Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bắc Kạn trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bắc Kạn hiện tại, Dự báo thời tiết Bắc Kạn trong 2 tuần tới
20:00 22/10
描述: 多云
温度: 18°C
感觉像: 18.1°C
沉淀: 1%
湿度: 73%
风向: 东北
风速: 11km/h
21:00 22/10
描述: 多云
温度: 18°C
感觉像: 17.9°C
沉淀: 1%
湿度: 73%
风向: 东北
风速: 10km/h
22:00 22/10
描述: 多云
温度: 18°C
感觉像: 17.7°C
沉淀: 1%
湿度: 73%
风向: 东北
风速: 9km/h
23:00 22/10
描述: 多云
温度: 17°C
感觉像: 16.9°C
沉淀: 2%
湿度: 74%
风向: 东北偏北
风速: 9km/h
00:00 23/10
描述: 多云
温度: 17°C
感觉像: 16.6°C
沉淀: 2%
湿度: 76%
风向: 东北偏北
风速: 7km/h
01:00 23/10
描述: 多云
温度: 16°C
感觉像: 16.4°C
沉淀: 2%
湿度: 77%
风向: 东北偏北
风速: 7km/h
02:00 23/10
描述: 多云
温度: 16°C
感觉像: 16.2°C
沉淀: 2%
湿度: 77%
风向: 东北偏北
风速: 7km/h
03:00 23/10
描述: 多云
温度: 16°C
感觉像: 16.1°C
沉淀: 4%
湿度: 78%
风向: 东北
风速: 8km/h
04:00 23/10
描述: 多云
温度: 16°C
感觉像: 16.1°C
沉淀: 4%
湿度: 77%
风向: 东北
风速: 7km/h
05:00 23/10
描述: 多云
温度: 16°C
感觉像: 16°C
沉淀: 4%
湿度: 78%
风向: 东北
风速: 7km/h
06:00 23/10
描述: 多云
温度: 16°C
感觉像: 16°C
沉淀: 4%
湿度: 78%
风向: 东北
风速: 6km/h
07:00 23/10
描述: 多云
温度: 16°C
感觉像: 16.1°C
沉淀: 4%
湿度: 78%
风向: 东北
风速: 6km/h
08:00 23/10
描述: 多云
温度: 17°C
感觉像: 16.7°C
沉淀: 3%
湿度: 77%
风向: 东北
风速: 6km/h
09:00 23/10
描述: 多云
温度: 18°C
感觉像: 18°C
沉淀: 2%
湿度: 72%
风向: 东北
风速: 7km/h
10:00 23/10
描述: 大部分地区多云
温度: 19°C
感觉像: 18.8°C
沉淀: 2%
湿度: 69%
风向: 东北偏北
风速: 7km/h
11:00 23/10
描述: 大部分地区多云
温度: 20°C
感觉像: 19.6°C
沉淀: 1%
湿度: 66%
风向: 东北
风速: 7km/h
12:00 23/10
描述: 大部分地区多云
温度: 20°C
感觉像: 20.4°C
沉淀: 1%
湿度: 64%
风向: 东北
风速: 7km/h
13:00 23/10
描述: 大部分地区多云
温度: 21°C
感觉像: 20.9°C
沉淀: 1%
湿度: 63%
风向: 东北偏北
风速: 6km/h
14:00 23/10
描述: 大部分地区多云
温度: 21°C
感觉像: 21.1°C
沉淀: 1%
湿度: 63%
风向: 东北偏北
风速: 6km/h
15:00 23/10
描述: 大部分地区多云
温度: 21°C
感觉像: 21.2°C
沉淀: 1%
湿度: 63%
风向: 东北偏北
风速: 6km/h
16:00 23/10
描述: 大部分地区多云
温度: 21°C
感觉像: 20.7°C
沉淀: 1%
湿度: 66%
风向: 东北
风速: 5km/h
17:00 23/10
描述: 大部分地区多云
温度: 20°C
感觉像: 19.7°C
沉淀: 3%
湿度: 70%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
18:00 23/10
描述: 大部分地区多云
温度: 18°C
感觉像: 18.2°C
沉淀: 4%
湿度: 77%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
19:00 23/10
描述: 局部多云
温度: 17°C
感觉像: 17.1°C
沉淀: 5%
湿度: 81%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
20:00 23/10
描述: 局部多云
温度: 17°C
感觉像: 16.7°C
沉淀: 6%
湿度: 85%
风向: 东北
风速: 5km/h
21:00 23/10
描述: 局部多云
温度: 17°C
感觉像: 16.7°C
沉淀: 14%
湿度: 87%
风向: 东北
风速: 6km/h
22:00 23/10
描述: 局部多云
温度: 17°C
感觉像: 16.7°C
沉淀: 17%
湿度: 87%
风向: 东北
风速: 6km/h
23:00 23/10
描述: 局部多云
温度: 17°C
感觉像: 16.6°C
沉淀: 17%
湿度: 89%
风向: 东北
风速: 7km/h
00:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 16°C
感觉像: 16.4°C
沉淀: 15%
湿度: 90%
风向: 东北
风速: 6km/h
01:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 16°C
感觉像: 16.4°C
沉淀: 6%
湿度: 91%
风向: 东北
风速: 6km/h
02:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 17°C
感觉像: 16.5°C
沉淀: 6%
湿度: 89%
风向: 东北
风速: 7km/h
03:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 16°C
感觉像: 16.3°C
沉淀: 6%
湿度: 88%
风向: 东北
风速: 6km/h
04:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 16°C
感觉像: 16.4°C
沉淀: 6%
湿度: 87%
风向: 东北
风速: 6km/h
05:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 16°C
感觉像: 16.3°C
沉淀: 6%
湿度: 87%
风向: 东北
风速: 6km/h
06:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 16°C
感觉像: 16.3°C
沉淀: 6%
湿度: 87%
风向: 东北
风速: 6km/h
07:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 17°C
感觉像: 16.8°C
沉淀: 5%
湿度: 85%
风向: 东北
风速: 6km/h
08:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 18°C
感觉像: 18.2°C
沉淀: 4%
湿度: 80%
风向: 东北
风速: 7km/h
09:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 19°C
感觉像: 19.3°C
沉淀: 3%
湿度: 74%
风向: 东北
风速: 9km/h
10:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 20°C
感觉像: 20.2°C
沉淀: 2%
湿度: 69%
风向: 东北偏北
风速: 9km/h
11:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 21°C
感觉像: 21.1°C
沉淀: 1%
湿度: 66%
风向: 东北偏北
风速: 9km/h
12:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 21.8°C
沉淀: 1%
湿度: 64%
风向: 东北偏北
风速: 8km/h
13:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 22.2°C
沉淀: 1%
湿度: 64%
风向: 东北偏北
风速: 7km/h
14:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 23°C
感觉像: 22.6°C
沉淀: 1%
湿度: 63%
风向: 东北偏北
风速: 7km/h
15:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 23°C
感觉像: 22.7°C
沉淀: 1%
湿度: 63%
风向: 东北偏北
风速: 6km/h
16:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 22°C
感觉像: 22.3°C
沉淀: 1%
湿度: 66%
风向: 东北
风速: 6km/h
17:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 21.2°C
沉淀: 3%
湿度: 70%
风向: 东北
风速: 5km/h
18:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 19.7°C
沉淀: 5%
湿度: 77%
风向: 东北
风速: 5km/h
19:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 19°C
感觉像: 18.8°C
沉淀: 6%
湿度: 81%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
20°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
20°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call