Thời tiết Ninh Bình ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Ninh Bình hiện tại, Dự báo thời tiết Ninh Bình trong 48 giờ tới

Ngày mai 07/12

9-22°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 22°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 11°B
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 38%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 9°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 345°BTB
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 08/12

9-22°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 22°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 13°BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 40%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 9°C. Gió BTB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 341°BTB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 09/12

8-23°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 23°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 350°B
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 41%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 8°C. Gió TB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 317°TB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 71%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 10/12

9-23°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 23°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 44%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 9°C. Gió TB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 319°TB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 11/12

11-24°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 24°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 10°B
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 47%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 11°C. Gió BTB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 342°BTB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 12/12

12-24°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 24°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 22°BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 51%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 12°C. Gió B và có thể thay đổi.
Hướng gió: 2°B
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 13/12

15-25°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 25°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 13°BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 57%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 15°C. Gió B và có thể thay đổi.
Hướng gió: 353°B
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 14/12

17-24°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 24°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 2°B
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 17°C. Gió BTB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 334°BTB
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 15/12

18-27°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 27°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 25°BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 18°C. Gió TB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 321°TB
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 16/12

19-26°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 26°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 24°BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 19°C. Gió B và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 11°B
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 17/12

19-26°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 26°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 30°BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 19°C. Gió BĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 22°BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 18/12

18-26°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 26°C. Gió ĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 51°ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 18°C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 43°ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 19/12

18-25°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 25°C. Gió ĐĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 59°ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 18°C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 56°ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 20/12

18-25°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 25°C. Gió ĐĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 59°ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 18°C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 46°ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
18°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
16°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
14°C
Hà Giang
16°C
Hà Nam
17°C
Hòa Bình
16°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
12°C
Lạng Sơn
15°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
16°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
18°C
Phú Thọ
18°C
Sơn La
14°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
18°C
Tuyên Quang
17°C
Vĩnh Phúc
17°C
Yên Bái
17°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call