Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bình Dương trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bình Dương hiện tại, Dự báo thời tiết Bình Dương trong 2 tuần tới
07:00 29/09
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 32.6°C
沉淀: 4%
湿度: 98%
风向: 西北偏北
风速: 2km/h
08:00 29/09
描述: 多云
温度: 28°C
感觉像: 34.9°C
沉淀: 4%
湿度: 94%
风向: 西北
风速: 3km/h
09:00 29/09
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 37.6°C
沉淀: 7%
湿度: 86%
风向: 西北
风速: 4km/h
10:00 29/09
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 38.1°C
沉淀: 7%
湿度: 77%
风向: 西北
风速: 9km/h
11:00 29/09
描述: 多云
温度: 32°C
感觉像: 39.4°C
沉淀: 19%
湿度: 72%
风向: 西北
风速: 10km/h
12:00 29/09
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 40°C
沉淀: 46%
湿度: 69%
风向: 西北
风速: 12km/h
13:00 29/09
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 40.1°C
沉淀: 49%
湿度: 66%
风向: 西北
风速: 13km/h
14:00 29/09
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 39.7°C
沉淀: 24%
湿度: 67%
风向: 西北
风速: 13km/h
15:00 29/09
描述: 局部雷雨
温度: 32°C
感觉像: 39.7°C
沉淀: 34%
湿度: 65%
风向: 西北偏西
风速: 12km/h
16:00 29/09
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 38.8°C
沉淀: 44%
湿度: 70%
风向: 西北偏西
风速: 12km/h
17:00 29/09
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 37.1°C
沉淀: 44%
湿度: 77%
风向: 西北偏西
风速: 10km/h
18:00 29/09
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 34.9°C
沉淀: 50%
湿度: 84%
风向: 西北偏西
风速: 9km/h
19:00 29/09
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33.2°C
沉淀: 58%
湿度: 89%
风向: 西
风速: 8km/h
20:00 29/09
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 32.3°C
沉淀: 62%
湿度: 92%
风向: 西
风速: 8km/h
21:00 29/09
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.9°C
沉淀: 66%
湿度: 93%
风向: 西北偏西
风速: 7km/h
22:00 29/09
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.6°C
沉淀: 79%
湿度: 94%
风向: 西北偏西
风速: 7km/h
23:00 29/09
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.9°C
沉淀: 73%
湿度: 96%
风向: 西北偏西
风速: 7km/h
00:00 30/09
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 75%
湿度: 96%
风向: 西北偏西
风速: 9km/h
01:00 30/09
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.8°C
沉淀: 74%
湿度: 97%
风向: 西北偏西
风速: 9km/h
02:00 30/09
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 81%
湿度: 97%
风向: 西北偏西
风速: 9km/h
03:00 30/09
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 29.4°C
沉淀: 92%
湿度: 97%
风向: 西北
风速: 7km/h
04:00 30/09
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 29°C
沉淀: 81%
湿度: 99%
风向: 西北
风速: 7km/h
05:00 30/09
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 28.7°C
沉淀: 68%
湿度: 98%
风向: 西北偏北
风速: 7km/h
06:00 30/09
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 28.8°C
沉淀: 69%
湿度: 98%
风向: 西北偏北
风速: 7km/h
07:00 30/09
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.8°C
沉淀: 60%
湿度: 97%
风向: 西北偏北
风速: 8km/h
08:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.4°C
沉淀: 51%
湿度: 95%
风向: 西北偏北
风速: 9km/h
09:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33.2°C
沉淀: 54%
湿度: 90%
风向: 西北偏北
风速: 11km/h
10:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 34.4°C
沉淀: 40%
湿度: 85%
风向: 西北
风速: 13km/h
11:00 30/09
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 36.5°C
沉淀: 24%
湿度: 81%
风向: 西北
风速: 15km/h
12:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 36.7°C
沉淀: 39%
湿度: 78%
风向: 西北
风速: 16km/h
13:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 37.6°C
沉淀: 43%
湿度: 75%
风向: 西北
风速: 17km/h
14:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 38.3°C
沉淀: 45%
湿度: 73%
风向: 西北
风速: 17km/h
15:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 37.8°C
沉淀: 51%
湿度: 73%
风向: 西北
风速: 15km/h
16:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 37.2°C
沉淀: 40%
湿度: 76%
风向: 西北
风速: 14km/h
17:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 35.4°C
沉淀: 40%
湿度: 82%
风向: 西北偏西
风速: 14km/h
18:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33.1°C
沉淀: 40%
湿度: 88%
风向: 西北偏西
风速: 10km/h
19:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.6°C
沉淀: 37%
湿度: 94%
风向: 西北偏西
风速: 9km/h
20:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.4°C
沉淀: 37%
湿度: 94%
风向: 西北偏西
风速: 8km/h
21:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 31.4°C
沉淀: 55%
湿度: 95%
风向: 西北偏西
风速: 6km/h
22:00 30/09
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.9°C
沉淀: 74%
湿度: 97%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h
23:00 30/09
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 76%
湿度: 97%
风向: 西
风速: 6km/h
00:00 01/10
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.7°C
沉淀: 74%
湿度: 98%
风向: 西北偏西
风速: 7km/h
01:00 01/10
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 29.3°C
沉淀: 65%
湿度: 100%
风向: 西北偏西
风速: 7km/h
02:00 01/10
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 29°C
沉淀: 72%
湿度: 99%
风向: 西北
风速: 7km/h
03:00 01/10
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 28.8°C
沉淀: 73%
湿度: 99%
风向: 西北
风速: 5km/h
04:00 01/10
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 28.7°C
沉淀: 70%
湿度: 99%
风向: 西北
风速: 7km/h
05:00 01/10
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 28.3°C
沉淀: 65%
湿度: 100%
风向: 西北
风速: 6km/h
06:00 01/10
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.7°C
沉淀: 51%
湿度: 98%
风向: 西北偏北
风速: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
24°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
24°C
Bắc Kạn
25°C
Bắc Ninh
24°C
Cao Bằng
25°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
24°C
Hòa Bình
25°C
Hưng Yên
24°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
25°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
24°C
Ninh Bình
24°C
Phú Thọ
25°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
24°C
Thanh Hóa
25°C
Tuyên Quang
25°C
Vĩnh Phúc
25°C
Yên Bái
25°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Hồ Chí Minh
27°C
Cần Thơ
26°C
Sóc Trăng
26°C
An Giang
27°C
Bạc Liêu
27°C
Bến Tre
26°C
Bình Dương
27°C
Cà Mau
26°C
Đồng Nai
27°C
Hậu Giang
26°C
Kiên Giang
27°C
Long An
27°C
Tây Ninh
27°C
Tiền Giang
26°C
Trà Vinh
26°C
Vĩnh Long
26°C
Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call