Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Bến Tre ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Bến Tre hiện tại, Dự báo thời tiết Bến Tre trong 48 giờ tới

Ngày mai 02/10

24-27°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 27 °C. Gió TTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 90%.
Hướng gió: 282°TTB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24 °C. Gió TTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 257°TTN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 100%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 03/10

24-28°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 28 °C. Gió TTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 90%.
Hướng gió: 257°TTN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 24 °C. Gió TN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 234°TN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 100%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 04/10

24-30°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 30 °C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 100%.
Hướng gió: 234°TN
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 24 °C. Gió TN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 224°TN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 100%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 05/10

24-31°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 31 °C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 223°TN
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 24 °C. Gió TN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 222°TN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 06/10

24-31°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 31 °C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 90%.
Hướng gió: 233°TN
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 24 °C. Gió TTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 239°TTN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 07/10

24-31°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 31 °C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 255°TTN
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão từ sáng sớm. Thấp 24 °C. Gió T và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 280°T
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 08/10

24-31°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 31 °C. Gió TTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 287°TTB
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24 °C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 310°TB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 98%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 09/10

24-31°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 31 °C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 305°TB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24 °C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 305°TB
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 10/10

24-30°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 30 °C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 305°TB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24 °C. Gió TTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 289°TTB
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 11/10

24-31°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 31 °C. Gió TTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 290°TTB
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 24 °C. Gió TTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 286°TTB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 98%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 12/10

24-30°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 30 °C. Gió T và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 281°T
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 24 °C. Gió T và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 276°T
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 98%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 13/10

24-31°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 31 °C. Gió T và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 271°T
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24 °C. Gió TTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 302°TTB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 98%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 14/10

24-31°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 31 °C. Gió T và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 274°T
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24 °C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 305°TB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 98%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 15/10

24-31°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 31 °C. Gió TTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 302°TTB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24 °C. Gió TTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 298°TTB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 98%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
30°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
29°C
Bắc Kạn
28°C
Bắc Ninh
29°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
29°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
27°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
29°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
29°C
Vĩnh Phúc
30°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call