Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Cao Bằng ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Cao Bằng hiện tại, Dự báo thời tiết Cao Bằng trong 48 giờ tới

Ngày mai 27/11

15-23°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 23°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 61°ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 15°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 64°ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 28/11

13-22°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 22°C. Gió ĐĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 59°ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 67%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 13°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 28°BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 71%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 29/11

12-22°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 22°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 57°ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 58%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 12°C. Gió BĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 32°BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 30/11

12-22°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 22°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 59°ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 60%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 12°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 39°ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 01/12

14-21°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 21°C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Hướng gió: 91°Đ
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 14°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 56°ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 02/12

14-21°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 21°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 63°ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 67%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 14°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 46°ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 03/12

11-20°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 20°C. Gió ĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 34°ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 63%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 11°C. Gió BĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 28°BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 04/12

10-18°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 18°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 25°BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 60%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 10°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 34°ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 05/12

11-20°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 20°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 74°ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 61%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 11°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 59°ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 06/12

12-20°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 20°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 68°ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 64%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 12°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 47°ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 07/12

12-20°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 20°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 30°BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 63%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 12°C. Gió BĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 28°BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 08/12

11-20°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 20°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 21°BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 59%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 11°C. Gió BĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 22°BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 09/12

9-20°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 20°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 21°BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 57%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 9°C. Gió BĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 25°BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 71%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 10/12

10-20°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 20°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 26°BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 55%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 10°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 37°ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
26°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
25°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call