Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đà Nẵng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đà Nẵng hiện tại, Dự báo thời tiết Đà Nẵng trong 2 tuần tới
00:00 24/03
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 3%
湿度: 89%
风向: 东南偏南
风速: 4km/h
01:00 24/03
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 25.5°C
沉淀: 3%
湿度: 91%
风向: 东南偏南
风速: 4km/h
02:00 24/03
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 25.3°C
沉淀: 3%
湿度: 91%
风向: 东南偏南
风速: 4km/h
03:00 24/03
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 25°C
沉淀: 3%
湿度: 94%
风向: 东南偏南
风速: 6km/h
04:00 24/03
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 24.8°C
沉淀: 3%
湿度: 94%
风向: 东南偏南
风速: 6km/h
05:00 24/03
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 24.6°C
沉淀: 3%
湿度: 94%
风向: 东南偏南
风速: 6km/h
06:00 24/03
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 24.7°C
沉淀: 3%
湿度: 92%
风向: 东南偏南
风速: 6km/h
07:00 24/03
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 28.8°C
沉淀: 7%
湿度: 91%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
08:00 24/03
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 31.6°C
沉淀: 6%
湿度: 83%
风向: 东南偏南
风速: 9km/h
09:00 24/03
描述: 大部地区晴朗
温度: 29°C
感觉像: 34.4°C
沉淀: 5%
湿度: 74%
风向: 东南偏南
风速: 10km/h
10:00 24/03
描述: 晴朗
温度: 31°C
感觉像: 36.4°C
沉淀: 4%
湿度: 70%
风向: 东南
风速: 10km/h
11:00 24/03
描述: 晴朗
温度: 31°C
感觉像: 37.7°C
沉淀: 3%
湿度: 68%
风向: 东南偏东
风速: 13km/h
12:00 24/03
描述: 大部地区晴朗
温度: 31°C
感觉像: 37.4°C
沉淀: 3%
湿度: 68%
风向: 东南偏东
风速: 16km/h
13:00 24/03
描述: 大部地区晴朗
温度: 31°C
感觉像: 37°C
沉淀: 10%
湿度: 68%
风向: 东南偏东
风速: 17km/h
14:00 24/03
描述: 大部地区晴朗
温度: 31°C
感觉像: 36.4°C
沉淀: 11%
湿度: 70%
风向: 东南偏东
风速: 18km/h
15:00 24/03
描述: 大部地区晴朗
温度: 30°C
感觉像: 35.1°C
沉淀: 11%
湿度: 72%
风向: 东南偏东
风速: 18km/h
16:00 24/03
描述: 大部地区晴朗
温度: 29°C
感觉像: 33.9°C
沉淀: 8%
湿度: 75%
风向: 东南偏东
风速: 16km/h
17:00 24/03
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 32.5°C
沉淀: 8%
湿度: 79%
风向: 东南
风速: 13km/h
18:00 24/03
描述: 大部晴朗
温度: 27°C
感觉像: 31.4°C
沉淀: 6%
湿度: 82%
风向: 东南
风速: 11km/h
19:00 24/03
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 30.9°C
沉淀: 7%
湿度: 84%
风向: 东南
风速: 9km/h
20:00 24/03
描述: 大部晴朗
温度: 27°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 7%
湿度: 86%
风向: 东南
风速: 9km/h
21:00 24/03
描述: 大部晴朗
温度: 26°C
感觉像: 30°C
沉淀: 8%
湿度: 88%
风向: 东南偏南
风速: 8km/h
22:00 24/03
描述: 大部晴朗
温度: 26°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 8%
湿度: 88%
风向: 东南
风速: 7km/h
23:00 24/03
描述: 大部晴朗
温度: 26°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 8%
湿度: 89%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
00:00 25/03
描述: 大部晴朗
温度: 26°C
感觉像: 29.3°C
沉淀: 8%
湿度: 90%
风向: 东南偏南
风速: 8km/h
01:00 25/03
描述: 大部晴朗
温度: 25°C
感觉像: 28.8°C
沉淀: 8%
湿度: 91%
风向: 东南偏南
风速: 8km/h
02:00 25/03
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 28.5°C
沉淀: 8%
湿度: 92%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
03:00 25/03
描述: 大部晴朗
温度: 25°C
感觉像: 28.1°C
沉淀: 8%
湿度: 93%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
04:00 25/03
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 27.8°C
沉淀: 8%
湿度: 93%
风向: 东南偏南
风速: 8km/h
05:00 25/03
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 27.5°C
沉淀: 8%
湿度: 94%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
06:00 25/03
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 27.5°C
沉淀: 8%
湿度: 93%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
07:00 25/03
描述: 大部地区晴朗
温度: 25°C
感觉像: 28.6°C
沉淀: 12%
湿度: 91%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
08:00 25/03
描述: 大部地区晴朗
温度: 27°C
感觉像: 30.9°C
沉淀: 11%
湿度: 83%
风向: 东南偏南
风速: 9km/h
09:00 25/03
描述: 大部地区晴朗
温度: 29°C
感觉像: 33.6°C
沉淀: 9%
湿度: 74%
风向: 东南偏南
风速: 10km/h
10:00 25/03
描述: 晴朗
温度: 30°C
感觉像: 35.1°C
沉淀: 5%
湿度: 69%
风向: 东南
风速: 11km/h
11:00 25/03
描述: 晴朗
温度: 31°C
感觉像: 36.2°C
沉淀: 6%
湿度: 68%
风向: 东南
风速: 13km/h
12:00 25/03
描述: 晴朗
温度: 31°C
感觉像: 36.2°C
沉淀: 7%
湿度: 67%
风向: 东南偏东
风速: 16km/h
13:00 25/03
描述: 晴朗
温度: 30°C
感觉像: 35.6°C
沉淀: 21%
湿度: 67%
风向: 东南偏东
风速: 17km/h
14:00 25/03
描述: 大部地区晴朗
温度: 30°C
感觉像: 35°C
沉淀: 20%
湿度: 69%
风向: 东南偏东
风速: 17km/h
15:00 25/03
描述: 大部地区晴朗
温度: 29°C
感觉像: 34.1°C
沉淀: 24%
湿度: 71%
风向: 东南偏东
风速: 16km/h
16:00 25/03
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 32.6°C
沉淀: 13%
湿度: 74%
风向: 东南偏东
风速: 13km/h
17:00 25/03
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 9%
湿度: 78%
风向: 东南偏东
风速: 12km/h
18:00 25/03
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 10%
湿度: 81%
风向: 东南偏东
风速: 10km/h
19:00 25/03
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 30°C
沉淀: 11%
湿度: 82%
风向: 东南
风速: 8km/h
20:00 25/03
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 29.8°C
沉淀: 15%
湿度: 84%
风向: 东南
风速: 6km/h
21:00 25/03
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 29.7°C
沉淀: 7%
湿度: 86%
风向: 东南
风速: 6km/h
22:00 25/03
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 29.4°C
沉淀: 8%
湿度: 86%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
23:00 25/03
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 29.2°C
沉淀: 8%
湿度: 87%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
26°C
Hải Phòng
25°C
Bắc Giang
26°C
Bắc Kạn
25°C
Bắc Ninh
26°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
26°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
26°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
24°C
Lào Cai
25°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
26°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call