Thời tiết Phú Yên ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Phú Yên hiện tại, Dự báo thời tiết Phú Yên trong 48 giờ tới

Ngày mai 07/12

21-24°C

Ban ngày

Có gió và mưa rào. Cao 24°C. Gió B ở tốc độ 30 đến 50 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 5°B
Tốc độ gió: 37km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa nhẹ và có gió. Thấp 21°C. Gió B ở tốc độ 25 đến 40 km/giờ. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 4°B
Tốc độ gió: 32km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 08/12

21-24°C

Ban ngày

Có gió và mưa rào. Cao 24°C. Gió B ở tốc độ 30 đến 50 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 5°B
Tốc độ gió: 33km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 21°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 27km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 09/12

21-24°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 24°C. Gió B ở tốc độ 25 đến 40 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 3°B
Tốc độ gió: 28km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 21°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 353°B
Tốc độ gió: 24km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 10/12

21-25°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 25°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 4°B
Tốc độ gió: 24km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 21°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 359°B
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 11/12

22-25°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 25°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 10°B
Tốc độ gió: 24km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 22°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 9°B
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 12/12

22-25°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 25°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 16°BĐB
Tốc độ gió: 25km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 22°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 12°BĐB
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 13/12

23-26°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 26°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 12°BĐB
Tốc độ gió: 25km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 23°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 15°BĐB
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 14/12

23-26°C

Ban ngày

Mưa nhẹ. Cao 26°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 24°BĐB
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 23°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 16°BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 15/12

23-27°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 27°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 18°BĐB
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 23°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 13°BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 16/12

23-27°C

Ban ngày

Mưa rào có sấm chớp. Cao 27°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 19°BĐB
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 23°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 15°BĐB
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 17/12

23-27°C

Ban ngày

Mưa nhẹ. Cao 27°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 21°BĐB
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 23°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 17°BĐB
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 18/12

23-27°C

Ban ngày

Mưa nhẹ. Cao 27°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 21°BĐB
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 23°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 15°BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 19/12

23-27°C

Ban ngày

Mưa nhẹ. Cao 27°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 22°BĐB
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 23°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 16°BĐB
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 20/12

22-26°C

Ban ngày

Mưa nhẹ. Cao 26°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 22°BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 22°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 10°B
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
18°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
16°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
14°C
Hà Giang
16°C
Hà Nam
17°C
Hòa Bình
16°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
12°C
Lạng Sơn
15°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
16°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
18°C
Phú Thọ
18°C
Sơn La
14°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
18°C
Tuyên Quang
17°C
Vĩnh Phúc
17°C
Yên Bái
17°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call