Thời tiết Quảng Nam ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Quảng Nam hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Nam trong 48 giờ tới

Ngày mai 06/12

18-22°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 22°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 350°B
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 62%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 18°C. Gió TB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 323°TB
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 68%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 07/12

18-23°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi chiều. Cao 23°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 358°B
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 63%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 18°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 358°B
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 08/12

18-22°C

Ban ngày

Mưa nhẹ. Cao 22°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 357°B
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa. Thấp 18°C. Gió TB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 90%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 306°TB
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 09/12

18-22°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 22°C. Gió TB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 321°TB
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 18°C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 280°T
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 10/12

18-23°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 23°C. Gió TB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 316°TB
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 18°C. Gió T và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 273°T
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 11/12

19-24°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 24°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 337°BTB
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 19°C. Gió TTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 295°TTB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 12/12

20-25°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 25°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 346°BTB
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 20°C. Gió TTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 296°TTB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 13/12

21-25°C

Ban ngày

Mưa nhẹ. Cao 25°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 334°BTB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa. Thấp 21°C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 305°TB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 14/12

22-26°C

Ban ngày

Mưa. Cao 26°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 31°BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa. Thấp 22°C. Gió ĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 35°ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 15/12

22-26°C

Ban ngày

Mưa nhẹ. Cao 26°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 30°BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 22°C. Gió B và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 352°B
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 16/12

22-26°C

Ban ngày

Mưa nhẹ. Cao 26°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 10°B
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 22°C. Gió B và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 353°B
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 17/12

22-26°C

Ban ngày

Mưa nhẹ. Cao 26°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 27°BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 22°C. Gió B và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 357°B
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 18/12

22-26°C

Ban ngày

Mưa nhẹ. Cao 26°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 29°BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa. Thấp 22°C. Gió BĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 20°BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 19/12

21-26°C

Ban ngày

Mưa. Cao 26°C. Gió ĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 43°ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa. Thấp 21°C. Gió BĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 29°BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
14°C
Hải Phòng
16°C
Bắc Giang
14°C
Bắc Kạn
12°C
Bắc Ninh
14°C
Cao Bằng
11°C
Hà Giang
11°C
Hà Nam
14°C
Hòa Bình
13°C
Hưng Yên
14°C
Lai Châu
7°C
Lạng Sơn
12°C
Quảng Ninh
17°C
Lào Cai
12°C
Nam Định
15°C
Ninh Bình
15°C
Phú Thọ
13°C
Sơn La
11°C
Thái Bình
15°C
Thanh Hóa
16°C
Tuyên Quang
13°C
Vĩnh Phúc
14°C
Yên Bái
14°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call