Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Nghệ An ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Nghệ An hiện tại, Dự báo thời tiết Nghệ An trong 48 giờ tới

Ngày mai 23/06

29-36°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 36°C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 228°TN
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 59%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 240°TTN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 24/06

28-35°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 35°C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 224°TN
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 60%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 28°C. Gió TN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 233°TN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 25/06

28-36°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 36°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 186°N
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 61%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 28°C. Gió NTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 201°NTN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 26/06

29-36°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 36°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 210°NTN
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 58%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 215°TN
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 27/06

29-36°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 36°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 224°TN
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 57%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 232°TN
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 28/06

30-36°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 36°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 232°TN
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 56%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 227°TN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 29/06

29-36°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 36°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 233°TN
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 55%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 228°TN
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 30/06

29-36°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 36°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 230°TN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 54%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 220°TN
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 66%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 01/07

29-37°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 37°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 224°TN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 54%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 219°TN
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 66%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 02/07

29-36°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 36°C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 215°TN
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 57%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 29°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 208°NTN
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 03/07

28-36°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 36°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 193°NTN
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 59%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 28°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 189°N
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 04/07

28-36°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 36°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 160°NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 60%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Thấp 28°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 175°N
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 05/07

28-35°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 35°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 151°NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 62%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 28°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 176°N
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 06/07

28-35°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 35°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 165°NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 62%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 28°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 185°N
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
36°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
35°C
Bắc Kạn
33°C
Bắc Ninh
35°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
35°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
36°C
Lai Châu
29°C
Lạng Sơn
31°C
Quảng Ninh
32°C
Lào Cai
34°C
Nam Định
34°C
Ninh Bình
35°C
Phú Thọ
35°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
36°C
Tuyên Quang
34°C
Vĩnh Phúc
35°C
Yên Bái
34°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call