Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đà Nẵng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đà Nẵng hiện tại, Dự báo thời tiết Đà Nẵng trong 2 tuần tới
14:00 24/07
描述: 大部分地区多云
温度: 36°C
感觉像: 40.9°C
沉淀: 9%
湿度: 41%
风向: 西南偏西
风速: 22km/h
15:00 24/07
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 39.7°C
沉淀: 11%
湿度: 46%
风向: 西南偏西
风速: 20km/h
16:00 24/07
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 38.8°C
沉淀: 12%
湿度: 48%
风向: 西南偏西
风速: 17km/h
17:00 24/07
描述: 多云
温度: 31°C
感觉像: 36.1°C
沉淀: 20%
湿度: 59%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
18:00 24/07
描述: 多云
温度: 31°C
感觉像: 34.6°C
沉淀: 14%
湿度: 61%
风向: 西南
风速: 12km/h
19:00 24/07
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 34°C
沉淀: 15%
湿度: 63%
风向: 西南
风速: 12km/h
20:00 24/07
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 33.4°C
沉淀: 22%
湿度: 64%
风向: 西南
风速: 10km/h
21:00 24/07
描述: 阵雨
温度: 29°C
感觉像: 33.2°C
沉淀: 41%
湿度: 67%
风向: 西南
风速: 9km/h
22:00 24/07
描述: 阵雨
温度: 29°C
感觉像: 33°C
沉淀: 37%
湿度: 67%
风向: 西南
风速: 9km/h
23:00 24/07
描述: 阵雨
温度: 29°C
感觉像: 33°C
沉淀: 38%
湿度: 67%
风向: 西南
风速: 8km/h
00:00 25/07
描述: 阵雨
温度: 29°C
感觉像: 32.3°C
沉淀: 35%
湿度: 68%
风向: 西南
风速: 8km/h
01:00 25/07
描述: 短时阵雨
温度: 29°C
感觉像: 32.4°C
沉淀: 31%
湿度: 68%
风向: 西南
风速: 8km/h
02:00 25/07
描述: 多云
温度: 29°C
感觉像: 32.8°C
沉淀: 23%
湿度: 66%
风向: 西南
风速: 7km/h
03:00 25/07
描述: 多云
温度: 29°C
感觉像: 32.4°C
沉淀: 19%
湿度: 67%
风向: 西南
风速: 7km/h
04:00 25/07
描述: 多云
温度: 29°C
感觉像: 32.4°C
沉淀: 16%
湿度: 67%
风向: 西南偏南
风速: 8km/h
05:00 25/07
描述: 多云
温度: 29°C
感觉像: 32°C
沉淀: 16%
湿度: 67%
风向: 西南偏南
风速: 8km/h
06:00 25/07
描述: 多云
温度: 29°C
感觉像: 33.2°C
沉淀: 16%
湿度: 66%
风向: 西南偏南
风速: 8km/h
07:00 25/07
描述: 多云
温度: 31°C
感觉像: 35.1°C
沉淀: 13%
湿度: 62%
风向: 西南偏南
风速: 10km/h
08:00 25/07
描述: 多云
温度: 32°C
感觉像: 37°C
沉淀: 13%
湿度: 58%
风向: 西南
风速: 13km/h
09:00 25/07
描述: 多云
温度: 33°C
感觉像: 38.3°C
沉淀: 15%
湿度: 54%
风向: 西南
风速: 15km/h
10:00 25/07
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 39.4°C
沉淀: 12%
湿度: 52%
风向: 西南
风速: 16km/h
11:00 25/07
描述: 多云
温度: 34°C
感觉像: 40.1°C
沉淀: 21%
湿度: 50%
风向: 西南偏西
风速: 18km/h
12:00 25/07
描述: 多云
温度: 34°C
感觉像: 40.5°C
沉淀: 17%
湿度: 51%
风向: 西南偏西
风速: 17km/h
13:00 25/07
描述: 多云
温度: 34°C
感觉像: 39.6°C
沉淀: 19%
湿度: 50%
风向: 西
风速: 16km/h
14:00 25/07
描述: 多云
温度: 34°C
感觉像: 40.1°C
沉淀: 15%
湿度: 51%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
15:00 25/07
描述: 多云
温度: 34°C
感觉像: 39.7°C
沉淀: 18%
湿度: 54%
风向: 西南偏西
风速: 16km/h
16:00 25/07
描述: 多云
温度: 33°C
感觉像: 39°C
沉淀: 16%
湿度: 55%
风向: 西
风速: 11km/h
17:00 25/07
描述: 多云
温度: 32°C
感觉像: 37.8°C
沉淀: 16%
湿度: 58%
风向: 西
风速: 11km/h
18:00 25/07
描述: 多云
温度: 31°C
感觉像: 36.3°C
沉淀: 16%
湿度: 62%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
19:00 25/07
描述: 多云
温度: 31°C
感觉像: 35.7°C
沉淀: 11%
湿度: 63%
风向: 西南
风速: 8km/h
20:00 25/07
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 35.1°C
沉淀: 18%
湿度: 63%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
21:00 25/07
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 34.6°C
沉淀: 19%
湿度: 65%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
22:00 25/07
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 34°C
沉淀: 10%
湿度: 64%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
23:00 25/07
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 33.9°C
沉淀: 11%
湿度: 65%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
00:00 26/07
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 33.2°C
沉淀: 11%
湿度: 67%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
01:00 26/07
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 33.2°C
沉淀: 11%
湿度: 66%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
02:00 26/07
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 33°C
沉淀: 15%
湿度: 66%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
03:00 26/07
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 32.7°C
沉淀: 11%
湿度: 66%
风向: 西南偏西
风速: 5km/h
04:00 26/07
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 32.4°C
沉淀: 11%
湿度: 67%
风向: 西南偏西
风速: 4km/h
05:00 26/07
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 31.9°C
沉淀: 12%
湿度: 69%
风向: 西南
风速: 5km/h
06:00 26/07
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 32.9°C
沉淀: 17%
湿度: 66%
风向: 西南偏西
风速: 5km/h
07:00 26/07
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 35.3°C
沉淀: 20%
湿度: 61%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
08:00 26/07
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 37.5°C
沉淀: 19%
湿度: 57%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
09:00 26/07
描述: 大部分地区多云
温度: 33°C
感觉像: 38.4°C
沉淀: 14%
湿度: 55%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
10:00 26/07
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 39.6°C
沉淀: 6%
湿度: 54%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
11:00 26/07
描述: 局部多云
温度: 34°C
感觉像: 40.2°C
沉淀: 5%
湿度: 52%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
12:00 26/07
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 41.5°C
沉淀: 6%
湿度: 52%
风向: 西
风速: 8km/h
13:00 26/07
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 41.5°C
沉淀: 9%
湿度: 51%
风向: 西北偏北
风速: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
34°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
34°C
Bắc Kạn
34°C
Bắc Ninh
34°C
Cao Bằng
36°C
Hà Giang
35°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
33°C
Hưng Yên
33°C
Lai Châu
30°C
Lạng Sơn
34°C
Quảng Ninh
32°C
Lào Cai
36°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
33°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
36°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
35°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call