Thời tiết Bắc Ninh ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Bắc Ninh hiện tại, Dự báo thời tiết Bắc Ninh trong 48 giờ tới

Ngày mai 13/12

15-26°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 26°C. Gió T và có thể thay đổi.
Hướng gió: 266°T
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 64%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 15°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 117°ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 14/12

18-25°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 25°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 42°ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 18°C. Gió ĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 144°ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 15/12

18-27°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 27°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 159°NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 18°C. Gió ĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 137°ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 16/12

20-27°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 27°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 168°NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 20°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 144°ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 17/12

20-28°C

Ban ngày

Sáng nhiều mây, chiều nắng ấm. Cao 28°C. Gió N và có thể thay đổi.
Hướng gió: 183°N
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 20°C. Gió ĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 142°ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 18/12

18-28°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 28°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 150°NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 18°C. Gió ĐĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 103°ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 19/12

15-22°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 22°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 42°ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 71%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 15°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 31°BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 20/12

16-21°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 21°C. Gió ĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 34°ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 16°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 50°ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 21/12

15-22°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 22°C. Gió ĐĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 64°ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 15°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 61°ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 22/12

14-23°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 23°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 27°BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 68%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 14°C. Gió ĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 34°ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 23/12

14-21°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 21°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 20°BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 14°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 40°ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 24/12

15-22°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 22°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 44°ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 66%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 15°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 60°ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 25/12

16-23°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 23°C. Gió BĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 16°BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 68%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 16°C. Gió Đ và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 95°Đ
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 26/12

16-24°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 24°C. Gió ĐĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 115°ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 68%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 16°C. Gió Đ và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 88°Đ
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
15°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
13°C
Bắc Kạn
9°C
Bắc Ninh
14°C
Cao Bằng
9°C
Hà Giang
12°C
Hà Nam
14°C
Hòa Bình
14°C
Hưng Yên
15°C
Lai Châu
9°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
13°C
Nam Định
16°C
Ninh Bình
16°C
Phú Thọ
13°C
Sơn La
11°C
Thái Bình
17°C
Thanh Hóa
16°C
Tuyên Quang
12°C
Vĩnh Phúc
14°C
Yên Bái
13°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
23°C
Khánh Hòa
23°C
Nghệ An
18°C
Hà Tĩnh
19°C
Phú Yên
24°C
Đăk Lăk
21°C
Đăk Nông
20°C
Gia Lai
19°C
Kon Tum
20°C
Lâm Đồng
16°C
Ninh Thuận
24°C
Quảng Nam
22°C

Thời tiết miền Nam

Hồ Chí Minh
25°C
Cần Thơ
25°C
Sóc Trăng
26°C
An Giang
24°C
Bạc Liêu
26°C
Bến Tre
25°C
Bình Dương
24°C
Cà Mau
26°C
Đồng Nai
24°C
Hậu Giang
25°C
Kiên Giang
24°C
Long An
25°C
Tây Ninh
24°C
Tiền Giang
25°C
Trà Vinh
26°C
Vĩnh Long
25°C
Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call