Thời tiết Hà Tĩnh ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Hà Tĩnh hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Tĩnh trong 48 giờ tới

Ngày mai 25/01

16-25°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 25°C. Gió ĐĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 80%. Kn ở địa phương có lượng mưa lớn.
Hướng gió: 72°ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa. Thấp 16°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 90%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 335°BTB
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 26/01

15-17°C

Ban ngày

Mưa. Cao 17°C. Gió BTB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 331°BTB
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 15°C. Gió TB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 313°TB
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 27/01

16-18°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 18°C. Gió TB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 324°TB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 16°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 331°BTB
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 28/01

15-18°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 18°C. Gió BTB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 334°BTB
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 15°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 333°BTB
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 29/01

15-17°C

Ban ngày

Mưa. Cao 17°C. Gió BTB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 337°BTB
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 15°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 341°BTB
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 30/01

15-18°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 18°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 343°BTB
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 15°C. Gió BTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 330°BTB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 31/01

16-19°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 19°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 332°BTB
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 16°C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 317°TB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 01/02

16-20°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 20°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 339°BTB
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 16°C. Gió TB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 324°TB
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 02/02

18-21°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 21°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 348°BTB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 18°C. Gió BTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 343°BTB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 03/02

18-23°C

Ban ngày

Ít mưa rào. Cao 23°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 21°BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 18°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 10°B
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 04/02

17-22°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 22°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 9°B
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 17°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 05/02

17-21°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 21°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 6°B
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa. Thấp 17°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm. Kn ở địa phương có lượng mưa lớn.
Hướng gió: 4°B
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 06/02

17-21°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 21°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Kn ở địa phương có lượng mưa lớn.
Hướng gió: 6°B
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa. Thấp 17°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm. Kn ở địa phương có lượng mưa lớn.
Hướng gió: 357°B
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 07/02

17-21°C

Ban ngày

Mưa. Cao 21°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 1°B
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 17°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 354°B
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
20°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
20°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
22°C
Hòa Bình
22°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
13°C
Lạng Sơn
19°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
22°C
Ninh Bình
22°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
16°C
Thái Bình
22°C
Thanh Hóa
22°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call