Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Điện Biên ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Điện Biên hiện tại, Dự báo thời tiết Điện Biên trong 48 giờ tới

Ngày mai 05/02

17-27°C

Ban ngày

Giông bão vào buổi sáng. Cao 27°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 193°NTN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 17°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 108°ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 06/02

15-30°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 30°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 212°NTN
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 71%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 15°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 123°ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 07/02

15-30°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 30°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 197°NTN
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 61%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 15°C. Gió ĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 134°ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 08/02

13-30°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 30°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 203°NTN
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 55%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 13°C. Gió ĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 139°ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 09/02

14-30°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 30°C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 217°TN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 51%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 14°C. Gió ĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 131°ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 10/02

14-31°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 31°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 200°NTN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 46%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 14°C. Gió ĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 125°ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 68%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 11/02

14-31°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 31°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 199°NTN
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 48%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 14°C. Gió NĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 154°NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 66%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 12/02

14-31°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 31°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 213°NTN
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 46%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 14°C. Gió NĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 150°NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 13/02

15-31°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 31°C. Gió NTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 202°NTN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 47%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 15°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 118°ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 14/02

16-30°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 30°C. Gió ĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 132°ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 54%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 16°C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Hướng gió: 99°Đ
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 15/02

15-29°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 29°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 116°ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 59%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 15°C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Hướng gió: 94°Đ
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 16/02

15-27°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 27°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 117°ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 62%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 15°C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Hướng gió: 93°Đ
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 17/02

15-26°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 26°C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Hướng gió: 99°Đ
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 15°C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Hướng gió: 91°Đ
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 18/02

14-24°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 24°C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Hướng gió: 95°Đ
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 68%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 14°C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Hướng gió: 95°Đ
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
20°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
20°C
Bắc Ninh
20°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
20°C
Hòa Bình
21°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
20°C
Phú Thọ
20°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
20°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
24°C
Khánh Hòa
24°C
Nghệ An
21°C
Hà Tĩnh
21°C
Phú Yên
24°C
Đăk Lăk
21°C
Đăk Nông
19°C
Gia Lai
18°C
Kon Tum
18°C
Lâm Đồng
14°C
Ninh Thuận
24°C
Quảng Nam
22°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call