Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Nam Định ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Nam Định hiện tại, Dự báo thời tiết Nam Định trong 48 giờ tới

Ngày mai 23/06

29-36°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 36°C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 269°T
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 66%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 28°C. Gió ĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 137°ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 24/06

28-34°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 34°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 159°NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão từ sáng sớm. Thấp 28°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 150°NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 25/06

29-36°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 36°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 169°N
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 62%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 166°NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 26/06

29-37°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 37°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 185°N
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 58%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 184°N
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 27/06

30-38°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 38°C. Gió NTN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 198°NTN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 53%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió NTN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 197°NTN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 66%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 28/06

30-37°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 37°C. Gió NTN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 212°NTN
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 53%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 29°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 199°NTN
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 66%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 29/06

29-37°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 37°C. Gió NTN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 213°NTN
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 53%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Thấp 29°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 198°NTN
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 68%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 30/06

29-37°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 37°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 196°NTN
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 56%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 29°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 187°N
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 01/07

29-37°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 37°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 197°NTN
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 55%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 29°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 180°N
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 71%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 02/07

29-36°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 36°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 191°N
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 57%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Thấp 29°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 174°N
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 03/07

29-36°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 36°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 178°N
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 59%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 157°NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 04/07

28-35°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 35°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 162°NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 63%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 28°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 148°NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 05/07

28-35°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 35°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 158°NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 64%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 28°C. Gió ĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 146°ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 06/07

28-35°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 35°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 154°NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 63%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 28°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 148°NĐN
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
35°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
34°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
34°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
34°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
34°C
Lai Châu
28°C
Lạng Sơn
31°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
34°C
Nam Định
34°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
33°C
Tuyên Quang
34°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call