Thời tiết Hà Giang ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Hà Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Giang trong 48 giờ tới

Ngày mai 01/04

20-25°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 25°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 163°NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 20°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 169°N
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 02/04

22-24°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 24°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 160°NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 22°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 178°N
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 98%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 03/04

22-27°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 27°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 161°NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 22°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 167°NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 04/04

20-26°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 26°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 145°ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 20°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 100%.
Hướng gió: 134°ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 05/04

19-23°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 23°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 141°ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 19°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 141°ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 06/04

19-22°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 22°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 155°NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 19°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 156°NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 07/04

19-23°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 23°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 165°NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 19°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 120°ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 08/04

19-23°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 23°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 157°NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 19°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 147°NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 09/04

20-23°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 23°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 163°NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 20°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 160°NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 10/04

21-24°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 24°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 167°NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 21°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 168°NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 11/04

22-27°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 27°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 175°N
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão. Thấp 22°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 122°ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 12/04

22-28°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 28°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 162°NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 22°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 164°NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 13/04

23-28°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 28°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 174°N
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 23°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 174°N
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 14/04

23-29°C

Ban ngày

Giông bão vào buổi sáng. Cao 29°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 179°N
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 23°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 172°N
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
18°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
15°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
18°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
20°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
18°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call