Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Kiên Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Kiên Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Kiên Giang trong 2 tuần tới
00:00 29/05
描述: 局部雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.4°C
沉淀: 32%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
01:00 29/05
描述: 局部雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.3°C
沉淀: 31%
湿度: 93%
风向: 西南偏西
风速: 11km/h
02:00 29/05
描述: 局部雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.3°C
沉淀: 31%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 11km/h
03:00 29/05
描述: 局部雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.3°C
沉淀: 34%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
04:00 29/05
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.3°C
沉淀: 52%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 11km/h
05:00 29/05
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 63%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
06:00 29/05
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.4°C
沉淀: 65%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
07:00 29/05
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.9°C
沉淀: 57%
湿度: 91%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
08:00 29/05
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33.1°C
沉淀: 57%
湿度: 88%
风向: 西南偏西
风速: 16km/h
09:00 29/05
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33.7°C
沉淀: 50%
湿度: 87%
风向: 西南偏西
风速: 18km/h
10:00 29/05
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 34.6°C
沉淀: 47%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 19km/h
11:00 29/05
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 34.6°C
沉淀: 41%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 20km/h
12:00 29/05
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 35°C
沉淀: 38%
湿度: 83%
风向: 西南偏西
风速: 21km/h
13:00 29/05
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 34.8°C
沉淀: 38%
湿度: 81%
风向: 西南偏西
风速: 23km/h
14:00 29/05
描述: 局部雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34.4°C
沉淀: 31%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 22km/h
15:00 29/05
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 34.7°C
沉淀: 15%
湿度: 81%
风向: 西南偏西
风速: 21km/h
16:00 29/05
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 34.4°C
沉淀: 22%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 20km/h
17:00 29/05
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 33.9°C
沉淀: 24%
湿度: 87%
风向: 西南偏西
风速: 19km/h
18:00 29/05
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 33.1°C
沉淀: 24%
湿度: 88%
风向: 西南偏西
风速: 17km/h
19:00 29/05
描述: 局部雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33°C
沉淀: 30%
湿度: 89%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
20:00 29/05
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 32.5°C
沉淀: 24%
湿度: 91%
风向: 西南偏西
风速: 14km/h
21:00 29/05
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 32.6°C
沉淀: 24%
湿度: 90%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
22:00 29/05
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 32.8°C
沉淀: 21%
湿度: 92%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
23:00 29/05
描述: 局部雷雨
温度: 27°C
感觉像: 32.8°C
沉淀: 31%
湿度: 91%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
00:00 30/05
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 32.6°C
沉淀: 40%
湿度: 93%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
01:00 30/05
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 32.2°C
沉淀: 36%
湿度: 91%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
02:00 30/05
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 32.1°C
沉淀: 36%
湿度: 93%
风向: 西南偏西
风速: 14km/h
03:00 30/05
描述: 局部雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.8°C
沉淀: 31%
湿度: 91%
风向: 西
风速: 14km/h
04:00 30/05
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 32.2°C
沉淀: 36%
湿度: 91%
风向: 西
风速: 14km/h
05:00 30/05
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 32.2°C
沉淀: 49%
湿度: 91%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
06:00 30/05
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 32.2°C
沉淀: 64%
湿度: 92%
风向: 西
风速: 13km/h
07:00 30/05
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.2°C
沉淀: 62%
湿度: 90%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
08:00 30/05
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 34.4°C
沉淀: 59%
湿度: 88%
风向: 西南偏西
风速: 19km/h
09:00 30/05
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 34.9°C
沉淀: 51%
湿度: 86%
风向: 西南偏西
风速: 21km/h
10:00 30/05
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 35.9°C
沉淀: 47%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 22km/h
11:00 30/05
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 35.7°C
沉淀: 44%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 23km/h
12:00 30/05
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 36.2°C
沉淀: 41%
湿度: 83%
风向: 西南偏西
风速: 23km/h
13:00 30/05
描述: 局部雷雨
温度: 29°C
感觉像: 35.5°C
沉淀: 33%
湿度: 82%
风向: 西南偏西
风速: 25km/h
14:00 30/05
描述: 局部雷雨
温度: 29°C
感觉像: 35.1°C
沉淀: 31%
湿度: 83%
风向: 西南偏西
风速: 24km/h
15:00 30/05
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 34.6°C
沉淀: 35%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 23km/h
16:00 30/05
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 34.8°C
沉淀: 21%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 23km/h
17:00 30/05
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 34.6°C
沉淀: 24%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 21km/h
18:00 30/05
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 33.6°C
沉淀: 24%
湿度: 85%
风向: 西南偏西
风速: 18km/h
19:00 30/05
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 33.3°C
沉淀: 24%
湿度: 87%
风向: 西南偏西
风速: 17km/h
20:00 30/05
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 33°C
沉淀: 21%
湿度: 89%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
21:00 30/05
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 33°C
沉淀: 23%
湿度: 89%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
22:00 30/05
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 32.7°C
沉淀: 20%
湿度: 90%
风向: 西南偏西
风速: 16km/h
23:00 30/05
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 32.9°C
沉淀: 22%
湿度: 90%
风向: 西南偏西
风速: 16km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call