Thời tiết Thanh Hóa ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Thanh Hóa hiện tại, Dự báo thời tiết Thanh Hóa trong 48 giờ tới

Ngày mai 07/12

10-21°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 21°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 15°BĐB
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 42%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 10°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 349°B
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 64%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 08/12

10-22°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 22°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 19°BĐB
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 45%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 10°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 344°BTB
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 68%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 09/12

9-22°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 22°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 4°B
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 44%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 9°C. Gió TB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 322°TB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 10/12

10-23°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 23°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 12°BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 48%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 10°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 332°BTB
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 11/12

12-23°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 23°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 20°BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 50%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 12°C. Gió BTB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 344°BTB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 12/12

13-24°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 24°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 18°BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 56%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 13°C. Gió BTB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 346°BTB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 13/12

16-24°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 24°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 13°BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 62%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 16°C. Gió B và có thể thay đổi.
Hướng gió: 349°B
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 14/12

17-24°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 24°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 2°B
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 71%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 17°C. Gió BTB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 335°BTB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 15/12

19-26°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 26°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 27°BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 19°C. Gió BTB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 343°BTB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 16/12

19-26°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 26°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 21°BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 19°C. Gió B và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 5°B
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 17/12

19-26°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 26°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 27°BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 19°C. Gió B và có thể thay đổi.
Hướng gió: 9°B
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 18/12

19-25°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 25°C. Gió ĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 39°ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 19°C. Gió BĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 21°BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 19/12

19-25°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 25°C. Gió ĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 43°ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 19°C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 34°ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 20/12

19-24°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 24°C. Gió ĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 42°ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 19°C. Gió BĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 31°BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
17°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
17°C
Bắc Kạn
14°C
Bắc Ninh
17°C
Cao Bằng
14°C
Hà Giang
15°C
Hà Nam
17°C
Hòa Bình
16°C
Hưng Yên
17°C
Lai Châu
12°C
Lạng Sơn
14°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
15°C
Nam Định
17°C
Ninh Bình
17°C
Phú Thọ
16°C
Sơn La
13°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
17°C
Tuyên Quang
16°C
Vĩnh Phúc
17°C
Yên Bái
16°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call