Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đăk Nông trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đăk Nông hiện tại, Dự báo thời tiết Đăk Nông trong 2 tuần tới
23:00 23/09
描述: 雷雨
温度: 22°C
感觉像: 22.1°C
沉淀: 79%
湿度: 99%
风向: 西北
风速: 3km/h
00:00 24/09
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 21.9°C
沉淀: 60%
湿度: 99%
风向: 西北偏北
风速: 3km/h
01:00 24/09
描述: 雷雨
温度: 22°C
感觉像: 21.6°C
沉淀: 68%
湿度: 100%
风向: 西北偏北
风速: 3km/h
02:00 24/09
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 21.5°C
沉淀: 59%
湿度: 100%
风向: 西北偏北
风速: 2km/h
03:00 24/09
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 21.5°C
沉淀: 45%
湿度: 100%
风向: 西北偏北
风速: 2km/h
04:00 24/09
描述: 局部雷雨
温度: 22°C
感觉像: 21.5°C
沉淀: 36%
湿度: 100%
风向: 西北偏北
风速: 2km/h
05:00 24/09
描述: 雷阵雨
温度: 21°C
感觉像: 21.4°C
沉淀: 41%
湿度: 100%
风向: 东北偏北
风速: 2km/h
06:00 24/09
描述: 局部雷雨
温度: 22°C
感觉像: 23.3°C
沉淀: 34%
湿度: 99%
风向: 东北
风速: 2km/h
07:00 24/09
描述: 多云
温度: 23°C
感觉像: 24.6°C
沉淀: 24%
湿度: 96%
风向:
风速: 2km/h
08:00 24/09
描述: 雷阵雨
温度: 24°C
感觉像: 27.1°C
沉淀: 39%
湿度: 89%
风向: 西北偏西
风速: 3km/h
09:00 24/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29°C
沉淀: 57%
湿度: 82%
风向: 西北偏西
风速: 4km/h
10:00 24/09
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 30.4°C
沉淀: 86%
湿度: 79%
风向: 西北偏西
风速: 6km/h
11:00 24/09
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 96%
湿度: 79%
风向: 西北偏西
风速: 6km/h
12:00 24/09
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 30.7°C
沉淀: 99%
湿度: 81%
风向: 西北偏西
风速: 7km/h
13:00 24/09
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 99%
湿度: 86%
风向: 西北
风速: 7km/h
14:00 24/09
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.1°C
沉淀: 94%
湿度: 86%
风向: 西北
风速: 7km/h
15:00 24/09
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 28.3°C
沉淀: 95%
湿度: 87%
风向: 西北
风速: 6km/h
16:00 24/09
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 27.8°C
沉淀: 86%
湿度: 89%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
17:00 24/09
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 27°C
沉淀: 71%
湿度: 93%
风向: 西北
风速: 5km/h
18:00 24/09
描述: 雷雨
温度: 23°C
感觉像: 24.9°C
沉淀: 64%
湿度: 97%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h
19:00 24/09
描述: 雷雨
温度: 23°C
感觉像: 24.6°C
沉淀: 64%
湿度: 98%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h
20:00 24/09
描述: 雷雨
温度: 22°C
感觉像: 24.2°C
沉淀: 62%
湿度: 99%
风向: 西北
风速: 4km/h
21:00 24/09
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 24°C
沉淀: 52%
湿度: 99%
风向: 西北偏西
风速: 4km/h
22:00 24/09
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 23.7°C
沉淀: 39%
湿度: 100%
风向: 西北
风速: 3km/h
23:00 24/09
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 23.8°C
沉淀: 44%
湿度: 100%
风向: 西北
风速: 2km/h
00:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 23.6°C
沉淀: 44%
湿度: 100%
风向: 西北偏北
风速: 3km/h
01:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 23.2°C
沉淀: 38%
湿度: 100%
风向: 西北
风速: 3km/h
02:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 23.3°C
沉淀: 44%
湿度: 100%
风向: 西北
风速: 2km/h
03:00 25/09
描述: 阵雨
温度: 22°C
感觉像: 23.2°C
沉淀: 43%
湿度: 100%
风向: 西北
风速: 2km/h
04:00 25/09
描述: 阵雨
温度: 21°C
感觉像: 22.8°C
沉淀: 50%
湿度: 100%
风向: 西北偏西
风速: 2km/h
05:00 25/09
描述: 阵雨
温度: 22°C
感觉像: 23.1°C
沉淀: 54%
湿度: 100%
风向: 西北偏西
风速: 2km/h
06:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 23.4°C
沉淀: 52%
湿度: 100%
风向: 西北偏西
风速: 2km/h
07:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 23°C
感觉像: 24.3°C
沉淀: 51%
湿度: 98%
风向: 西北偏西
风速: 3km/h
08:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 24°C
感觉像: 26.3°C
沉淀: 51%
湿度: 95%
风向: 西
风速: 5km/h
09:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 27.7°C
沉淀: 63%
湿度: 90%
风向: 西
风速: 6km/h
10:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 28.3°C
沉淀: 73%
湿度: 88%
风向: 西
风速: 8km/h
11:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 28.5°C
沉淀: 86%
湿度: 86%
风向: 西
风速: 9km/h
12:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 28.8°C
沉淀: 91%
湿度: 86%
风向: 西
风速: 10km/h
13:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.2°C
沉淀: 93%
湿度: 84%
风向: 西
风速: 9km/h
14:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 28.5°C
沉淀: 93%
湿度: 85%
风向: 西北偏西
风速: 9km/h
15:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 27.9°C
沉淀: 92%
湿度: 87%
风向: 西
风速: 8km/h
16:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 27.4°C
沉淀: 73%
湿度: 90%
风向: 西北偏西
风速: 7km/h
17:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 26.7°C
沉淀: 76%
湿度: 93%
风向: 西
风速: 7km/h
18:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 23°C
感觉像: 24.8°C
沉淀: 73%
湿度: 97%
风向: 西
风速: 6km/h
19:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 23°C
感觉像: 24.4°C
沉淀: 69%
湿度: 97%
风向: 西
风速: 6km/h
20:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 22°C
感觉像: 24.1°C
沉淀: 64%
湿度: 98%
风向: 西北偏西
风速: 6km/h
21:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 22°C
感觉像: 24°C
沉淀: 60%
湿度: 98%
风向: 西
风速: 4km/h
22:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 22°C
感觉像: 23.8°C
沉淀: 70%
湿度: 100%
风向: 西北偏西
风速: 4km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
27°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
28°C
Khánh Hòa
27°C
Nghệ An
29°C
Hà Tĩnh
28°C
Phú Yên
26°C
Đăk Lăk
23°C
Đăk Nông
22°C
Gia Lai
22°C
Kon Tum
23°C
Lâm Đồng
17°C
Ninh Thuận
27°C
Quảng Nam
27°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call