Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đăk Nông trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đăk Nông hiện tại, Dự báo thời tiết Đăk Nông trong 2 tuần tới
11:00 27/11
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 31.3°C
沉淀: 16%
湿度: 64%
风向: 东南偏东
风速: 5km/h
12:00 27/11
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 32.1°C
沉淀: 21%
湿度: 62%
风向: 东南
风速: 5km/h
13:00 27/11
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 31.8°C
沉淀: 41%
湿度: 64%
风向: 东南偏南
风速: 6km/h
14:00 27/11
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 30.2°C
沉淀: 60%
湿度: 72%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
15:00 27/11
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 28.9°C
沉淀: 71%
湿度: 81%
风向:
风速: 5km/h
16:00 27/11
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 25.1°C
沉淀: 65%
湿度: 87%
风向: 西南偏南
风速: 4km/h
17:00 27/11
描述: 雷阵雨
温度: 24°C
感觉像: 24°C
沉淀: 45%
湿度: 91%
风向: 西南
风速: 4km/h
18:00 27/11
描述: 雷阵雨
温度: 23°C
感觉像: 24.6°C
沉淀: 51%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 3km/h
19:00 27/11
描述: 雷阵雨
温度: 23°C
感觉像: 24.1°C
沉淀: 36%
湿度: 96%
风向: 西南偏南
风速: 3km/h
20:00 27/11
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 23.9°C
沉淀: 36%
湿度: 98%
风向:
风速: 2km/h
21:00 27/11
描述: 局部雷雨
温度: 22°C
感觉像: 23.5°C
沉淀: 34%
湿度: 98%
风向: 东南
风速: 2km/h
22:00 27/11
描述:
温度: 22°C
感觉像: 23.1°C
沉淀: 21%
湿度: 99%
风向: 东南偏东
风速: 1km/h
23:00 27/11
描述:
温度: 21°C
感觉像: 22.6°C
沉淀: 21%
湿度: 100%
风向:
风速: 1km/h
00:00 28/11
描述:
温度: 21°C
感觉像: 22.4°C
沉淀: 21%
湿度: 100%
风向:
风速: 1km/h
01:00 28/11
描述:
温度: 21°C
感觉像: 22.2°C
沉淀: 16%
湿度: 100%
风向:
风速: 1km/h
02:00 28/11
描述:
温度: 21°C
感觉像: 22°C
沉淀: 16%
湿度: 100%
风向:
风速: 1km/h
03:00 28/11
描述:
温度: 20°C
感觉像: 21.9°C
沉淀: 16%
湿度: 100%
风向: 东南偏东
风速: 1km/h
04:00 28/11
描述:
温度: 20°C
感觉像: 21.5°C
沉淀: 10%
湿度: 100%
风向:
风速: 1km/h
05:00 28/11
描述:
温度: 20°C
感觉像: 21.2°C
沉淀: 10%
湿度: 100%
风向:
风速: 1km/h
06:00 28/11
描述: 大部分地区多云
温度: 20°C
感觉像: 21.3°C
沉淀: 10%
湿度: 100%
风向:
风速: 2km/h
07:00 28/11
描述: 大部分地区多云
温度: 21°C
感觉像: 22.4°C
沉淀: 14%
湿度: 98%
风向:
风速: 2km/h
08:00 28/11
描述: 局部多云
温度: 23°C
感觉像: 24.4°C
沉淀: 12%
湿度: 90%
风向:
风速: 4km/h
09:00 28/11
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 28°C
沉淀: 9%
湿度: 79%
风向:
风速: 5km/h
10:00 28/11
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 30.2°C
沉淀: 14%
湿度: 69%
风向:
风速: 4km/h
11:00 28/11
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 31.5°C
沉淀: 17%
湿度: 63%
风向:
风速: 5km/h
12:00 28/11
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 32.4°C
沉淀: 18%
湿度: 60%
风向:
风速: 5km/h
13:00 28/11
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 32.4°C
沉淀: 68%
湿度: 59%
风向: 东南偏东
风速: 5km/h
14:00 28/11
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 31.4°C
沉淀: 77%
湿度: 64%
风向: 东南偏东
风速: 5km/h
15:00 28/11
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 30°C
沉淀: 75%
湿度: 74%
风向: 东南偏东
风速: 5km/h
16:00 28/11
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 28.8°C
沉淀: 53%
湿度: 82%
风向: 东南偏东
风速: 4km/h
17:00 28/11
描述: 雷阵雨
温度: 24°C
感觉像: 27.1°C
沉淀: 52%
湿度: 89%
风向:
风速: 4km/h
18:00 28/11
描述: 雷阵雨
温度: 23°C
感觉像: 26°C
沉淀: 54%
湿度: 94%
风向: 东北偏东
风速: 3km/h
19:00 28/11
描述: 雷阵雨
温度: 23°C
感觉像: 24.5°C
沉淀: 44%
湿度: 95%
风向: 东北偏东
风速: 2km/h
20:00 28/11
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 24.1°C
沉淀: 40%
湿度: 97%
风向: 东北偏东
风速: 2km/h
21:00 28/11
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 23.7°C
沉淀: 44%
湿度: 97%
风向:
风速: 3km/h
22:00 28/11
描述: 局部多云
温度: 22°C
感觉像: 23.2°C
沉淀: 16%
湿度: 99%
风向:
风速: 2km/h
23:00 28/11
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 22.6°C
沉淀: 10%
湿度: 99%
风向: 东北偏东
风速: 2km/h
00:00 29/11
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 22°C
沉淀: 10%
湿度: 100%
风向:
风速: 1km/h
01:00 29/11
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 21.7°C
沉淀: 14%
湿度: 99%
风向:
风速: 2km/h
02:00 29/11
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 21.4°C
沉淀: 14%
湿度: 100%
风向:
风速: 2km/h
03:00 29/11
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 21.3°C
沉淀: 14%
湿度: 100%
风向:
风速: 2km/h
04:00 29/11
描述: 大部分地区多云
温度: 20°C
感觉像: 21°C
沉淀: 14%
湿度: 100%
风向:
风速: 1km/h
05:00 29/11
描述: 大部分地区多云
温度: 20°C
感觉像: 20.8°C
沉淀: 14%
湿度: 100%
风向:
风速: 1km/h
06:00 29/11
描述: 大部分地区多云
温度: 20°C
感觉像: 20.8°C
沉淀: 14%
湿度: 100%
风向:
风速: 2km/h
07:00 29/11
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 22.3°C
沉淀: 9%
湿度: 98%
风向:
风速: 2km/h
08:00 29/11
描述: 局部多云
温度: 23°C
感觉像: 24.4°C
沉淀: 7%
湿度: 89%
风向:
风速: 3km/h
09:00 29/11
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 27.9°C
沉淀: 5%
湿度: 79%
风向:
风速: 3km/h
10:00 29/11
描述: 大部地区晴朗
温度: 28°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 11%
湿度: 68%
风向:
风速: 3km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
25°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
25°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
29°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
27°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
29°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call