Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Hà Giang ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Hà Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Giang trong 48 giờ tới

Ngày mai 26/01

18-21°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 21°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 163°NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 18°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 179°N
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 27/01

17-21°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 21°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 178°N
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 17°C. Gió B và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 358°B
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 28/01

13-18°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 18°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 59°ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 13°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 110°ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 29/01

14-17°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 17°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 166°NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 14°C. Gió N và có thể thay đổi.
Hướng gió: 177°N
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 30/01

15-18°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 18°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 174°N
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 15°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 207°NTN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 31/01

16-19°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 19°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 178°N
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 16°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 172°N
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 01/02

15-20°C

Ban ngày

Mưa nhẹ vào buổi sáng. Cao 20°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 172°N
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 15°C. Gió BTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 330°BTB
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 02/02

16-21°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 20°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 164°NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 15°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 201°NTN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 03/02

15-21°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 21°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 178°N
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 15°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 191°N
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 04/02

15-21°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 21°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 180°N
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 15°C. Gió T và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 279°T
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 05/02

15-21°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 21°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 176°N
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 15°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 204°NTN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 06/02

15-21°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 21°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 183°N
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 15°C. Gió TTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 252°TTN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 07/02

15-22°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 22°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 191°N
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 15°C. Gió TN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 221°TN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 08/02

16-23°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 23°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 186°N
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 16°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 203°NTN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
22°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
22°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
22°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
22°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
21°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
22°C
Ninh Bình
22°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
22°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
22°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call