Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Lâm Đồng ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Lâm Đồng hiện tại, Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 48 giờ tới

Ngày mai 01/08

17-25°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 25°C. Gió TTB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 283°TTB
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 17°C. Gió TTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 286°TTB
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 02/08

17-25°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 25°C. Gió TTB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 284°TTB
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão từ sáng sớm. Thấp 17°C. Gió TTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 288°TTB
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 03/08

17-25°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 25°C. Gió TTB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 284°TTB
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 17°C. Gió TTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 282°TTB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 04/08

17-25°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 24°C. Gió T ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 277°T
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 17°C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 279°T
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 05/08

17-24°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 24°C. Gió T ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 280°T
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 71%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 17°C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 279°T
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 06/08

17-24°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 24°C. Gió T ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 277°T
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão về khuya. Thấp 17°C. Gió T và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 279°T
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 07/08

17-25°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 25°C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 274°T
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Mưa rào từ sáng sớm. Thấp 17°C. Gió TTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 284°TTB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 08/08

16-25°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 25°C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 277°T
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Thấp 16°C. Gió TTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 299°TTB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 09/08

16-25°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 25°C. Gió T và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 274°T
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 16°C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 310°TB
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 10/08

16-25°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 25°C. Gió TTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 301°TTB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 68%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 16°C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 314°TB
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 11/08

16-25°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 25°C. Gió TTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 300°TTB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 67%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 16°C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 313°TB
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 12/08

16-25°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 25°C. Gió TTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 299°TTB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 68%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 16°C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 310°TB
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 13/08

16-25°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 25°C. Gió TTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 296°TTB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 68%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 16°C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 306°TB
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 14/08

16-24°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 24°C. Gió TTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 289°TTB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 16°C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 306°TB
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
33°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
33°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
34°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
33°C
Lai Châu
25°C
Lạng Sơn
32°C
Quảng Ninh
32°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
33°C
Ninh Bình
33°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
33°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call