Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Quảng Ninh ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Quảng Ninh hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Ninh trong 48 giờ tới

Ngày mai 07/07

29-31°C

Ban ngày

Giông bão vào buổi sáng. Cao 31°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 170°N
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 29°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 175°N
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 08/07

29-32°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 32°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 190°N
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 191°N
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 09/07

29-32°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 32°C. Gió NTN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 196°NTN
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 29°C. Gió NTN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 193°NTN
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 10/07

29-32°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 32°C. Gió NTN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 192°NTN
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 29°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 188°N
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 11/07

29-32°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 32°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 184°N
Tốc độ gió: 24km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 29°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 184°N
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 12/07

29-33°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 33°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 182°N
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 29°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 173°N
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 13/07

29-32°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 32°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 169°N
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 165°NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 14/07

29-32°C

Ban ngày

Giông bão vào buổi sáng. Cao 32°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 164°NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 168°NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 15/07

29-32°C

Ban ngày

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Cao 32°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 167°NĐN
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 168°NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 16/07

29-32°C

Ban ngày

Giông bão vào buổi sáng. Cao 32°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 168°NĐN
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 167°NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 17/07

29-32°C

Ban ngày

Giông bão vào buổi sáng. Cao 32°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 168°NĐN
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 167°NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 18/07

29-32°C

Ban ngày

Giông bão vào buổi sáng. Cao 32°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 166°NĐN
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 164°NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 19/07

28-31°C

Ban ngày

Giông bão vào buổi sáng. Cao 31°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 162°NĐN
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 28°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 158°NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 20/07

28-30°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 30°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 148°NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 28°C. Gió ĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 145°ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
29°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
29°C
Ninh Bình
29°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
29°C
Thanh Hóa
29°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
27°C
Khánh Hòa
27°C
Nghệ An
28°C
Hà Tĩnh
28°C
Phú Yên
27°C
Đăk Lăk
22°C
Đăk Nông
21°C
Gia Lai
21°C
Kon Tum
22°C
Lâm Đồng
16°C
Ninh Thuận
27°C
Quảng Nam
26°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call