Thời tiết Sơn La ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Sơn La hiện tại, Dự báo thời tiết Sơn La trong 48 giờ tới

Ngày mai 07/12

4-19°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 19°C. Gió ĐĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 118°ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 48%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 4°C. Gió NĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 159°NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 08/12

4-19°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 19°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 117°ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 44%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 4°C. Gió NĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 162°NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 66%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 09/12

4-19°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 19°C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Hướng gió: 96°Đ
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 47%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 4°C. Gió N và có thể thay đổi.
Hướng gió: 171°N
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 10/12

5-20°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 20°C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Hướng gió: 94°Đ
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 50%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 5°C. Gió NĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 160°NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 11/12

6-21°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 21°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 110°ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 52%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 6°C. Gió NĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 162°NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 12/12

6-21°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 21°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 111°ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 55%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 6°C. Gió NĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 158°NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 13/12

7-22°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 22°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 110°ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 59%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 7°C. Gió NĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 162°NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 14/12

10-23°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 23°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 106°ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 66%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 10°C. Gió NĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 159°NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 15/12

12-25°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 25°C. Gió BTB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 334°BTB
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 67%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 12°C. Gió N và có thể thay đổi.
Hướng gió: 176°N
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 16/12

13-25°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 25°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 108°ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Sương mù phát triển vào ban đêm. Thấp 13°C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Hướng gió: 98°Đ
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 17/12

13-25°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 25°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 61°ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 13°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 103°ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 18/12

13-25°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 25°C. Gió ĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 126°ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 68%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 13°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 110°ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 19/12

13-25°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 25°C. Gió ĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 129°ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Sương mù phát triển vào ban đêm. Thấp 13°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 110°ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 20/12

13-25°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 25°C. Gió NĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 147°NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 13°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 106°ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
17°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
18°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
14°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
18°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call