Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Hà Giang ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Hà Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Giang trong 48 giờ tới

Ngày mai 26/01

16-22°C

Ban ngày

Mưa nhẹ vào buổi sáng. Cao 22°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 171°N
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 16°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 212°NTN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 98%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 27/01

16-22°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 22°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 172°N
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa. Thấp 16°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 90%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 190°N
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 98%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 28/01

15-22°C

Ban ngày

Mưa nhẹ. Cao 22°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 172°N
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa. Thấp 15°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 90%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
Hướng gió: 179°N
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 29/01

10-17°C

Ban ngày

Mưa và sấm chớp. Cao 17°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 90%.
Hướng gió: 124°ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 10°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 73°ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 30/01

11-14°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 14°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 145°ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 11°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 154°NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 31/01

10-13°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 13°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 153°NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 10°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 152°NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 01/02

10-13°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 13°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 143°ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 10°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 133°ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 02/02

10-13°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 13°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 142°ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 10°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 119°ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 03/02

10-13°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 13°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 147°NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 10°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 140°ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 04/02

11-15°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 15°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 152°NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 11°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 146°ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 05/02

11-15°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 15°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 158°NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 11°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 171°N
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 06/02

11-15°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 15°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 171°N
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 11°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 174°N
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 07/02

11-14°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 14°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 168°NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 11°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 195°NTN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 08/02

12-16°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 16°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 168°NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 12°C. Gió TN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 216°TN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 98%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
17°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
15°C
Hà Giang
18°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
20°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
11°C
Lạng Sơn
14°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
14°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
22°C
Khánh Hòa
22°C
Nghệ An
21°C
Hà Tĩnh
21°C
Phú Yên
23°C
Đăk Lăk
20°C
Đăk Nông
19°C
Gia Lai
18°C
Kon Tum
18°C
Lâm Đồng
13°C
Ninh Thuận
22°C
Quảng Nam
22°C
Thừa Thiên Huế
21°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call