Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Phú Yên ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Phú Yên hiện tại, Dự báo thời tiết Phú Yên trong 48 giờ tới

Ngày mai 06/06

26-34°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 34°C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 230°TN
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 66%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão từ sáng sớm. Thấp 26°C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 259°T
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 07/06

27-34°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 34°C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 230°TN
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 64%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 27°C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 255°TTN
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 08/06

27-34°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 34°C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 240°TTN
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Thấp 27°C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 259°T
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 09/06

27-34°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 34°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 253°TTN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 63%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Thấp 27°C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 265°T
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 10/06

27-34°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 34°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 256°TTN
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 63%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Thấp 27°C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 263°T
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 11/06

26-33°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 33°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 250°TTN
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 64%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 26°C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 255°TTN
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 12/06

27-32°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 32°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 236°TN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 67%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Thấp 27°C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 257°TTN
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 13/06

27-34°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 34°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 232°TN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 63%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Thấp 27°C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 256°TTN
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 14/06

27-34°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 34°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 219°TN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 62%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 27°C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 256°TTN
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 15/06

27-34°C

Ban ngày

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Cao 34°C. Gió NTN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 206°NTN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 64%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 27°C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 250°TTN
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 16/06

27-34°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 34°C. Gió NTN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 199°NTN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 27°C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 240°TTN
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 17/06

27-34°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 34°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 216°TN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 66%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Thấp 27°C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 243°TTN
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 18/06

27-34°C

Ban ngày

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Cao 34°C. Gió NTN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 206°NTN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 64%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 27°C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 244°TTN
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 19/06

27-34°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 34°C. Gió NTN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 204°NTN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 64%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 27°C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 243°TTN
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
26°C
Khánh Hòa
27°C
Nghệ An
27°C
Hà Tĩnh
27°C
Phú Yên
27°C
Đăk Lăk
23°C
Đăk Nông
22°C
Gia Lai
21°C
Kon Tum
22°C
Lâm Đồng
17°C
Ninh Thuận
26°C
Quảng Nam
26°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call