Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đăk Nông trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đăk Nông hiện tại, Dự báo thời tiết Đăk Nông trong 2 tuần tới
15:00 31/03
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 32.7°C
沉淀: 55%
湿度: 49%
风向:
风速: 7km/h
16:00 31/03
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 24.9°C
沉淀: 46%
湿度: 70%
风向:
风速: 6km/h
17:00 31/03
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 29.9°C
沉淀: 24%
湿度: 63%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
18:00 31/03
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 25.5°C
沉淀: 15%
湿度: 76%
风向: 西南偏南
风速: 4km/h
19:00 31/03
描述: 大部分地区多云
温度: 24°C
感觉像: 24.4°C
沉淀: 15%
湿度: 81%
风向: 西南偏南
风速: 3km/h
20:00 31/03
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 24°C
沉淀: 14%
湿度: 82%
风向: 西南偏南
风速: 3km/h
21:00 31/03
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 23.5°C
沉淀: 13%
湿度: 87%
风向: 东南偏南
风速: 2km/h
22:00 31/03
描述: 局部多云
温度: 23°C
感觉像: 24.3°C
沉淀: 13%
湿度: 88%
风向: 东南偏南
风速: 2km/h
23:00 31/03
描述: 局部多云
温度: 23°C
感觉像: 23.8°C
沉淀: 13%
湿度: 90%
风向: 东南偏南
风速: 1km/h
00:00 01/04
描述: 局部多云
温度: 22°C
感觉像: 23.3°C
沉淀: 14%
湿度: 91%
风向: 东南偏东
风速:
01:00 01/04
描述: 局部多云
温度: 22°C
感觉像: 22.8°C
沉淀: 9%
湿度: 94%
风向: 东南偏东
风速: 1km/h
02:00 01/04
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 22.3°C
沉淀: 9%
湿度: 94%
风向: 东南偏东
风速: 1km/h
03:00 01/04
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 21.9°C
沉淀: 9%
湿度: 95%
风向: 东南偏东
风速: 1km/h
04:00 01/04
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 21.6°C
沉淀: 9%
湿度: 95%
风向: 东南偏东
风速:
05:00 01/04
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 21.3°C
沉淀: 10%
湿度: 97%
风向:
风速: 1km/h
06:00 01/04
描述: 大部分地区多云
温度: 20°C
感觉像: 21.2°C
沉淀: 9%
湿度: 96%
风向:
风速:
07:00 01/04
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 23.2°C
沉淀: 16%
湿度: 90%
风向: 东南偏东
风速:
08:00 01/04
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 27°C
沉淀: 15%
湿度: 79%
风向: 东南偏东
风速: 1km/h
09:00 01/04
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 29.9°C
沉淀: 8%
湿度: 67%
风向:
风速: 3km/h
10:00 01/04
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 31.9°C
沉淀: 5%
湿度: 56%
风向: 东南偏东
风速: 3km/h
11:00 01/04
描述: 大部地区晴朗
温度: 31°C
感觉像: 33.6°C
沉淀: 4%
湿度: 48%
风向: 东南偏东
风速: 4km/h
12:00 01/04
描述: 大部地区晴朗
温度: 32°C
感觉像: 34.1°C
沉淀: 3%
湿度: 41%
风向: 东南
风速: 5km/h
13:00 01/04
描述: 局部多云
温度: 33°C
感觉像: 34.1°C
沉淀: 13%
湿度: 37%
风向: 东南偏南
风速: 6km/h
14:00 01/04
描述: 局部多云
温度: 33°C
感觉像: 34.2°C
沉淀: 16%
湿度: 35%
风向: 东南偏南
风速: 6km/h
15:00 01/04
描述: 大部分地区多云
温度: 33°C
感觉像: 33.5°C
沉淀: 20%
湿度: 37%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
16:00 01/04
描述: 局部雷雨
温度: 31°C
感觉像: 32.4°C
沉淀: 31%
湿度: 43%
风向: 西南偏南
风速: 8km/h
17:00 01/04
描述: 局部雷雨
温度: 29°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 34%
湿度: 56%
风向: 西南偏南
风速: 7km/h
18:00 01/04
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 28.4°C
沉淀: 35%
湿度: 68%
风向: 西南偏南
风速: 5km/h
19:00 01/04
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 27.2°C
沉淀: 24%
湿度: 76%
风向:
风速: 4km/h
20:00 01/04
描述: 大部分地区多云
温度: 24°C
感觉像: 26.6°C
沉淀: 24%
湿度: 78%
风向:
风速: 3km/h
21:00 01/04
描述: 大部分地区多云
温度: 24°C
感觉像: 24.7°C
沉淀: 24%
湿度: 82%
风向: 东南偏南
风速: 2km/h
22:00 01/04
描述: 局部多云
温度: 23°C
感觉像: 24.3°C
沉淀: 15%
湿度: 87%
风向: 东南
风速: 1km/h
23:00 01/04
描述: 局部多云
温度: 22°C
感觉像: 23.7°C
沉淀: 16%
湿度: 89%
风向: 东南偏东
风速: 1km/h
00:00 02/04
描述: 局部多云
温度: 22°C
感觉像: 23.1°C
沉淀: 17%
湿度: 92%
风向: 东南偏东
风速: 1km/h
01:00 02/04
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 22.5°C
沉淀: 10%
湿度: 93%
风向: 东南偏东
风速: 1km/h
02:00 02/04
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 22.1°C
沉淀: 11%
湿度: 94%
风向: 东南偏东
风速: 1km/h
03:00 02/04
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 21.6°C
沉淀: 13%
湿度: 94%
风向: 东南偏东
风速:
04:00 02/04
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 21.5°C
沉淀: 9%
湿度: 95%
风向: 东南偏东
风速:
05:00 02/04
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 21.2°C
沉淀: 9%
湿度: 96%
风向: 东南偏东
风速: 1km/h
06:00 02/04
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 21.2°C
沉淀: 9%
湿度: 96%
风向: 东南偏东
风速: 1km/h
07:00 02/04
描述: 局部多云
温度: 22°C
感觉像: 23.3°C
沉淀: 7%
湿度: 89%
风向: 东南偏东
风速: 1km/h
08:00 02/04
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 27.2°C
沉淀: 5%
湿度: 76%
风向: 东南偏东
风速: 2km/h
09:00 02/04
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 29.9°C
沉淀: 2%
湿度: 66%
风向:
风速: 3km/h
10:00 02/04
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 32°C
沉淀: 15%
湿度: 56%
风向: 东南
风速: 3km/h
11:00 02/04
描述: 局部多云
温度: 31°C
感觉像: 33.4°C
沉淀: 20%
湿度: 49%
风向: 东南
风速: 4km/h
12:00 02/04
描述: 局部多云
温度: 32°C
感觉像: 33.9°C
沉淀: 24%
湿度: 44%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
13:00 02/04
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 33.7°C
沉淀: 39%
湿度: 43%
风向:
风速: 6km/h
14:00 02/04
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 33.3°C
沉淀: 42%
湿度: 44%
风向: 西南
风速: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
24°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
24°C
Bắc Kạn
23°C
Bắc Ninh
24°C
Cao Bằng
23°C
Hà Giang
25°C
Hà Nam
25°C
Hòa Bình
25°C
Hưng Yên
24°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
23°C
Quảng Ninh
22°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
25°C
Ninh Bình
25°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
29°C
Thái Bình
24°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
23°C
Vĩnh Phúc
23°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call