Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Phú Thọ ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Phú Thọ hiện tại, Dự báo thời tiết Phú Thọ trong 48 giờ tới

Ngày mai 07/12

13-25°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 25°C. Gió NTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 207°NTN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 53%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 13°C. Gió NĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 163°NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 08/12

18-25°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 25°C. Gió T và có thể thay đổi.
Hướng gió: 262°T
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 58%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 18°C. Gió T và có thể thay đổi.
Hướng gió: 270°T
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 09/12

17-22°C

Ban ngày

Sáng nhiều mây, chiều nắng ấm. Cao 22°C. Gió TTB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 292°TTB
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 17°C. Gió T và có thể thay đổi.
Hướng gió: 259°T
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 10/12

17-26°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 26°C. Gió NTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 194°NTN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 66%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 17°C. Gió ĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 136°ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 11/12

18-26°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 26°C. Gió TN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 216°TN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 66%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 18°C. Gió T và có thể thay đổi.
Hướng gió: 260°T
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 12/12

18-27°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 27°C. Gió TB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 317°TB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 63%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 18°C. Gió B và có thể thay đổi.
Hướng gió: 7°B
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 13/12

14-24°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 24°C. Gió BTB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 344°BTB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 51%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 14°C. Gió NTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 195°NTN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 14/12

13-24°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 24°C. Gió N và có thể thay đổi.
Hướng gió: 179°N
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 58%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 13°C. Gió NĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 157°NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 15/12

16-24°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 24°C. Gió TN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 218°TN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 64%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 16°C. Gió NĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 147°NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 16/12

17-25°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 25°C. Gió ĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 138°ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 17°C. Gió ĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 144°ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 17/12

17-25°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 25°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 78°ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 17°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 118°ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 18/12

17-25°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 25°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 66°ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 68%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 17°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 106°ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 19/12

16-25°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 25°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 66°ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 64%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 16°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 121°ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 20/12

16-24°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 24°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 56°ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 63%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 16°C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Hướng gió: 98°Đ
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
20°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
20°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
20°C
Hà Nam
20°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
20°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
17°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
20°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
20°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call