Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Ninh Thuận trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Ninh Thuận hiện tại, Dự báo thời tiết Ninh Thuận trong 2 tuần tới
20:00 01/10
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 63%
湿度: 91%
风向: 西北偏北
风速: 3km/h
21:00 01/10
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 49%
湿度: 91%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
22:00 01/10
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30°C
沉淀: 18%
湿度: 92%
风向: 西北
风速: 5km/h
23:00 01/10
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 18%
湿度: 94%
风向: 西北
风速: 5km/h
00:00 02/10
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 29.4°C
沉淀: 24%
湿度: 94%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
01:00 02/10
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.4°C
沉淀: 30%
湿度: 93%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
02:00 02/10
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 25.5°C
沉淀: 32%
湿度: 93%
风向: 西北
风速: 4km/h
03:00 02/10
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.1°C
沉淀: 48%
湿度: 93%
风向: 西北偏北
风速: 3km/h
04:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 28.6°C
沉淀: 60%
湿度: 94%
风向: 西北偏北
风速: 3km/h
05:00 02/10
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.5°C
沉淀: 57%
湿度: 94%
风向: 西北偏北
风速: 3km/h
06:00 02/10
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 29°C
沉淀: 57%
湿度: 93%
风向: 西北偏北
风速: 2km/h
07:00 02/10
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 30.9°C
沉淀: 49%
湿度: 89%
风向: 西北
风速: 4km/h
08:00 02/10
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 32.9°C
沉淀: 58%
湿度: 81%
风向: 西北偏西
风速: 4km/h
09:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34.3°C
沉淀: 70%
湿度: 78%
风向: 西南偏西
风速: 5km/h
10:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 35.3°C
沉淀: 76%
湿度: 78%
风向: 东南偏东
风速: 7km/h
11:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 35°C
沉淀: 81%
湿度: 78%
风向: 东南
风速: 8km/h
12:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 35.7°C
沉淀: 80%
湿度: 77%
风向: 东南
风速: 10km/h
13:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.1°C
沉淀: 79%
湿度: 75%
风向: 东南偏东
风速: 10km/h
14:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 35.5°C
沉淀: 74%
湿度: 76%
风向: 东南偏东
风速: 12km/h
15:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34.5°C
沉淀: 65%
湿度: 77%
风向:
风速: 11km/h
16:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34.1°C
沉淀: 75%
湿度: 81%
风向: 东北偏东
风速: 9km/h
17:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 32.5°C
沉淀: 61%
湿度: 85%
风向: 东北偏东
风速: 8km/h
18:00 02/10
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.8°C
沉淀: 61%
湿度: 88%
风向: 东北偏北
风速: 7km/h
19:00 02/10
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.8°C
沉淀: 56%
湿度: 91%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
20:00 02/10
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 54%
湿度: 93%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
21:00 02/10
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.4°C
沉淀: 43%
湿度: 93%
风向: 西北
风速: 6km/h
22:00 02/10
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30°C
沉淀: 53%
湿度: 93%
风向: 西北
风速: 5km/h
23:00 02/10
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 50%
湿度: 94%
风向: 西北
风速: 4km/h
00:00 03/10
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 50%
湿度: 94%
风向: 西北
风速: 4km/h
01:00 03/10
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 29.2°C
沉淀: 46%
湿度: 95%
风向: 西北
风速: 4km/h
02:00 03/10
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 29°C
沉淀: 47%
湿度: 95%
风向: 西北
风速: 4km/h
03:00 03/10
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.8°C
沉淀: 42%
湿度: 95%
风向: 西北
风速: 3km/h
04:00 03/10
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.6°C
沉淀: 41%
湿度: 95%
风向: 西北
风速: 5km/h
05:00 03/10
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.6°C
沉淀: 44%
湿度: 95%
风向: 西北
风速: 4km/h
06:00 03/10
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 29°C
沉淀: 46%
湿度: 95%
风向: 西北偏北
风速: 3km/h
07:00 03/10
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 30.7°C
沉淀: 39%
湿度: 89%
风向: 西北
风速: 4km/h
08:00 03/10
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 32.5°C
沉淀: 40%
湿度: 84%
风向: 西北偏西
风速: 4km/h
09:00 03/10
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 34.7°C
沉淀: 50%
湿度: 77%
风向: 西南
风速: 4km/h
10:00 03/10
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 35.7°C
沉淀: 60%
湿度: 77%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
11:00 03/10
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.5°C
沉淀: 71%
湿度: 75%
风向: 东南
风速: 9km/h
12:00 03/10
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.6°C
沉淀: 91%
湿度: 75%
风向: 东南
风速: 11km/h
13:00 03/10
描述: 雷雨
温度: 31°C
感觉像: 37°C
沉淀: 97%
湿度: 72%
风向: 东南
风速: 12km/h
14:00 03/10
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.4°C
沉淀: 91%
湿度: 73%
风向: 东南偏南
风速: 11km/h
15:00 03/10
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 35.3°C
沉淀: 81%
湿度: 75%
风向:
风速: 10km/h
16:00 03/10
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 33.9°C
沉淀: 60%
湿度: 79%
风向: 西南
风速: 9km/h
17:00 03/10
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 32.5°C
沉淀: 57%
湿度: 84%
风向: 西
风速: 9km/h
18:00 03/10
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.6°C
沉淀: 49%
湿度: 89%
风向: 西北偏西
风速: 8km/h
19:00 03/10
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 34%
湿度: 92%
风向: 西北
风速: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
30°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
29°C
Bắc Kạn
28°C
Bắc Ninh
29°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
29°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
27°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
29°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
29°C
Vĩnh Phúc
30°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call