Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Gia Lai ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Gia Lai hiện tại, Dự báo thời tiết Gia Lai trong 48 giờ tới

Ngày mai 24/09

21-27°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 27 °C. Gió BTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 328°BTB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 21 °C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 312°TB
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 25/09

20-25°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 25 °C. Gió TTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 296°TTB
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa và sấm chớp. Thấp 20 °C. Gió T và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 90%. Lượng mưa khoảng 25 mm.
Hướng gió: 269°T
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 98%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 26/09

20-24°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 24 °C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 90%.
Hướng gió: 248°TTN
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa. Thấp 20 °C. Gió TN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 215°TN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 98%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 27/09

20-26°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 26 °C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 90%.
Hướng gió: 224°TN
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa và sấm chớp. Thấp 20 °C. Gió TTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 90%.
Hướng gió: 241°TTN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 98%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 28/09

20-25°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 25 °C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 90%.
Hướng gió: 237°TTN
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa và sấm chớp. Thấp 20 °C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 90%.
Hướng gió: 243°TTN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 29/09

20-25°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 25 °C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 252°TTN
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa và sấm chớp. Thấp 20 °C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 268°T
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 30/09

20-26°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 26 °C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 262°T
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 20 °C. Gió T và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 268°T
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 01/10

20-26°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 26 °C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 262°T
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 20 °C. Gió T và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 270°T
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 02/10

20-27°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 27 °C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 265°T
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 20 °C. Gió T và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 271°T
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 03/10

20-27°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 27 °C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 270°T
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 20 °C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 325°TB
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 04/10

20-27°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 27 °C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 264°T
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 20 °C. Gió B và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 10°B
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 05/10

20-28°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 28 °C. Gió ĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 139°ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 20 °C. Gió BĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 27°BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 06/10

20-28°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 28 °C. Gió ĐĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 71°ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 20 °C. Gió BĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 33°BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 07/10

20-28°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 28 °C. Gió ĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 56°ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 20 °C. Gió BĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 24°BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
27°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
29°C
Sơn La
25°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
28°C
Khánh Hòa
27°C
Nghệ An
28°C
Hà Tĩnh
28°C
Phú Yên
27°C
Đăk Lăk
23°C
Đăk Nông
22°C
Gia Lai
22°C
Kon Tum
23°C
Lâm Đồng
17°C
Ninh Thuận
27°C
Quảng Nam
27°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call