Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Hà Tĩnh ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Hà Tĩnh hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Tĩnh trong 48 giờ tới

Ngày mai 26/01

20-24°C

Ban ngày

Sáng nhiều mây, chiều nắng ấm. Cao 24°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 23°BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 20°C. Gió N và có thể thay đổi.
Hướng gió: 177°N
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 27/01

20-26°C

Ban ngày

Sáng nhiều mây, chiều nắng ấm. Cao 26°C. Gió ĐĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 106°ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 20°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 187°N
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 28/01

20-26°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 26°C. Gió ĐĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 112°ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 20°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 186°N
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 98%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 29/01

16-24°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi chiều. Cao 24°C. Gió ĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 40°ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa. Thấp 16°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 90%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 355°B
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 30/01

16-17°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 17°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 342°BTB
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 16°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 327°BTB
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 31/01

15-17°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 17°C. Gió TB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 325°TB
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 15°C. Gió TB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 318°TB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 01/02

15-17°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 17°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 327°BTB
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 15°C. Gió TB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 323°TB
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 02/02

15-17°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 17°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 330°BTB
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 15°C. Gió TB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 326°TB
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 03/02

16-18°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 18°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 335°BTB
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 16°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 338°BTB
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 04/02

16-18°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 18°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 343°BTB
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 16°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 344°BTB
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 05/02

16-18°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 18°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 343°BTB
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 16°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 341°BTB
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 06/02

16-19°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 19°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 345°BTB
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 16°C. Gió BTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 340°BTB
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 07/02

17-19°C

Ban ngày

Mưa. Cao 19°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 342°BTB
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa. Thấp 17°C. Gió BTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
Hướng gió: 340°BTB
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 08/02

17-19°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 19°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 344°BTB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 17°C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 324°TB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
17°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
15°C
Hà Giang
18°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
20°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
12°C
Lạng Sơn
14°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
14°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
22°C
Khánh Hòa
22°C
Nghệ An
21°C
Hà Tĩnh
21°C
Phú Yên
23°C
Đăk Lăk
20°C
Đăk Nông
19°C
Gia Lai
17°C
Kon Tum
18°C
Lâm Đồng
13°C
Ninh Thuận
22°C
Quảng Nam
22°C
Thừa Thiên Huế
21°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call