Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đăk Nông trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đăk Nông hiện tại, Dự báo thời tiết Đăk Nông trong 2 tuần tới
19:00 18/08
描述: 大部分地区多云
温度: 23°C
感觉像: 23.3°C
沉淀: 14%
湿度: 88%
风向: 西
风速: 5km/h
20:00 18/08
描述: 多云
温度: 23°C
感觉像: 22.8°C
沉淀: 13%
湿度: 90%
风向: 西
风速: 4km/h
21:00 18/08
描述: 多云
温度: 23°C
感觉像: 22.5°C
沉淀: 14%
湿度: 92%
风向: 西
风速: 4km/h
22:00 18/08
描述: 多云
温度: 23°C
感觉像: 22.5°C
沉淀: 14%
湿度: 92%
风向: 西南偏西
风速: 4km/h
23:00 18/08
描述: 多云
温度: 22°C
感觉像: 22.3°C
沉淀: 14%
湿度: 92%
风向: 西南偏西
风速: 3km/h
00:00 19/08
描述: 多云
温度: 22°C
感觉像: 22°C
沉淀: 14%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 3km/h
01:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 21.9°C
沉淀: 35%
湿度: 95%
风向: 西南偏西
风速: 3km/h
02:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 23.5°C
沉淀: 58%
湿度: 96%
风向: 西南偏西
风速: 3km/h
03:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 23.5°C
沉淀: 56%
湿度: 97%
风向: 西南偏西
风速: 3km/h
04:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 23.4°C
沉淀: 52%
湿度: 98%
风向: 西南偏西
风速: 3km/h
05:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 23.1°C
沉淀: 55%
湿度: 99%
风向: 西南
风速: 3km/h
06:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 23.2°C
沉淀: 51%
湿度: 98%
风向: 西南偏西
风速: 4km/h
07:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 23°C
感觉像: 24.1°C
沉淀: 45%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 5km/h
08:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 24°C
感觉像: 26.2°C
沉淀: 50%
湿度: 91%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
09:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 27.6°C
沉淀: 50%
湿度: 84%
风向: 西
风速: 8km/h
10:00 19/08
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 29.4°C
沉淀: 74%
湿度: 77%
风向: 西
风速: 9km/h
11:00 19/08
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 83%
湿度: 76%
风向: 西
风速: 11km/h
12:00 19/08
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 81%
湿度: 74%
风向: 西
风速: 12km/h
13:00 19/08
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 30°C
沉淀: 75%
湿度: 75%
风向: 西
风速: 11km/h
14:00 19/08
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 74%
湿度: 72%
风向: 西北偏西
风速: 10km/h
15:00 19/08
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 29.4°C
沉淀: 88%
湿度: 75%
风向: 西北偏西
风速: 9km/h
16:00 19/08
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 28.4°C
沉淀: 80%
湿度: 79%
风向: 西北偏西
风速: 8km/h
17:00 19/08
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 27.3°C
沉淀: 67%
湿度: 82%
风向: 西
风速: 7km/h
18:00 19/08
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 25°C
沉淀: 69%
湿度: 88%
风向: 西北偏西
风速: 6km/h
19:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 23°C
感觉像: 24.2°C
沉淀: 35%
湿度: 89%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h
20:00 19/08
描述: 多云
温度: 23°C
感觉像: 23.9°C
沉淀: 24%
湿度: 91%
风向: 西北偏北
风速: 3km/h
21:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 23.6°C
沉淀: 35%
湿度: 92%
风向: 西北
风速: 3km/h
22:00 19/08
描述: 多云
温度: 22°C
感觉像: 23.7°C
沉淀: 24%
湿度: 93%
风向: 西北偏北
风速: 2km/h
23:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 23.5°C
沉淀: 36%
湿度: 94%
风向: 西
风速: 3km/h
00:00 20/08
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 23.4°C
沉淀: 46%
湿度: 95%
风向: 西北偏西
风速: 3km/h
01:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 22°C
感觉像: 23.4°C
沉淀: 63%
湿度: 95%
风向: 西南偏西
风速: 3km/h
02:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 22°C
感觉像: 23.3°C
沉淀: 62%
湿度: 95%
风向: 西南偏西
风速: 3km/h
03:00 20/08
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 23.1°C
沉淀: 59%
湿度: 98%
风向: 西
风速: 3km/h
04:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 22°C
感觉像: 23.1°C
沉淀: 61%
湿度: 98%
风向: 西南偏西
风速: 3km/h
05:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 21°C
感觉像: 22.8°C
沉淀: 60%
湿度: 99%
风向: 西南偏西
风速: 3km/h
06:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 21°C
感觉像: 22.9°C
沉淀: 62%
湿度: 98%
风向: 西南
风速: 3km/h
07:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 22°C
感觉像: 23.9°C
沉淀: 70%
湿度: 95%
风向: 西南
风速: 5km/h
08:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 26.1°C
沉淀: 62%
湿度: 91%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
09:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 27.5°C
沉淀: 67%
湿度: 85%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
10:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 28.7°C
沉淀: 73%
湿度: 82%
风向: 西
风速: 9km/h
11:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 77%
湿度: 79%
风向: 西南偏西
风速: 11km/h
12:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 84%
湿度: 77%
风向: 西
风速: 11km/h
13:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 29.4°C
沉淀: 92%
湿度: 77%
风向: 西
风速: 11km/h
14:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 29.4°C
沉淀: 88%
湿度: 76%
风向: 西
风速: 10km/h
15:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 28.9°C
沉淀: 84%
湿度: 78%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
16:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 28.1°C
沉淀: 61%
湿度: 81%
风向: 西
风速: 8km/h
17:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 27°C
沉淀: 63%
湿度: 83%
风向: 西
风速: 8km/h
18:00 20/08
描述: 雷阵雨
温度: 23°C
感觉像: 24.8°C
沉淀: 50%
湿度: 87%
风向: 西
风速: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
32°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
32°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
31°C
Hà Nam
31°C
Hòa Bình
31°C
Hưng Yên
31°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
29°C
Quảng Ninh
30°C
Lào Cai
31°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
30°C
Phú Thọ
32°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
30°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
32°C
Yên Bái
31°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call