:00 25/07
描述: 多云
温度: 28°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 6%
湿度: 67%
风向: 西南偏西
风速: 18km/h
05:00 25/07
描述: 多云
温度: 28°C
感觉像: 31°C
沉淀: 6%
湿度: 68%
风向: 西南偏西
风速: 18km/h
06:00 25/07
描述: 多云
温度: 28°C
感觉像: 31.5°C
沉淀: 6%
湿度: 68%
风向: 西南偏西
风速: 18km/h
07:00 25/07
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 32.9°C
沉淀: 5%
湿度: 63%
风向: 西南偏西
风速: 22km/h
08:00 25/07
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 34.3°C
沉淀: 4%
湿度: 59%
风向: 西南偏西
风速: 25km/h
09:00 25/07
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 35.8°C
沉淀: 3%
湿度: 55%
风向: 西南偏西
风速: 28km/h
10:00 25/07
描述: 大部分地区多云
温度: 33°C
感觉像: 37.2°C
沉淀: 2%
湿度: 52%
风向: 西南偏西
风速: 29km/h
11:00 25/07
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 38.1°C
沉淀: 2%
湿度: 49%
风向: 西南偏西
风速: 31km/h
12:00 25/07
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 39.2°C
沉淀: 1%
湿度: 47%
风向: 西南偏西
风速: 31km/h
13:00 25/07
描述: 大部分地区多云伴有风
温度: 35°C
感觉像: 39.2°C
沉淀:
湿度: 46%
风向: 西南偏西
风速: 32km/h
14:00 25/07
描述: 多云时有风
温度: 35°C
感觉像: 39.7°C
沉淀:
湿度: 44%
风向: 西南偏西
风速: 32km/h
15:00 25/07
描述: 局部多云
温度: 35°C
感觉像: 39.1°C
沉淀:
湿度: 46%
风向: 西南偏西
风速: 30km/h
16:00 25/07
描述: 局部多云
温度: 34°C
感觉像: 38.2°C
沉淀: 3%
湿度: 49%
风向: 西南偏西
风速: 28km/h
17:00 25/07
描述: 局部多云
温度: 33°C
感觉像: 37.1°C
沉淀: 2%
湿度: 53%
风向: 西南偏西
风速: 26km/h
18:00 25/07
描述: 局部多云
温度: 31°C
感觉像: 35.4°C
沉淀: 3%
湿度: 59%
风向: 西南偏西
风速: 23km/h
19:00 25/07
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 34.4°C
沉淀: 7%
湿度: 61%
风向: 西南偏西
风速: 22km/h
20:00 25/07
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 33.7°C
沉淀: 7%
湿度: 63%
风向: 西南偏西
风速: 21km/h
21:00 25/07
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 33.3°C
沉淀: 8%
湿度: 64%
风向: 西南偏西
风速: 21km/h
22:00 25/07
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 33.2°C
沉淀: 6%
湿度: 64%
风向: 西南偏西
风速: 19km/h
23:00 25/07
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 32.9°C
沉淀: 6%
湿度: 65%
风向: 西南偏西
风速: 20km/h
00:00 26/07
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 32.6°C
沉淀: 6%
湿度: 66%
风向: 西南偏西
风速: 20km/h
01:00 26/07
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 32.4°C
沉淀: 7%
湿度: 67%
风向: 西南偏西
风速: 19km/h
02:00 26/07
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 32.3°C
沉淀: 7%
湿度: 68%
风向: 西南偏西
风速: 20km/h
03:00 26/07
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 32.2°C
沉淀: 7%
湿度: 70%
风向: 西南偏西
风速: 19km/h
04:00 26/07
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 31.8°C
沉淀: 6%
湿度: 69%
风向: 西南偏西
风速: 18km/h
05:00 26/07
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 31.3°C
沉淀: 6%
湿度: 69%
风向: 西南偏西
风速: 19km/h
06:00 26/07
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 31.7°C
沉淀: 6%
湿度: 69%
风向: 西南偏西
风速: 19km/h
07:00 26/07
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 33.3°C
沉淀: 6%
湿度: 64%
风向: 西南偏西
风速: 21km/h
08:00 26/07
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 34.7°C
沉淀: 5%
湿度: 59%
风向: 西南偏西
风速: 24km/h
09:00 26/07
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 36.2°C
沉淀: 5%
湿度: 57%
风向: 西南偏西
风速: 27km/h
10:00 26/07
描述: 大部分地区多云
温度: 33°C
感觉像: 37.5°C
沉淀: 2%
湿度: 53%
风向: 西南偏西
风速: 29km/h
11:00 26/07
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 38.5°C
沉淀: 2%
湿度: 49%
风向: 西南偏西
风速: 29km/h
12:00 26/07
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 39.6°C
沉淀: 2%
湿度: 47%
风向: 西南偏西
风速: 30km/h
13:00 26/07
描述: 局部多云
温度: 35°C
感觉像: 40.1°C
沉淀:
湿度: 45%
风向: 西南偏西
风速: 29km/h
14:00 26/07
描述: 大部分地区多云
温度: 36°C
感觉像: 40.5°C
沉淀:
湿度: 44%
风向: 西南偏西
风速: 29km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
35°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
34°C
Hà Giang
35°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
30°C
Lạng Sơn
33°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
36°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
30°C
Tuyên Quang
35°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
34°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call