Thời tiết Cao Bằng ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Cao Bằng hiện tại, Dự báo thời tiết Cao Bằng trong 48 giờ tới

Ngày mai 21/01

17-21°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 21°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 194°NTN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 17°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 175°N
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 22/01

18-24°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 24°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 195°NTN
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 18°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 179°N
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 23/01

19-25°C

Ban ngày

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Cao 25°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 189°N
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Giông bão. Thấp 19°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 150°NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 24/01

13-21°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 21°C. Gió Đ và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 90%.
Hướng gió: 98°Đ
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Giông bão. Thấp 13°C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 90%.
Hướng gió: 37°ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 25/01

10-15°C

Ban ngày

Mưa. Cao 15°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 17°BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 10°C. Gió BĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 17°BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 26/01

8-16°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 16°C. Gió BĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 29°BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 8°C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 37°ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 27/01

8-14°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi chiều. Cao 14°C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 52°ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 8°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 46°ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 28/01

8-15°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 15°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 49°ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 8°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 46°ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 29/01

10-17°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 17°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 59°ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 71%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 10°C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 50°ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 30/01

10-16°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 16°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 67°ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 10°C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 44°ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 31/01

11-16°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 16°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 60°ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 11°C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 43°ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 01/02

10-17°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 17°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 72°ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa. Thấp 10°C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 55°ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 02/02

9-15°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 15°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 62°ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 9°C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 47°ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 03/02

10-15°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 15°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 67°ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 10°C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 47°ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
17°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
17°C
Bắc Kạn
16°C
Bắc Ninh
17°C
Cao Bằng
14°C
Hà Giang
17°C
Hà Nam
17°C
Hòa Bình
17°C
Hưng Yên
17°C
Lai Châu
15°C
Lạng Sơn
14°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
16°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
17°C
Phú Thọ
17°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
18°C
Tuyên Quang
16°C
Vĩnh Phúc
17°C
Yên Bái
16°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call