Thời tiết Hà Giang ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Hà Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Giang trong 48 giờ tới

Ngày mai 13/12

12-24°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 24°C. Gió TN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 214°TN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 63%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 12°C. Gió TB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 307°TB
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 14/12

14-24°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 24°C. Gió TN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 217°TN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 14°C. Gió TTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 286°TTB
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 15/12

15-24°C

Ban ngày

Sáng nhiều mây, chiều nắng ấm. Cao 24°C. Gió TN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 220°TN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 15°C. Gió TTB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 297°TTB
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 16/12

16-25°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 25°C. Gió TN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 225°TN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 16°C. Gió TTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 282°TTB
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 17/12

16-26°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 26°C. Gió TN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 220°TN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 16°C. Gió TTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 293°TTB
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 18/12

18-26°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 26°C. Gió TN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 226°TN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 18°C. Gió T và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 265°T
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 19/12

16-22°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 22°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 146°ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 16°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 111°ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 20/12

15-19°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 19°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 160°NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 15°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 163°NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 21/12

15-20°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 20°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 179°N
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 15°C. Gió BTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 339°BTB
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 22/12

14-21°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 21°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 192°NTN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 14°C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 47°ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 23/12

13-20°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 20°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 191°N
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 13°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 154°NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 24/12

14-20°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 20°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 194°NTN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 14°C. Gió TN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 225°TN
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 25/12

14-22°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 22°C. Gió TN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 220°TN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 14°C. Gió T và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 259°T
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 26/12

14-23°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 23°C. Gió TN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 232°TN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 14°C. Gió TTB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 293°TTB
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
14°C
Hải Phòng
17°C
Bắc Giang
13°C
Bắc Kạn
9°C
Bắc Ninh
13°C
Cao Bằng
8°C
Hà Giang
11°C
Hà Nam
14°C
Hòa Bình
14°C
Hưng Yên
14°C
Lai Châu
9°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
12°C
Nam Định
16°C
Ninh Bình
15°C
Phú Thọ
12°C
Sơn La
10°C
Thái Bình
16°C
Thanh Hóa
16°C
Tuyên Quang
11°C
Vĩnh Phúc
13°C
Yên Bái
12°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
22°C
Khánh Hòa
23°C
Nghệ An
18°C
Hà Tĩnh
18°C
Phú Yên
24°C
Đăk Lăk
21°C
Đăk Nông
20°C
Gia Lai
19°C
Kon Tum
19°C
Lâm Đồng
16°C
Ninh Thuận
24°C
Quảng Nam
22°C

Thời tiết miền Nam

Hồ Chí Minh
24°C
Cần Thơ
25°C
Sóc Trăng
26°C
An Giang
24°C
Bạc Liêu
26°C
Bến Tre
25°C
Bình Dương
24°C
Cà Mau
26°C
Đồng Nai
24°C
Hậu Giang
24°C
Kiên Giang
24°C
Long An
24°C
Tây Ninh
23°C
Tiền Giang
24°C
Trà Vinh
26°C
Vĩnh Long
24°C
Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call