Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Quảng Trị ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Quảng Trị hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Trị trong 48 giờ tới

Ngày mai 23/06

28-38°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 38°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 244°TTN
Tốc độ gió: 25km/h
Độ ẩm: 50%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 28°C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 232°TN
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 67%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 24/06

28-37°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 37°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 238°TTN
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 52%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 28°C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 231°TN
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 68%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 25/06

28-38°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 37°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 228°TN
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 51%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 28°C. Gió TN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 224°TN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 71%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 26/06

29-37°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 37°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 229°TN
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 50%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 29°C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 230°TN
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 67%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 27/06

29-37°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 37°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 233°TN
Tốc độ gió: 25km/h
Độ ẩm: 50%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 229°TN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 64%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 28/06

29-36°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 36°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 231°TN
Tốc độ gió: 28km/h
Độ ẩm: 52%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 228°TN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 64%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 29/06

29-38°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 38°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 234°TN
Tốc độ gió: 28km/h
Độ ẩm: 49%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 228°TN
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 62%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 30/06

29-38°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 38°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 230°TN
Tốc độ gió: 25km/h
Độ ẩm: 48%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 228°TN
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 63%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 01/07

29-38°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 38°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 228°TN
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 48%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 228°TN
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 64%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 02/07

29-37°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 37°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 226°TN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 50%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 28°C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 218°TN
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 67%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 03/07

28-37°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 37°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 205°NTN
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 53%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 28°C. Gió NTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 201°NTN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 04/07

27-37°C

Ban ngày

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Cao 37°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 171°N
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 55%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 27°C. Gió N và có thể thay đổi.
Hướng gió: 190°N
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 05/07

27-36°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 36°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 171°N
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 56%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Thấp 27°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 200°NTN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 06/07

28-36°C

Ban ngày

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Cao 36°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 198°NTN
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 57%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 28°C. Gió NTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 211°NTN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
35°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
34°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
34°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
34°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
34°C
Lai Châu
28°C
Lạng Sơn
31°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
34°C
Nam Định
34°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
33°C
Tuyên Quang
34°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call