Thời tiết Lai Châu ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Lai Châu hiện tại, Dự báo thời tiết Lai Châu trong 48 giờ tới

Ngày mai 19/01

13-22°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 22°C. Gió NĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 160°NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 13°C. Gió Đ và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 94°Đ
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 20/01

13-19°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 19°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 191°N
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 13°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 70°ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 21/01

13-21°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 21°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 212°NTN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Thấp 13°C. Gió BĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 31°BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 22/01

12-24°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 24°C. Gió TTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 255°TTN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 71%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 12°C. Gió BĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 12°BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 23/01

11-25°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 25°C. Gió T và có thể thay đổi.
Hướng gió: 263°T
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 55%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 11°C. Gió BĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 25°BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 71%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 24/01

11-24°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 24°C. Gió TTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 246°TTN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 56%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 11°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 46°ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 25/01

10-21°C

Ban ngày

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Cao 21°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 76°ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 10°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 61°ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 26/01

10-19°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 19°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 126°ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 10°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 68°ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 27/01

9-17°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 17°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 142°ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 9°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 62°ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 28/01

9-17°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 17°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 120°ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 9°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 63°ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 29/01

9-18°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 18°C. Gió NĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 150°NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 9°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 70°ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 30/01

10-19°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 19°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 164°NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 10°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 73°ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 31/01

10-19°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 19°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 152°NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 10°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 69°ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 01/02

10-19°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 19°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 137°ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 10°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 72°ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
17°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
17°C
Bắc Kạn
14°C
Bắc Ninh
17°C
Cao Bằng
13°C
Hà Giang
18°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
15°C
Lạng Sơn
13°C
Quảng Ninh
17°C
Lào Cai
17°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
17°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
17°C
Vĩnh Phúc
17°C
Yên Bái
17°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call